Copy
View this email in your browser
- 30 oktober 2020 -
Nieuwsbrief 7 voor ouders
Nieuwsbrief 5 voor leerlingen
Geachte ouders
Beste leerlingen
 
In de vorige nieuwsbrief aan ouders en leerlingen beloofden we naar het einde van de herfstvakantie een nieuwsbrief met bijkomende informatie over de corona-afspraken op school.

Toch willen we bij de start van de vakantie nog snel wat informatie meegeven. Daarna gaan wij een week in echte vakantie. De daarop volgende week zal meer dan nodig zijn om de rest van het eerste trimester te organiseren. 

Wij wensen iedereen de komende dagen de tijd om tot rust te komen en toch even te genieten.

Met vriendelijke groet


Personeelsleden en directie


Het leren is mooi!

Langere herfstvakantie


De herfstvakantie wordt door de Vlaamse overheid nog verder verlengd. Het is pas op maandag 16 november dat BimSem (een deel van) zijn leerlingen mag ontvangen. 

De vakantie loopt met andere woorden gedurende twee weken: vanaf morgen tot en met zondag 15 november.

Week om week


Gezien de dramatische evolutie van de besmettingscijfers en de behoefte van ouders, leerlingen en leerkrachten om duidelijkheid te hebben over het verdere verloop van het eerste trimester, besliste BimSem in de voormiddag om vooruit te lopen op een mogelijke beslissing van de regering en voor afstandsonderwijs te kiezen in de 2e en 3e graad. De overheid bevestigt dat nu.

We kiezen voor het week om week systeem. Ongeacht het moment dat de school terug opengaat, zijn dit de weken dat de 2e en 3e graad op school worden verwacht. De leerlingen van de 1e graad worden vanaf 16 november altijd op school verwacht voor contactonderwijs.

Met de keuze voor afstandsonderwijs in aanvulling op de reeds bestaande maatregelen, kiezen we voor de veiligheid van personeel en leerlingen. We doen dat overigens in samenspraak met onze KOMO-partners. Ook SRCO en TSM stappen over op afstandsonderwijs.

Zelfstudieweek 6e jaars


De zelfstudieweek van onze zesdes blijft behouden en valt nu samen met de eerste week afstandsonderwijs, zijnde de week van 16 tot en met 20 november.

Communicatie tijdens afstandsonderwijs


Voor de week dat onze leerlingen 2e of 3e graad thuis zitten, werken we met het opdrachtensysteem van vorig jaar. De leerlingen en ouders krijgen op zondag of op maandagochtend een overzicht van de taken en opdrachten voor de hele week doorgemaild. Het is belangrijk dat de leerlingen de instructies goed opvolgen. De opdrachten zullen opgesteld zijn voor een aantal uren dat ongeveer gelijk is met de normale lestijd.

Stage 6LOSP afgelast


De titel zegt alles: de stage die in november voor de leerlingen van 6 LO & Sport gepland stond, gaat spijtig genoeg niet door.

LO en sportlessen


Hier is momenteel nog geen evolutie te melden. We hopen over een week wel duidelijkheid te krijgen over de organisatie van de LO-lessen in het algemeen en de sportlessen binnen onze sportrichtingen in het bijzonder.

Voor als het moeilijker gaat


"Vandaag was een Moeilijke Dag," zei Pooh. Er was een pauze.

"Wil je erover praten?" vroeg Knorretje. "Nee," zei Pooh na een tijdje. "Nee, ik denk niet dat ik dat wil." "Dat is oké," zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten.

"Wat doe je nu?" vroeg Pooh. "Niets eigenlijk," zei Knorretje. "Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn. En ik wil daar meestal ook niet over praten, op zo’n Moeilijke Dag.

"Maar weet je," vervolgde Knorretje, "Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Pooh."

En Pooh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te bengelen met zijn kortje beentjes.... En Pooh bedacht dat zijn beste vriend overschot van gelijk had.

Hou in de periode waarin we zo weinig mogelijk mensen mogen zien, contact met je vrienden, klasgenoten en familie. We zitten dan wel allemaal thuis, maar we blijven wel verbonden. Samen slaan we er ons door. 

Zoek je toch iemand om mee te praten en kan je nergens terecht, ook niet op school, dan zijn er nog altijd mensen die graag helpen om je op weg te zetten naar antwoorden. 

Steun de leerlingen via de ouderraad
Doe je online aankopen met een tussenstop via Trooper en steun zo de vele projecten van de ouderraad zonder dat het je een cent kost!
 
Shop hier online én steun de leerlingen via de ouderraad
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW KOMO, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be