Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 8 voor ouders - 14 november 2020
Beste ouders
 
Rust en zon, dat had deze langer dan voorziene herfstvakantie in overvloed te bieden aan onze leerlingen. We hopen dat ook u er van genoten hebt.

Vanaf maandag vliegen onze leerlingen en leerkrachten er weer volop in: voltijds contactonderwijs voor onze eerste graad, afwisselend contact- en afstandsonderwijs voor onze tweede en derde graad. Het zal een korte maar stevige periode van 5 weken worden.

Met de cijfers die gelukkig gunstig evolueren, hopen we op middellange termijn terug naar voltijds onderwijs te kunnen gaan voor al onze leerlingen. Tegelijk zal dat sowieso niet meer voor dit trimester zijn om de mensen die in de zorg werken te ondersteunen. In tegenstelling tot het onderwijs is er daar geen verlengde vakantie mogelijk. We moeten dan ook nog een hele weg afleggen alvorens we deze beslissing mogen en kunnen nemen. 

Met vriendelijke groeten


De directie


De kraan... komt aan.

Aangepaste rijen


De nummers van de rijen op de speelplaatsen waren al een tijd onzichtbaar of op z'n minst onleesbaar geworden. Daar is tijdens de vakantie verandering in gebracht. Uw zoon of dochter kan er niet naast kijken!

Lesplanning


De leerlingen van de 1e graad worden altijd op school verwacht voor contactonderwijs. Dit zijn de momenten dat de leerlingen van de tweede en derde graad op school zijn:

Uurroosters


Het start- en einduur van de week voor de vakantie blijft voor de leerlingen van toepassing. Dat wil zeggen dat de eerste graad om 8.30 u. start en de tweede/derde graad (meestal) om 9.20 u. (leerlingen hebben hun lessenrooster gekregen) op school verwacht wordt. 

Communicatie tijdens het afstandsonderwijs

 
Sinds begin oktober werken we met de digitale agenda als belangrijkste communicatiemiddel met de leerlingen. Ervaring vorig jaar heeft ons geleerd dat voor afstandsonderwijs communicatie via een opdrachtenblad dat door de titularis wordt doorgestuurd veel efficiënter is. Dit willen we dan ook behouden. Daarom geldt volgende regeling:
  • tijdens de week dat de leerlingen les op school volgen blijft de digitale agenda het communicatiemiddel;
  • voor het afstandsonderwijs is het digitale opdrachtenblad het communicatiemiddel. De afspraken hierbij zijn hetzelfde als vorig jaar. U mag de opdrachtenbundel zondag (of ten laatste maandagochtend) verwachten.
De opdrachten zullen opgesteld zijn voor een aantal uren dat ongeveer gelijk is met de normale lestijd.

Zelfstudieweek


De zelfstudieweek van onze zesdejaars ASO die voorzien was voor vorige week, gaat deze week door. Alles lijkt in orde. De traditionele toetsen van de zelfstudieweek worden afgenomen in de week dat de 6des wel op school zijn. We gebruiken daar de LO-uren op woensdagvoormiddag en het SAE-uur op donderdag voor. Zo beperken we de lesuitval door deze toetsen. 

Examenplanning


De examenplanning is coronaproof gemaakt met een derde graad die in de namiddag examens heeft. Onze eerste en tweede graad hebben we graag in de voormiddag op school... De definitieve examenroosters worden maandag onder kalender op de website van de school geplaatst.


Wil je horen wat er op rtv over de kraan gezegd werd, bekijk dan zeker deze reportage. Het deel over BimSem begint iets na 10 minuten.

LO tijdens code oranje


De regelgeving rond de sportlessen is om het zacht uit te drukken niet heel standvastig en duidelijk. De recentste wijzigingen dateren van vrijdag 13 november. 

Als sportschool draagt BimSem sport hoog in het vaandel. Door de beperkingen die ons werden opgelegd door de overheid zijn vele zaken jammer genoeg niet mogelijk. Wij blijven ons echter inzetten om onze leerlingen zo veel mogelijk te laten bewegen. Daarom vragen we aan alle leerlingen om zeker in orde te zijn met hun sportkledij en ervoor te zorgen dat ze vanaf nu ook een handdoek meebrengen en schoenen waarmee deftig gewandeld kan worden.

De richtlijnen voor het onderwijs laten LO ook indoor in beperkte mate toe, in tegenstelling tot de richtlijnen voor sportclubs. Gezien de verbouwingen op school geven we bij het inplannen van de lessen voorrang aan de sportrichtingen. We verschuiven de leerdoelen daar wat, zodat we de resterende tijd meer kunnen inzetten op individuele disciplines. Teamsporten kunnen hopelijk in het tweede trimester opnieuw meer aan bod komen. 

We zijn in overleg met de stad om ook daar terug beroep te kunnen doen op de sportinfrastructuur die we huren tijdens de bouwwerken van onze sporthal. Ook daar vorderen de gesprekken, ook reeds met het oog op het tweede trimester.

Steam & Talent


Voor de lessen Steam & Talent in het eerste jaar werken we normaal gezien met gemengde klasgroepen i.f.v. de keuze van de leerlingen zelf. Spijtig genoeg moeten we dat systeem tijdelijk pauzeren. De lessen Steam & Talent zullen nu per klasgroep worden gegeven zodat de klasbubbels niet gemengd worden.

Computer en internet


Voor de tweede en derde graad starten we met afstandsonderwijs. Hiervoor is een voldoende beschikbaarheid van een computer en een internetaansluiting noodzakelijk. Moest dit thuis niet beschikbaar zijn, gelieve dan contact op te nemen met de graadcoach van uw zoon of dochter.

Evaluatie oudercontact


Voor de vakantie hielden we een digitaal oudercontact via Teams. Het was voor velen wat onwennig maar werd door de leerkrachten algemeen positief geëvalueerd. Graag hadden we ook uw stem gehoord in dit verhaal. 

Nam u deel aan het oudercontact, kan u dan even tijd uit trekken voor onderstaande enquête? Het duurt zo'n 2 minuten. Bedankt!
 
Vul hier de enquête oudercontact in!

Uit de nieuwsbrief aan de leerlingen:
Hoe komen we dit ongewone schooljaar door?Corona zet (nog steeds) de wereld op zijn kop; zo ook het onderwijs. Op school gelden strenge veiligheidsvoorschriften en de leerlingen van de 2e en 3e graad volgen gedeeltelijk les op afstand vanaf nu. Die wereld mag dan even op zijn kop staan, jullie inspanningen maken een wereld van verschil. Hou je dus, ook op BimSem, aan de maatregelen: afstand, handhygiëne en mondmasker. Oprecht een gemeende dank je wel voor jullie inspanningen. Het vaccin is op komst. Reden om te feesten…ah nee…dat mag nog even niet.

Maar in uw kot ≠ in uw kop. Blijf verbinding zoeken met de wereld: chat met klasgenoten, sla een praatje met de buren, … En verzorg jezelf: beweeg elke dag, slaap voldoende en eet gezond. Met de synthesetoetsen in aantocht, zal je lichaam dankbaar zijn voor de volle batterijen.

Ben jij leerling van onze 2e of 3e graad?
Er staat jou afstandsonderwijs te wachten. Ook hier willen we benadrukken dat de afstand énkel fysiek is. Heb je nood aan een babbel? Worstel je met het zelfstandig werk? Heb je geen PC of werkt de WIFI tegen? Je titularis, vakleraar of graadcoach staan paraat voor jou. Geef een seintje via mail (graco1@bimsem.be; graco2@bimsem.be; graco3@bimsem.be) en we bekijken samen hoe we jouw probleem kunnen aanpakken. Laat aub van je horen bij zorgen/problemen.

We zijn dus bereikbaar maar tegelijkertijd koesteren we ook tijdens de week afstandsonderwijs hoge verwachtingen. Er zijn nog zekerheden.
  • Maak tijd voor een grondige planning van de opdrachten die je doorkrijgt van je titularis.
  • Lever een afgewerkte opdracht tijdig en correct in.
  • Word je in een online les verwacht? Dan zit je op tijd (en nee, niet in pyjama 😊) klaar en werk je actief mee. Ook op afstand kan je de les storen, niet opletten of medeleerlingen lastig vallen. Hier tillen we zwaar aan. Ook jouw leerkrachten treden in deze tijden buiten hun comfortzone. Heb respect voor elkaar. Ook digitaal. Lukt jou dit niet? Dan volgt er een sanctie. We rekenen op elk van jullie!
Tot slot…iets zot.

Kom jij tot leven zodra er een camera op jou gericht is en beschik jij over een gezonde dosis vlog-talent? Stuur dan een mailtje naar graco2@bimsem.be.


Herken je jezelf hierin? Benieuwd? Perfect! Waar wacht je op? Mail!

Eigenlijk is het antwoord op de vraag in de titel simpel.
Hoe komen we dit ongewone schooljaar door?

Samen.
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be