Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 8 voor leerlingen - 10 oktober 2021
Beste leerlingen

Na een geslaagde infodag waarop we zo'n 330 kinderen uit het zesde leerjaar en hun ouders heel wat informatie gaven over de werking van BimSem, geven we ook jullie graag info over onze werking. Alvast die van de volgende week. 

Is dit een fris nazomerweekend of een warm herfstweekend? Geniet nog van het mooie weer!

De directie

Volgende week in BimSem

We geven hier relevante data mee uit de schoolkalender.

Di. 12 oktober:
fietsencontrole
10.25 u.: CPBW
13.20 u. - 16.00 u.: 3 LAT en 3 MOT: film Taalproject

Het jaaroverzicht vind je hier terug.


De infodag voor leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders was een groot succes. Heel veel lovende reacties van ouders en enthousiaste kinderen. Heel veel appreciatie ook omdat ze na anderhalf jaar corona eindelijk de kans kregen om onze school te bezoeken. Dank aan iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen tot deze geslaagde kennismaking met BimSem. Daar horen zeker ook de leerlingen bij die uit eigen ervaring uitleg gaven in het flexlokaal en de gedreven oudercaféuitbaters van de ouderraad. Van harte bedankt bedankt voor jullie inzet!

Cursus Leren Leren van vzw B.E.S.T. in BimSem


We herinneren u aan een interessant initiatief i.v.m. studiebegeleiding van buiten de school. Op de maandagen 25/10, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, telkens van 17.30 u. tot 19.30 u., loopt op school een betalende cursus "Leren Leren" die door de vzw B.E.ST. (Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren) gegeven wordt. Ook op een aantal andere plaatsen in Vlaanderen wordt deze cursusreeks gegeven. 

Voor de organisatie van deze lessenreeks in het Mechelse stelt BimSem zijn lokalen ter beschikking. In de organisatie van de lessen zelf is de school geen betrokken partij. Leerlingen van verschillende scholen kunnen deelnemen aan de cursus. 

Mocht u belangstelling hebben voor de genoemde cursus, dan bent u en uw kind(eren) welkom op de vrijblijvende infoavond die vzw B.E.ST. op school organiseert op dinsdag 19 oktober om 19.30u.in lokaal BO.1. 

Inschrijven voor de cursus nu of na de infoavond, uitsluitend via de website van de organisatie: www.bestvzw.be.

Nieuw uurrooster


Weerom een (soms kleine) uurroosterwijziging in enkele klassen. Maak er best een wekelijkse reflex van om het uurrooster even te checken

Netheid op de speelplaats


Beste leerlingen

In de coronatijd lieten we jullie toe om jullie boterhammen op de speelplaats op te eten. Dat was een geslaagd experiment en zowel de leerlingen als het secretariaatspersoneel en de leraars waren er tevreden mee. Daarom besloten we - samen met de invoering van het cafetariasysteem - de mogelijkheid om te eten op de speelplaats ook dit schooljaar aan te houden voor de leerlingen van het tweede tot het zesde jaar.

Toch moeten we daar na een maand een serieuze kanttekening bij plaatsen. We merken sinds enkele weken dat de speelplaats er na de middagpauze enorm vuil bij ligt. Niet elke leerling doet blijkbaar de moeite om zijn restafval na het eten in de - juiste - vuilnisbak te gooien. Het blijft dan rondslingeren op de speelplaats en/of wordt tussen de planken van de banken - zelfs van de spiksplinternieuwe picnicbanken - gepropt. We vinden vanalles: lege potjes, verpakkingen van broodjes, groenten en resten ei van smosjes, plastic verpakkingen, ...

Het is ook erg jammer om vast te stellen dat er al op de nieuwe picnicbanken die er nauwelijks anderhalve week staan gekrast en getekend is.

Nee, geen fraai beeld. Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Het overgrote deel van onze leerlingen neemt die verantwoordelijkheid op. Er zijn echter ook leerlingen die deze verantwoordelijkheid niet opnemen. Zij moeten zich aangesproken voelen door dit bericht. 

We hopen dat we de mogelijkheid om te eten op de speelplaats kunnen blijven aanbieden, zonder dat onze afvalberg vergroot.

Daarom, beste leerlingen:
  • neem allemaal jullie verantwoordelijkheid in het netjes houden van de speelplaats en het respecteren van het materiaal;
  • neem geen plastic verpakkingen, zilverpapier, ... mee naar school, maar wel jullie brooddoos (of herbruikbaar boterhammenzakje) en drinkbus.
We rekenen op iedereen van jullie!

Het secretariaatspersoneel, de leerkrachten en de directie
 


Het nieuwe meubilair voor onze cafetaria is aangekomen. De internen die donderdagavond als eerste de ruimte in gebruik namen reageerden alvast laaiend enthousiast!

Draag zorg voor het nieuwe materiaal en geniet er met volle teugen van!

Dringend: bestel je klasfoto's vandaag!


Graag willen wij je eraan herinneren dat vanavond 10/10/2021 de verzendkostvrije periode voor het bestellen van de schoolfoto’s afloopt.

Tot dan genieten jullie nog van een kosteloze bezorging via de school. Voor bestellingen die na die datum plaatsvinden, zal er een verzendkost worden aangerekend en zullen de foto’s rechtstreeks naar het thuisadres verstuurd worden.

Step vermist


Sinds midden september is een van de jongste telgen van onze basisschool De Wondertuin haar step kwijt. Ze zijn die dag o.a. ook op BimSem geweest. 

Kan iemand directeur Gert helpen de step van de kleine Wondertuiner terug te vinden? Stuur een mailtje naar gert.boey@dewondertuin.be als je weet waar de step is. Bedankt!

 

Dag van de jeugdbeweging

 

Op vrijdag 18 oktober gaat naar jaarlijkse gewoonte de dag van de jeugdbeweging door. Deze dag stellen we onze jeugdverenigingen in een positief daglicht en tonen zij aan de buitenwereld dat ze springlevend zijn.

Sinds enkele jaren doen de 24 jeugdbewegingen in Mechelen heel actief mee aan deze dag. Plaats van afspraak is de Grote Markt.

De dag start met een ontbijt van spek, eieren en koffiekoeken. Dit gaat door van 7.00 tot 9.00 u., met randanimatie eraan gekoppeld. Het is uiteraard wel de bedoeling dat de scholieren op tijd richting klas vertrekken. Vanaf 12.00 u. hernemen de activiteiten tot 13.30 u. De leerlingen pikken aan tijdens de middagpauze van hun school en zorgen er zelf voor dat ze weer tijdig op school zijn.

Leerlingen die aan de dag van de jeugdbeweging willen deelnemen, komen in uniform naar school. Je ouders hebben een link ontvangen gebruiken om toestemming te geven om de school te verlaten in het kader van de dag van de jeugdbeweging. De Wondertuin in volle actie. Dedication en Friendship. Maar vooral: Safety first!

Binnenkomen in de studiezaal


We zetten de regels voor het binnenkomen van de studiezaal nog even op een rijtje: 
  • de leerlingen wachten beneden tot de toezichter hen komt halen;
  • een klas komt pas binnen als ze volledig is;
  • de klassen komen één voor één binnen, de andere klassen wachten buiten tot ze binnengeroepen worden.
Facebook BimSem
Website BimSem
Instagram
Email
Copyright © 2021 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW Komo, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be