Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 12 voor ouders - 17 december
Beste ouder
 
Morgen krijgt uw zoon of dochter het kerstrapport. Het bekroont het eerste trimester van dit schooljaar. Wij hopen dat u een mooi rapport te zien krijgt

We geven u met deze nieuwsbrief nog graag wat praktische informatie mee voor de komende dagen.De directie

Bijbeentraject en remediëringstaken


De klassenraad heeft bij best wat leerlingen een bijbeentraject (BBT) opgelegd. Als dat voor uw zoon of dochter het geval is, dan vindt u bijkomende info in een brief bij het rapport. Een heel belangrijke eerste stap hierbij is het invullen van een zelfreflectiedocument door uw zoon of dochter. Het is een element dat de leerkracht meeneemt in de opvolging. Het is voor u ook een goede insteek voor een gesprek over het resultaat voor het vak. Uw zoon of dochter krijgt morgen een nieuwsbrief met de link naar deze zelfreflectie toegestuurd. We sturen u deze mogen ter info ook toe.

De klassenraad heeft naast bijbeentrajecten ook heel wat andere mogelijkheden om uw zoon of dochter te ondersteunen of een duwtje in de rug te geven. Mogelijk zit deze remediëringsopdracht reeds bij het rapport of wordt deze bij de start van de vakantie doorgemaild als een kerstvakantietaak. We willen hiermee kort op de bal spelen. Het is belangrijk dat uw zoon of dochter daar dan zo snel mogelijk werk van maakt. 

Heroriëntering binnen BimSem


Soms meent de klassenraad dat er ernstig moet nagedacht worden over een overstap naar een andere richting. Dit kan om meerdere redenen:
 • er staan veel tekorten
 • er staan veel cijfers in de 50
 • de verhouding tussen inspanning en resultaat is volledig zoek
 • de terugval met de examens is bijzonder groot
 • de interesses van leerling liggen niet bij de richting
 • ...
De klassenraad doet dat in het belang van de leerling. Het is een weloverwogen advies op basis van de voor ons beschikbare gegevens. Wij vragen u dit niet lichtzinnig naast u neer te leggen. Indien u dit advies krijgt, dan heeft de klassenleraar u reeds gecontacteerd of zal dat nog gebeuren.

Mogelijk raadt de klassenraad een overstap aan naar een richting die we ook in BimSem aanbieden. Dit wil niet zeggen dat deze overstap sowieso mogelijk is. Het advies van de klassenraad wordt gegeven ongeacht het beschikbaar zijn van veel of weinig plaatsen binnen onze school. Wat moet u doen indien u een overstap wenst te maken?

Als u een overstap binnen BimSem wenst te maken, dan stuurt u ten allerlaatste op 22 december een mail naar de graaddirecteur. Hij zal u dan contacteren om de overstap met u en uw zoon of dochter te bespreken. U krijgt dan ook te horen of er plaats beschikbaar is in de richting. Idealiter neemt u reeds vrijdag 18 december contact op. 

Op 23 december starten wij met het contacteren van nieuwe leerlingen die interesse hebben in BimSem. Beschikbare plaatsen worden dan eventueel aan hen aangeboden.

Heroriënteren binnen BimSem: instappaketten


In een richting instappen veronderstelt een zekere voorkennis die in het eerste trimester niet is opgedaan. Daarom dat een overstap naar een nieuwe richting soms veronderstelt dat een instappakket wordt gemaakt. Het betreft volgende overstappen:
 • Instap in 4 of 5 HUW: instappakket voor de humane vakken
 • Instap 4 of 5BE: instappakket bedrijfseconomie
 • Instap 4 of 5 ECO: instappakket economie
 • Instap 5 LOS: instappakket toegepast biologie
Instappakketten worden meegegeven of doorgemaild zodra de overstap bij de graaddirecteur is bevestigd.

Heroriëntering naar een andere school


Mogelijk bieden we de richting die op het lijf van uw zoon of dochter geschreven is niet aan binnen BimSem (of is er geen plaats beschikbaar). In dat geval kan u terecht bij een andere school. 

Binnen vzw KOMO werken wij heel nauw samen met het Sint-Romboutscollege, TSM en Sint-Janshof buitengewoon onderwijs. Binnen de scholengemeenschap van het katholiek onderwijs in onze regio onderhouden wij warme contacten met Ursulinen Mechelen, ColomaPlus, College Hagelstein, het Sint-Ursula Instituut en Sint-Norbertus Duffel. De websites van deze scholen vindt u hier.

Bij een keuze van een geschikte studierichting kan u ook de zeer degelijke website wwww.onderwijskiezer.be raadplegen. U vindt er info over de inhoud van alle studierichtingen die in Vlaanderen worden aangeboden, lessentabellen, overzichten van scholen, verdere studie- en beroepsmogelijkheden en veel meer. Ook ons CLB helpt u graag verder.

Wij raden u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de andere scholen indien u een plaats voor uw zoon of dochter zoekt. 

Mijn zoon of dochter verlaat BimSem


Als een leerling BimSem verlaat, dan wensen wij hem of haar natuurlijk heel veel succes op de nieuwe stek. BimSem verlaten is voor vele jongeren niet makkelijk, want ze laten hun vrienden (en naar wij hopen) ook hun goede leerkrachten achter. Bijna altijd horen wij van onze oud-leerlingen dat ze blij zijn de sprong gemaakt te hebben en in een richting te zitten die meer aansluit bij hun mogelijkheden en interesses. 

Als uw zoon of dochter BimSem verlaat, dan vragen wij u dat onmiddellijk te melden via onderstaand formulier. Zo kunnen wij de plaats aanbieden aan een eigen of nieuwe leerling die in de voormalige klas van uw zoon of dochter wenst in te stromen. 
 
Melding: mijn zoon of dochter gaat naar een andere school

CLB opening tijdens kerstvakantie in Coronatijden


Tijdens de kerstvakantie is CLB het Kompas open op maandag 21 en dinsdag 22 december. Er wordt op die dagen een permanentie voorzien zodat u steeds terecht kunt met uw vragen. U kunt een afspraak maken bij CLB Het Kompas op de Vijfhoek 1A te 2800 Mechelen door telefonisch contact op te nemen via 015 41 89 11 of te mailen naar mechelen@clbkompas.be.

 Als u mailt of telefoneert vragen we volgende gegevens te vermelden: naam, school en klas van de leerling, korte omschrijving van de vraag en de manier waarop we u best kunnen contacteren. Indien uw anker (vaste CLB-medewerker op de school) aanwezig is op dienst zal u naar hen doorverwezen worden. Indien hij/zij niet werkt kan u met uw vraag terecht bij de permanentie.

We werken met tijdsloten. We werken telefonisch, online of op het CLB, steeds op afspraak. Bij een afspraak op het CLB vragen we jullie stipt te komen en een mondmasker te dragen. Gelieve ook steeds het rapport mee te nemen naar de afspraak.

Het CLB helpt u graag met vragen rond ‘studiekeuze en schoolloopbaan’. Neem vooraf ook al eens een kijkje op www.onderwijskiezer.be

Als er vragen zijn die u graag wilt bespreken met het CLB kan dat ook voor de vakantie op vrijdag 18 december. Beide CLB-ankers van BimSem werken die dag, je kan hen het eenvoudigst bereiken via mail: thomas.carlier@clbkompas.be en katleen.adriaens@clbkompas.be (gelieve steeds naar beiden te mailen).

Digitaal oudercontact


In fase oranje wordt het oudercontact van vrijdag 8 januari digitaal laten verlopen.

Dat wil zeggen:
 • u kunt vanaf zaterdag 19 december 's middags digitaal een tijdsblok reserveren waarop u een leerkracht wil spreken;
 • het gesprek zelf gebeurt via Microsoft Teams. U krijgt een digitale uitnodiging voor het gesprek in uw persoonlijk e-mailadres (het adres waarop u ook deze nieuwsbrief ontvangt);
 • op vrijdagavond 8 januari kan u van thuis uit het oudercontact houden via Teams.
We vragen u om u strikt aan de duur van het gesprek te houden, anders komt de timing van de andere geplande oudergesprekken In het gedrang.

Meer uitleg over dit digitale oudercontact vindt u bij het rapport van uw zoon of dochter.

Cadeautjes kopen en de ouderraad steunen? Dat kan!


Met de feesten voor de deur koop je mogelijk online heel wat cadeautjes. Zonder een euro meer te betalen kan je de ouderraad van BimSem toch steunen via Trooper. Klik op de link onderaan dit artikel en doe je aankopen bij je favoriete webshop. De ouderraad krijgt een klein percentage van de webshop en kan hiermee de werking ten voordele van uw zoon of dochter financieren.

Je kan bij meer dan 600 winkels terecht. Gebruik onderstaande knop om door je inkopen de ouderraad te steunen:
 
STEUN DE OUDERRAAD VIA TROOPER
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be