Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 1 voor ouders - 11 september 2020
Beste ouders
 
Met deze nieuwsbrief keren we terug naar het voor velen reeds vertrouwde uitzicht van onze nieuwsbrieven van vorig schooljaar. We hopen dat uw zoon of dochter een goede start van het schooljaar heeft genomen in BimSem. Dat wensen we in het bijzonder toe aan al onze nieuwe leerlingen, want de overstap naar een andere school is altijd best wel spannend.

Ook dit jaar zal voor een groot deel in het teken van corona staan. Dat is een hele uitdaging voor de school, voor de leerlingen, voor u. We maken er het beste van. Gelukkig heeft het coronavirus naast veel leed en problemen, ons ook bewuster gemaakt van het belang van écht sociaal contact. Ook de computervaardigheden bij leerlingen en leerkrachten zijn aanzienlijk toegenomen. We komen samen sterker uit deze crisis en hopen dat u, uw familie en uw vriendenkring van slecht nieuws gespaard mogen blijven.

Het hele BimSemteam wil u in ieder geval bedanken voor het vertrouwen dat u ons schenkt. Samen met u hopen we dat onze leerlingen alle kansen grijpen om hun talenten verder te ontdekken en te ontplooien. We maken er een mooi schooljaar van! 
 
De directie

De ouderraad: samen school maken
De ouderraad in BimSem staat klaar om weer uit de startblokken te schieten. De eerste vergadering gaat door op woensdag 30 september om 20.00 u. Natuurlijk hopen we dat u ook mee aansluit. Wil je meer te weten komen over de werking, kijk dan naar het leuke filmpje waarin de ouderraad zich voorstelt. Tot binnekort?!

Fietsen in de fietsenstalling


We stellen vast dat heel veel leerlingen met de fiets naar school komen. Als groene school juichen we dat natuurlijk toe. Tegelijk stellen we vast dat een deel leerlingen hun fiets niet in de fietsenstalling plaatsen, maar wel in de omgeving van de school. Dat is niet de bedoeling, want dat zorgt voor heel wat fietsoverlast voor onze buren.

Vanuit de stad kregen we de expliciete vraag om fietsen van leerlingen in de fietsenstalling op te vangen. Dat is in het bijzonder zo voor het kasseistrookje aan de Wondertuin. Komt uw zoon of dochter met de fiets, spreek hem of haar daar dan even over aan. De wijkpolitie gaat weldra starten met het verbaliseren. Ook wij maken er de leerlingen die hun fiets daar stallen er nog eens extra attent op. 

Alvast bedankt!

Infomoment leerlingen 1e jaar


Voor de ouders van onze eerstejaars zit de infoavond er op. Deze verliep digitaal, wat voor de grote meerderheid vlot liep.

Sommige ouders konden echter niet aanmelden bij de infoavond. We voorzien voor deze ouders een bijkomend infomoment met de graadcoach en directeur 1e graad. U kan zelf aangeven dat u de infoavond gemist heeft en graag van het bijkomend infomoment gebruik maakt door een mail te sturen naar graadcoach Peter Jacobs: graco1@bimsem.be. We vragen om dit ten laatste op maandag 14 september te doen. We plannen het bijkomend infomoment via Microsoft Teams op dinsdag 15 september om 19.30 u.

Ouders nieuwe leerlingen 2e tot 6e jaar


Wegens corona kan onze infoavond voor de ouders van nieuwe leerlingen van het 2e t.e.m. het 6e jaar niet doorgaan. Vanaf maandag voorzien we voor deze ouders dat alle info over onze school die we traditioneel meegaven op de infoavond via onze website beschikbaar is. De klastitularis van uw zoon of dochter zal u in de loop van volgende week contacteren om waar nodig bijkomende uitleg over de schoolwerking te geven. We hopen dat u zich hiermee volledig thuisvoelt in BimSem!

Ouders nieuwe leerlingen 3 LO & Sport


Vanaf dit jaar gaat het project 'Goesting in LOSP' volledig van start in het 3e jaar. Om hier meer uitleg over te verschaffen voorzien de leerkrachten van de leerling uit 3 LO & Sport een digitaal infomoment op dinsdag 15 september. De betrokken ouders worden daar verder over geinformeerd.

Corona-afspraken in BimSem


Het schooljaar is gestart voor alle 1160 leerlingen van BimSem. Daar zijn we heel blij voor, het was voor leerlingen en leerkrachten een blij weerzien. Toch kunnen we slechts met zovelen samen komen als de coronaregels goed gerespecteerd worden. We zijn blij dat de leerlingen zich meer dan behoorlijk aan deze afspraken houden.

De belangrijkste afspraken op een rijtje:
 • leerlingen reinigen de handen bij het binnenkomen van de school en de klas, evenals bij toiletbezoek en in de refter;
 • klaslokalen en sanitair worden goed geventileerd en gereinigd. Leerlingen ontsmetten bij binnenkomen hun eigen werkplek met het microvezeldoekje dat ze de eerste schooldag ontvingen. We hopen zo als 'Schoonste School van Mechelen 2019-2020' ook het milieu wat te sparen (we vermijden zo het gebruik van meer dan 25000 papieren doekjes per week). Mogen we vragen dit microvezeldoekje wel regelmatig te wassen?
 • leerlingen eten niet langer allen gelijktijdig in de refter, maar hebben de keuze om op eender welk moment tijdens de middagpauze in de 'cafetaria' te eten of om hun boterhammen op de speelplaats op te eten (enkel de eerstejaars zitten standaard in hun klasbubbel om de overstap naar een veel grotere school te vergemakkelijken en klascohesie aan te moedigen);
 • een mondmasker is in alle gebouwen verplicht. In overeenstemming met de richtlijnen van de overheid mogen tijdens de pauzes in open lucht zowel de leerlingen als de personeelsleden het mondmasker afzetten; voldoende afstand bewaren blijft wel belangrijk;
 • de buitenschoolse activiteiten zijn geschorst.


Vorige week startte niet enkel onze toekomstige koningin Elisabeth op de Koninklijke Militaire School (KMS), ze kreeg er enkele toffe oud-BimSemmers bij als klasgenoten. BimSem levert maar liefst 3 leerlingen aan die in de KMS beginnen. In de richting zijn maar 30 plaatsen, waarvan slechts een 15-tal ingevuld worden door jongeren die rechtstreeks uit het middelbaar komen. Daarmee is BimSem (naast de koning) dit jaar hofleverancier van de KMS. En ook voor de opleiding tot arts is er een toelatingsexamen waarbij er 5 BimSemmers slaagden en uiteindelijk 2 aan de opleiding beginnen.

Onze overige zesdejaars van vorig jaar beginnen weldra ook aan hun eerste passen in het hoger onderwijs. We wensen al onze net in BimSem afgestudeerde oud-leerlingen natuurlijk heel veel succes!

Sportstages


De driedaagse voor de leerlingen uit 3 LO & Sport en de watersportstage voor de leerlingen uit 4 LO & Sport en 5 Sportwetenschappen zijn spijtig genoeg geannuleerd. De huidige toestand laat deze activiteiten niet toe. Ook wat de wintersportstage voor 5 LO & Sport betreft, is er beslist dat deze niet door kan gaan.

Conform de afspraken binnen code geel worden extra-murosactiviteiten immers zoveel mogelijk beperkt (op enkele uitzonderingen na). De overheid heeft aangegeven dat code geel van toepassing blijft zolang er geen vaccin is, wat maakt dat dergelijke activiteiten waarschijnlijk nog tot (ver) in het voorjaar verboden blijven. We willen geen risico lopen dat leerlingen tijdens hun verblijf ook in een rode zone belanden en verplicht twee weken quarantaine moeten ondergaan.

Open Monumentendag
Het oudste schoolgebouw van BimSem, het Hof van Coloma wordt dit jaar voor Open Monumentendag opengesteld. Niet verwonderlijk, aangezien het thema van de Open Monumentendag 'onderwijs' is en BimSem met het Hof van Coloma een van de best bewaarde 18e eeuwse stadspaleizen van Mechelen binnen de schoolmuren heeft liggen. Het is een unieke kans om eens een blik achter de schermen van BimSem te werpen. 

Om alles coronaveilig te laten verlopen, geldt voor alle locaties van de Open Monumentendag in Mechelen de volgende afspraken:
 • bij het betreden van het Hof van Coloma is per bubbel de registratie van één naam en telefoonnummer (of mailadres) vereist;
 • per tijdslot van 15 minuten kunnen hier 20 bezoekers toegelaten worden;
 • de bezoektijd in het Hof van Coloma is beperkt tot maximaal 30 minuten;
 • het dragen van een mondmasker in de school is verplicht;
 • gelieve tijdens het bezoek niet te gaan zitten.
Hier vindt u wat er naast het Hof van Coloma nog zoal te zien is in Mechelen.

Radio 2 in BimSem
Nu vrijdag 11 september wordt BimSem de radiostudio van Radio 2. Tussen 16.00 u. en 18.00 u. wordt vanuit het Hof van Coloma het programma 'De Spits met David' uitgezonden.

Twijfelt u nog om het Hof van Coloma in BimSem te bezoeken of kan u er niet bij zijn, op Radio 2 hoort u alvast wat meer over deze historische locatie in BimSem.

Schoolfotograaf


De schoolfotograaf is vorige week donderdag langsgeweest. Hoe kan u de foto's van uw zoon of dochter en de klasfoto kopen? Binnenkort krijgt u een persoonlijke aanmeldcode waarmee u zich op de website van de fotograaf kan aanmelden. Via deze website kan u vervolgens de foto's bestellen en betalen. Ze worden nadien aan uw zoon of dochter bezorgd.

Aanmelden Schoolware


Momenteel zijn we op school volop bezig om alle e-mailadressen van ouders volledig correct te hebben. We danken u daarbij voor het nakijken van de infofiche van de school (o.a. uw e-mailadres en adresgegevens) die uw zoon of dochter de eerste schooldag (voor internen: vorig weekend) mee naar huis kreeg. Zodra dit volledig op punt staat, sturen we u uw persoonlijke aanmeldcode voor het leerlingenvolgsysteem Schoolware waarmee u uw zoon of dochter kan opvolgen. U mag dit ten laatste verwachten in de week van 21 september.

Mondmasker in Mechelen


Op volgende plaatsen is het dragen van een mondmasker in Mechelen nog altijd verplicht, zo liet de stad ons weten.

Vaarwel refter, welkom cafetaria


Leerlingen van 2 t.e.m. 6 kunnen vanaf dit jaar kiezen waar en met wie ze hun middagmaal genieten. Dat kan zowel in de vroegere kelderrefter, de bovenrefter of op de speelplaats.

In de loop van de volgende dagen ontvangen de leerlingen hun nieuwe leerlingenkaart. Dit is een bijzondere kaart, aangezien het ook dienst kan doen als betaalkaart binnen de school. De kaarten worden geprint zodra we van alle ouders de gegevens over schoolverlaten binnen hebben gekregen. Zodra uw zoon of dochter de nieuwe leerlingenkaart heeft, kan er geld op geplaatst worden via het web of aan de uitleendienst. De opgeladen kaart kan dan gebruikt worden in de cafetaria. Hoe u dat alles moet doen, hoort u volgende week.

Vanaf 21 september kunnen leerlingen met deze kaart zonder vooraf te moeten bestellen volgende zaken eten:
 • in de cafetaria: broodjes (met of zonder groenten), soep, saladbar, dessert en volledig middagmaal (bestaande uit soep, warme maaltijd, dessert);
 • in de kelderrefter: broodjes (met of zonder groenten), soep
 • in de refter 1e jaar: broodjes (met of zonder groenten), soep
We zijn blij u de flexibiliteit te kunnen bieden om uw zoon of dochter zonder vaste regelmaat op school te kunnen laten eten. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

De kaart zal overigens ook gebruikt worden om kopijen te maken en schoolmateriaal (zoals cursusblok, nieuwe schoolagenda e.d.) aan te kopen.

Muziekles op school via het internaat


Met veel enthousiasme willen we u graag op de hoogte brengen dat het internaat van BimSem een samenwerking aangaat met muzikant/producer/lesgever David Robbrecht om na de schooluren muzieklessen te geven aan alle leerlingen van BimSem, zowel internaatsleerlingen als leerlingen die niet op ons internaat zitten. In deze -naschoolse- lessen staat plezier voorop. Er is géén vast ‘curriculum’. De enige doelstelling is dat de leerlingen door middel van een instrument kennis maken met allerlei muziekstijlen en samen op ontdekking gaan.

Het aanleren van een instrument heeft té veel voordelen om op te noemen, maar enkele daarvan zijn:
 • het studeren en creëren van muziek helpt bij het studeren van andere materie en verhoogt zo je leercapaciteit;
 • door muziek te creëren leer je je eigen ervaringen, gedachten en gevoelens op een muzikale manier weer te geven;
 • muziek spelen creëert zelfvertrouwen, want je merkt elke keer de vooruitgang;
 • muzikale activiteiten verminderen de stress;
 • muziek spelen stimuleert concentratie, focus en doorzettingsvermogen;
 • muziek is een langetermijnsinvestering waar mensen heel hun leven plezier mee kunnen beleven.
David Robbrecht is zelf in zijn jonge jaren begonnen met gitaar spelen. Als kind speelde hij altijd al in (cover)bands en volgde hij lessen in zowel privé- als deeltijds onderwijs. Vervolgens volgde hij zelf les aan de erkende Pop/Rockschool PXL-Music; een soort van conservatorium maar dan voor alle mogelijke muziekstijlen. Daar heeft hij naast muziek ook veel levenservaringen opgedaan die hij dolgraag wil delen met de mensen rondom hem. Bij hem thuis in Mechelen geeft hij privéles en in Antwerpen geeft hij gitaarles en muziekproductie in het reguliere deeltijds kunstonderwijs. Daarnaast is hij actief in orkesten, musicals en in zijn eigen bands: ‘Be Irving’, ‘The Forest Crooks’, ‘Rhythm of the One’, ‘Pink Floyd Tribute’.
 
Heeft uw zoon of dochter wel interesse? Vul dan deze vragenlijst in. Dit is voor de duidelijkheid geen inschrijving maar een enquête. Aan de hand hiervan krijgen we een zicht op de interesses en zullen we jullie later contacteren.

Leerlingbegeleiding op BimSem


We kiezen vanaf dit schooljaar actief voor de term ‘coach’. De P.A. (pedagogisch adjunct) zwaaien we uit. Een ‘coach’ begeleidt en ondersteunt het ontwikkelingsproces van individuele leerlingen en/of klasgroepen. Dit op alle vlakken: socio-emotioneel, studieloopbaan, medisch. Als team willen we hier verder voor gaan.

De graadcoach, ‘graco’, fungeert als eerste aanspreekpunt en zal heel regelmatig overleg plegen met onze leerlingencoach om te beslissen wie welke leerling opvolgt afhankelijk van de zorgvraag, problematiek of expertise. De personen van de leerlingenbegeleiding vormen het eerste aanspreekpunt voor leerlinggerelateerde vragen.

Volgende personen vormen de leerlingenbegeleiding in BimSem:

Leerlingencoach over de graden heen

bureau naast de uitleendienst
sonja.vandenabbeele@bimsem.be 

Graadcoaches

bureaus op gang centraal secretariaat

ICT tweedejaars: boek Connect-IT wordt verder gebruikt

 
We kozen er in de eerste graad voor om ICT in de vakken te integreren. Er werd hiervoor in het eerste jaar vorig schooljaar een werkboek ingevoerd: Connect-IT. Dat is een graadwerkboek. Het wordt dus dit schooljaar verder gebruikt in het tweede jaar. We vragen dan ook aan alle tweedejaars om dit boek te bewaren.
 
Voor alle duidelijkheid: de huidige eerstejaars gebruiken dit boek niet.
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be