Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 13 voor leerlingen - 16 januari 2021
Beste leerlingen

De periode na de kerstvakantie is vaak de moeilijkste van het schooljaar. Het is nog donker als we naar school vertrekken en we komen soms in het donker thuis. De zon is weinig van de partij om ons wat extra energie te geven. 

Dit jaar komt daar ook 'coronamoeheid' bij en na de euforie over de vaccins het besef dat we deze maatregelen nog lang zullen moeten volhouden. We vragen jullie om aan deze 'coronamoeheid' niet toe te geven en de maatregelen goed op te volgen. Zie ook verder in deze nieuwsbrief.

Leerlingen klagen erover dat ze tijdens de weken afstandsonderwijs weinig contacten hebben en dat 'ze hun leraars en hun klasgenoten missen'. We hopen aan deze klacht tegemoet te komen door wat meer online lessen in te plannen.

Laten we elkaar niet loslaten. Laten we in deze grijze periode toch voor wat kleur zorgen. We hopen daar in de volgende weken enkele aanzetten toe te geven op school. Ook in deze nieuwsbrief vind je al heel wat uitdagingen buiten het gewone lesgebeuren om. Samen sterk!

De directie

Leerlingen kiezen hun favoriete speelplaats


Jullie konden allemaal kiezen tussen 5 projecten om de speelplaats te verfraaien. In totaal werden er 754 stemmen uitgebracht, waar drie winnaars uit naar voor kwamen.De panakooi (soort voetbal) en de buitenfitness hebben het niet gehaald. De buitenfitness haalde 17 stemmen minder dan extra groen. Beide voorstellen worden mogelijk volgend jaar opnieuw aangeboden om gerealiseerd te worden. Dit jaar focussen we ons op muziek, picknicktafels en extra groen!

Wij hopen dan ook dat ook jij onze paaseierenactie ten volle steunt door eitjes te verkopen en te kiezen voor welk project jouw bijdrage bedoeld is. Zo kies jij weer mee wat zeker gerealiseerd moet worden!

Praktisch: elke leerling krijgt dinsdag een blad om paaseitjes mee te verkopen. Breng je bestelling (goed invullen!) en gepast geld in een gesloten enveloppe naar de uitleendienst. Je kan ook je mama of papa vragen online te bestellen!

De best verkopende klas en de best verkopende leerling (per graad) worden in de bloemetjes gezet. Zo is er een klas picknick te winnen, de kans om de openings-dj te worden van de muziekinstallatie ... Spreek zo nodig met je titularis over een plan van aanpak!

Het is koud in de klassen


Jammer genoeg is er op dit moment geen alternatief. Het is ventileren met ramen op kip en deuren open of de school sluiten. De voorbije week stelde zich een probleem met het afstellen van de verwarming in een aantal klassen van het gebouw Bleekstraat. Ze sloeg te snel af. Dat probleem is hopelijk van de baan.

Verder roepen we jullie op:
 • om echt veel verschillende laagjes over elkaar aan te doen.
 • om er samen met de leraar van het laatste lesuur in je lokaal voor te zorgen dat de ramen ’s avonds gesloten worden (durft al wel eens vergeten worden)
 • om er mee op toe te zien dat de radiotoren 's avonds niet dichtgedraaid worden (durft al eens gebeuren)
 • om vol te houden.
 Je geven jullie nog volgende tips mee:
 • je mag een thermos met warme drank meebrengen (geen Glühwein uiteraard :-))
 • jullie kunnen handschoenen aandoen waarmee je vlot kan schrijven 
 • jullie mogen een (fleece) dekentje meebrengen om je wat meer te verwarmen.
We moeten roeien met de riemen die we ter beschikking hebben en kunnen alleen maar hopen dat het geen lange, strenge winter wordt.

Coronamaatregelen: volhouden!


We stellen vast dat de aandacht voor het opvolgen van bepaalde coronamaatregelen na de kerstvakantie verslapt is. Het gaat dan vooral om het ontsmetten van de handen aan de schoolpoorten. Als er geen toezicht is, ontsmet een deel van de leerlingen hun handen niet bij het binnenkomen van de school. Dat gebeurt vaak ook niet meer als de leerlingen met de fiets binnenkomen na een sportles buiten de school. Het heeft er misschien mee te maken dat het dragen van handschoenen en vaak ook nog een fiets aan de hand het ontsmetten van de handen wat moeilijker maakt, maar dat kan geen reden zijn om het het niet te doen.

Daarom deze oproep aan alle leerlingen: neem jullie verantwoordelijkheid en ontsmet steeds je handen wanneer je de school binnenkomt. 
Beste BimSem’er 

Deze periode van korte dagen en koude brengt voor sommigen helaas … de winterblues. Voel jij je soms lusteloos, somber of neerslachtig? Alsof dat niet erg genoeg is, lijkt de coronacrisis eindeloos te duren. Coronamoeheid en een winterdipje? Wij snellen ter hulp! Binnenkort zal je her en der KIPPEN spotten. ‘KIP’ staat voor ‘kracht in positiviteit’. Op 5 februari start ook de Vlaamse week tegen pesten. Op BimSem breiden we die uiteraard uit: méér dan een week en boordevol positiviteit. Hou je ogen overal open: op school, op onze social media en check je nieuwsbrieven wekelijks…laat je verrassen, verwonderen en verbazen.

Wees alvast zelf een echte KIP en dus warm voor elkaar! Vertel het alvast verder…binnenkort méér KIP!

Zelfreflectie bijbeentraject


Mogelijk kreeg je nu nog een bijbeentraject krijgt opgelegd door de klassenraad. Je gaat met andere woorden een tand(je) moeten bijsteken voor een belangrijk vak. Een BBT (bijbeentraject) begint met een zelfreflectie. De zelfreflectie die bij het BBT hoort is ten laatste 22 januari in te vullen. Doe dat dus nu meteen! Let op: voor een sportvak in een sportrichting is er een apart formulier.

Vul voor elk BBT dat je hebt een aparte zelfreflectie in!

Hieronder vind je de link naar de verschillende vragenlijsten. Kijk welke voor jou van toepassing is. Het invullen duurt niet langer dan een kwartiertje. Laat je ouders eventueel mee helpen.
 
Zelfreflectie sportvakken
Zelfreflectie niet-sportvakken 1e en 2e jaar
Zelfreflectie niet-sportvakken 3e jaar
Zelfreflectie niet-sportvakken 4e jaar
Zelfreflectie niet-sportvakken 5e jaar
Zelfreflectie niet-sportvakken 6e jaar

Starters in BimSem


Heel wat nieuwe leerlingen zijn de voorbije twee weken in BimSem gestart. Dat vraagt van hen een hele aanpassing. We hopen dat ze zich snel thuis voelen op onze school, maar daar kunnen jullie zeker bij helpen. We vragen jullie om alle nieuwe leerlingen goed op te vangen in de klas. Help hen waar nodig, leer hen mee de gebouwen kennen, zorg ervoor dat ze niet alleen staan op de speelplaats, help hen met stukken leerstof die ze gemist hebben, ... 

Een echte BimSemmer is een hulpvaardige BimSemmer! Dank daarvoor!

Nieuw lessenrooster


Volgende week zijn er een aantal aanpassingen aan het lessenrooster. De klassen waarvoor dit geldt zijn daarvan vrijdag op de hoogte gebracht. Kijk voor alle veiligheid je lessenrooster nog een keer na via leerling.bimsem.be. 

Netiquette bij afstandsonderwijs


Online lessen of vraagmomenten zijn ook volwaardige lessen. Dit betekent dat we verwachten dat je respect voor elkaar toont.  We herinneren jullie aan de volgende afspraken:
 • wees op tijd online.
 • zet je camera altijd aan en je microfoon uit. Als je niet graag hebt dat anderen je kamer kunnen zien, kan je altijd een virtuele achtergrond opzetten. Jij moet echter altijd zichtbaar zijn.
 • je dempt geen andere leerlingen tijdens een lesmoment en zet ze ook niet uit de les.
 • tijdens de les gebruik je de chatfunctie niet om berichten naar elkaar te sturen (net zoals je in een les niet met elkaar praat), tenzij je leerkracht je vraagt om via de chat te reageren.
Wanneer je thuis geen pc met camera hebt, dan meld je dit vooraf aan je leraar.

Schoolraad


De afgelopen week werd op de schoolraad gediscussieerd over enkele dringende aanpassingen van het schoolreglement. De nieuwe examenregeling voor de eerste graad werd er in opgenomen (ten gevolge van de onderwijsvernieuwing) en de mogelijkheid voor de school om jullie school-e-mail, naam en klas door te geven om jullie automatisch een login te geven tot bepaalde applicaties of websites. In je mailbox heb je daar reeds een eerste voorbeeld van: Archief voor Onderwijs.

De schoolraad keurde de aanpassingen goed. Speciale dank aan de vertegenwoordigers van de leerlingen die (terechte) kritische vragen stelden!

Archief voor Onderwijs


In opvolging van het bovenstaande bericht werd voor elke leerling een account gemaakt bij Archief voor Onderwijs. Gewoon de stappen uit de e-mail volgen en je kan aan een grote hoeveelheid digitaal beeldmateriaal die je soms tijdens de les nodig hebt. Je moet dus niet ongerust zijn dat het een mail met slechte bedoelingen is (men noemt dat phishing, het vissen naar je gegevens).

Herinnering: #ValOp Challenge


Even een korte herinnering: de #ValOp Challenge van de ouderraad loopt nog altijd... Tot eind januari kan je hieraan deelnemen.

Meedoen en winnen kan door een filmpje te maken over verkeersveiligheid (alleen of met een groepje van maximum 6 leerlingen), en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten dit liken. De hoofdprijs is een bon voor een escape room bij de Gouden Kooi voor je groepje, en daarnaast worden er 50 Moochiebonnen verloot, grote kans dus om een prijs in de wacht te slepen als je meedoet. We gaan de bonnen allemaal weggeven, en vermoedelijk bedenken we naast het aantal likes nog wel wat andere categorieën om deelnemers extra te belonen!
Alle details over de #ValOp Challenge vind je terug op leerling.bimsem.be. De ouderraad heeft zich ook even laten gaan om het voorbeeld te geven, zoals je hier kan checken.

Er zijn ondertussen al verschillende filmpjes geüpload. Mooi, cool, origineel, grappig,... - check ze zeker eens uit op het Stream kanaal, en liken maar!

Verkeershinder op de N15


Om de aansluiting van de toekomstige Tangent met de N15 ter hoogte van het Douaneplein in Mechelen te realiseren, zal op vrijdag 15 vanaf 20 u., zaterdag 16, zondag 17, maandag 18 januari en dinsdag 19 januari de N15 gedeeltelijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het betreft meer bepaald het gedeelte tussen Hoogstratenplein en Plattebeekstraat. Het doorgaande verkeer tussen Bonheiden en Mechelen zal gedurende deze 5 dagen omgeleid worden via de Nekkerspoelstraat. De evenementensites (Nekkerhal, sportcomplex De Nekker, bioscoop en schaatsbaan blijven bereikbaar via Nekkerspoelstraat.)
 

De volledige Tangent zal volgens het huidige schema eind 2021 in gebruik genomen worden.

Fiets aan het (groot) station?


Het stationsproject is in volle beweging. Nu de sporen en perrons 11 en 12 in gebruik werden genomen, kunnen de sporen 1 en 2 buiten gebruik worden gesteld. Dat betekent evenwel ook dat de fietsenstallingen langsheen de Stationsstraat in januari  een nieuwe plaats moeten krijgen. Daarom is Mechelen in Beweging in nauwe samenwerking met de NMBS, Fietspunt, de stadsdiensten en de politie een grootschalige Actie Weesfietsen gestart. Al vanaf midden december werden tweewielers in deze fietsenstallingen geregeld gecontroleerd en fietsen die duidelijk niet meer bruikbaar waren, werden weggehaald. In een volgende fase werden alle fietsen gelabeld om na te gaan of ze nog gebruikt worden.
 
De fietsenstalling kant Leuvensevaart is volledig ontruimd. De fietsenstalling kant Raghenoplein zal tegen 17 januari volledig worden ontruimd.  De fietsen die men verwijderd, zijn met zorg behandeld en overgebracht naar een tijdelijk onderkomen bij het Fietspunt, waar de eigenaars ze nog binnen een redelijke termijn kunnen ophalen: tussen 7 en 19 uur.
 
Men stelt vast dat veel van de niet opgehaalde fietsen van studenten/leerlingen zijn. Daarom een warme oproep om die nog een fiets aan het station hebben staan, die te komen ophalen.
In aanbouw...

29 januari pedagogische studiedag


Volgende week vrijdag (dus niet deze vrijdag!) is het pedagogische studiedag. Op 29 januari moeten de leerlingen dus niet naar school komen. De leerkrachten verwachten we wel (digitaal) om o.a. mee te werken aan de voorbereiding van de onderwijsvernieuwing. Volgend jaar is het derde jaar immers aan de beurt...
Facebook BimSem
Website BimSem
Email
Instagram
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, vzw KOMO, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be