Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief CLIL leerlingen (en ouders) 1e jaar - 18 maart 2021
Beste leerling

Je hebt één van de voorbije dagen een lesje Natuurwetenschappen in het Engels gekregen en kon op die manier al eens proeven van CLIL. Misschien hebben het inleidend filmpje, het proeflesje en de uitleg van de directeur je ervan overtuigd dat CLIL iets voor jou is. Of misschien weet je net heel zeker dat je liever lessen in het Nederlands volgt. 

Wij vernemen het graag. Vul je samen met je ouders tegen maandag 22 maart ten laatste onderstaande vraagjes in? Op basis van deze informatie zal de klassenraad met Pasen een voorlopig advies uitspreken. Wat je hier invult, is dus nog niet noodzakelijk definitief. Je kan in juni nog altijd beslissen dat je toch geen kandidaat bent voor CLIL of juist wel kandidaat wordt.
 
CLIL-vragenlijst (ten laatste maandag 22 maart invullen)
Als je aanduidt dat je geen interesse hebt, dan loopt het CLIL-traject hier voor je af. Ben je wel geïnteresseerd, dan zijn dit de volgende stappen:
  • Paasrapport: je leerkrachten geven een eerste advies over je intentie om volgend jaar CLIL-onderwijs te volgen. Je krijgt een reflectiebundeltje mee waarin je enkele vragen moet beantwoorden. Je levert dit na de paasvakantie in samen met je rapport.
  • 3e trimester: mogelijk volgt er een kort gesprekje met jou over je keuze voor CLIL. Dit duurt maar een paar minuutjes. We horen van jou immers graag waarom je voor CLIL kiest.
  • Studiekeuze naar het 2e op 30 juni: je kiest niet enkel welke basisoptie je wil volgen, maar geeft hier ook aan of je jezelf al dan niet definitief kandidaat stelt voor CLIL-onderwijs in het 2e jaar. In augustus bepaalt de toelatingsklassenraad of je effectief kan worden toegelaten!
Succes!


het CLIL-team
Facebook
Email
Website
Instagram
Copyright © 2021 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW Komo, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be