Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 17 voor leerlingen - 28 februari 2021
Beste leerlingen

De vogels fluiten hun lentelied, er staan narcissen in de openluchtklas, de eerste lentezon streelt onze gezichten... Ja, ook op school merk je dat de lente in het land is. 

Jammer genoeg zijn de coronacijfers nog niet in 'lentemodus'. Vorige vrijdag kregen we te horen dat de cijfers opnieuw gestegen zijn. De experten en de politici zijn ongerust. Terecht, want een derde golf kunnen we missen als kiespijn.

We kunnen alleen maar met z'n allen de coronamaatregelen goed blijven opvolgen. Hopelijk kunnen we zo een derde golf vermijden en krijgen we in het derde trimester wat perspectief. Dat laatste wensen we jullie - onze leerlingen -  van ganser harte toe. We weten dat sommigen van jullie het heel moeilijk hebben met deze lange lockdown. Voor wie het moeilijk heeft: blijf er niet mee zitten. Spreek iemand aan: je ouders, je klastitularis, een leraar waarmee je het goed kan vinden, je graco, de leerlingencoach, je directeur... Ze maken echt graag tijd voor jou en zullen je zeker proberen te helpen om deze moeilijke periode door te komen. Doen!

In deze nieuwsbrief geven we o.a. verduidelijking over hoe de laatste twee weken van het trimester eruitzien. Daar waren wat vragen over na de vorige nieuwsbrief. Op het einde van deze week krijg je ook de planning mee met de volgorde van de synthesetoetsen.

Warme groet


De directie
Lente in BimSem

Schema onderwijs alle graden


Hier vinden jullie nog eens de planning voor alle graden t.e.m. de paasvakantie. De aanvullingen per graad t.o.v. het schema dat we vorige week in de nieuwsbrief zetten, staan in het rood. 
 
  1e graad 2e graad 3e graad
       
01/03 tot en met 05/03 SCHOOL Afstandsonderwijs SCHOOL
08/03 tot en met 12/03 SCHOOL SCHOOL Afstandsonderwijs
15/03 tot en met 19/03 SCHOOL Afstandsonderwijs SCHOOL
22/03 tot en met 26/03 SCHOOL / ST (enkel 1ste jaar en Latijn in het 2de jaar) ST  Afstandsonderwijs
(sommige klassen ST)
29/03 tot en met 02/04 SCHOOL / ST (enkel Latijn in 1ste jaar) / Klassenraden Afstandsonderwijs / Klassenraden SCHOOL

Laatste twee weken trimester 1e graad


In dit schema vind je de planning van de laatste twee weken voor de paasvakantie voor de eerste graad. 
 
  eerste jaar tweede jaar
Ma 22 mrt ST wisk (namiddag thuis) ST Latijn (namiddag les) / andere basisopties: hele dag les
Di 23 mrt ST Frans (les vanaf 3de lesuur) les
Wo 24 mrt les les
Do 25 mrt les les
Vr 26 mrt les les
Za 27 mrt    
Zo 28 mrt    
Ma 29 mrt ST Latijn (namiddag les) / MW hele dag les) les
Di 30 mrt les les
Wo 31 mrt vrijaf: klassenraden vrijaf: klassenraden
Do 1 apr les les
Vr 2 apr Voormiddag: les + uitdelen rapport
Namiddag: vrijaf
Voormiddag: info studierichtingen 2de graad + uitdelen rapport
Namiddag: vrijaf
 

Laatste twee weken trimester in de 2e graad


In de tweede graad zijn er in de week van 22 tot en met 26/03 ST'en voorzien. Het definitieve rooster krijg je deze week op papier mee naar huis.

In de laatste week voor de paasvakantie (29/03 tot en met 02/04) voorzien we nog een beperkt aantal opdrachten in het afstandsonderwijs voor vakken waar je geen synthesetoets voor hebt afgelegd. In deze week houden de leerkrachten ook klassenraden en kom je op vrijdagvoormiddag naar school om je rapport af te halen.

Laatste twee weken trimester 3e graad


Als leerling van de 3e graad volg je de voorlaatste week afstandsonderwijs. De leerlingen van de 2e graad leggen dan synthesetoetsen af. Sommige leerlingen van de 3e graad hebben die week ook een enkele synthesetoets (bedrijfseconomie in BE, wiskunde in de wiskundige richtingen, aardrijkskunde of geschiedenis in BE & LOSP).

De laatste week voor de paasvakantie krijg je een volle week contactonderwijs op school. Aan het einde van die week krijg je tot slot je rapport.

Wijzigingen uurrooster


Op 1 maart starten een aantal vervangingen. Daardoor zijn er veel aanpassingen aan het lessenrooster. Kijk zeker even op leerling.bimsem.be om te weten of een vak niet van dag is veranderd. het nieuwe lessenrooster gaat in op maandag 1 maart.

Uitstel voorlopige studiekeuze tweedejaars


In het schema voor de eerste graad hebben jullie misschien opgemerkt dat we de tweedejaars op vrijdagvoormiddag 2 april uitleg zullen geven over de nieuwe richtingen in het derde jaar in BimSem. Er verandert volgend jaar inderdaad heel wat in de tweede graad en we willen jullie daar goed op voorbereiden. 

Dat betekent dat we de voorlopige studiekeuze van onze tweedejaars niet voor de paasvakantie kunnen afronden zoals we dat gewoonlijk doen. Het proces om een goede studiekeuze te maken voor het derde jaar zetten we verder na de paasvakantie. We hopen dat onze tweedejaars begin mei ook de info gekregen hebben over de studierichtingen in het derde jaar buiten BimSem. Zo kunnen we alle tweedejaars ongeveer midden mei een voorlopige studiekeuze voor het derde jaar laten maken.

Poëziewedstrijd BimSem
VERLENGD T.E.M. 9 MAART 2021
Hou je van taal? Zoek je troost of herkenning in literatuur? Zetten deze bizarre tijden je ertoe aan om je gevoelens op papier te zetten? Misschien heb je dan zin om deel te nemen aan de poëziewedstrijd die BimSem ook dit jaar weer organiseert. Het thema is ‘samen’, net als het thema van de poëzieweek voor Vlaanderen en Nederland.

“We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander. Tegelijk is er ook samenhorigheid en zijn er verbindende initiatieven van onder uit, wereldwijd. Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of kleinere, lokale projecten. En dat willen we in de kijker zetten met het thema ‘samen’.

We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu. Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie.”


(www.poezieweek.com)

Stuur je gedicht(en) ten laatste op 9 maart 2021 naar taal@bimsem.be en maak kans op een boekenbon! Je mag ze ook aan je leerkracht Nederlands afgeven in de klas.

Nog stunt met paaseierenverkoop


Dit is de voorlopige stand (laatste dagen nog niet opgenomen) in de klassencompetitie. De top drie is mooi verdeeld over de drie graden en blijft gelijk aan vorige keer:
  • 4WETA - 82 zakjes
  • 5LOSB - 93 zakjes
  • 1MTWG - 100 zakjes
Er zijn dan nog heel wat klassen die tussen de 70 en 80 zakjes zitten, dus er is nog veel mogelijk. Is er een klas die weet dat pas op de meet de prijzen worden uitgedeeld en nog wat achter de hand houdt???

De eerste prijs is een klaslunch in de buitenklas. Maar voor de beste klas van elke graad voorzien we sowieso een prijs. Eigenlijk wint elke klas, want de opbrengst komt ten goede van alle leerlingen met een muziekinstallatie, meer picknicktafels en extra groen.

Bestellingen kunnen ten laatste op maandag op 8 maart binnen worden gebracht op de uitleendienst. Zo kan de 2e graad ook nog de bestellingen binnenleveren. Dan is de actie definitief voorbij. 
Facebook
Website
Email
Instagram
Copyright © 2021 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW Komo, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be