Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief 13 voor ouders - 19 december
Beste ouder
 
Gisteren was de laatste schooldag van het eerste trimester. Tegelijk was het de laatste schooldag van 2020. Een jaar geleden wensten wij elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar. Wie had toen kunnen weten wat 2020 in petto had. Het was voor BimSem, het onderwijs, de zorg... het hele land een uitdagend jaar. We willen u dan ook danken voor het vertrouwen dat u in onze school en de leerkrachten had. 

In BimSem zijn we blij dat we dit trimester onze leerlingen op school hebben mogen ontvangen. Dat was enkel mogelijk door een zware inspanning van onze leerlingen, onze leerkrachten, u als ouder en de maatschappij als geheel. We zijn fier op onze leerlingen die zich eigenlijk fantastisch aan de afspraken hebben gehouden. U mag dat zeker ook tegen uw zoon of dochter zeggen.

Er is verandering op komst; vanaf overmorgen beginnen de dagen terug te lengen. Samen werken we in 2021 aan een nog hartverwarmender, verwonderende school waar onze leerlingen alle kansen krijgen om te groeien.

Wij wensen u en uw familie van harte een vredevolle Kerstmis en een fijne overgang naar 2021!


De directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel

Hoe was het rapport?


Bij de klassenraden hebben we kunnen vaststellen dat veel leerlingen mooie resultaten hebben neergezet. We zijn fier op hen. Anderen haalden misschien iets mindere resultaten, maar hebben daar echt hard voor gewerkt. Ook op hen zijn we (mischien nog meer) fier. Spijtig genoeg hebben de leerkrachten bij sommige leerlingen moeten vaststellen dat het studieproces niet goed gelopen is. Bij sommigen is daar een verklaring voor. Dat maakt het resultaat op zich niet beter, maar maakt wel dat we begrip hebben en graag kijken of we een duwtje in de rug kunnen geven. En ja, sommigen leerlingen krijgen de figuurlijke shot tegen de kont...

Neem de tijd om met uw zoon of dochter het rapport rustig door te nemen. De rapportcommentaar staat voor de punten. Dat is doelbewust. We vinden dat punten gekaderd moeten worden binnen de capaciteiten en inzet van uw zoon of dochter. Met de vakcommentaar die bij sommige leerlingen heel uitvoerig is, krijgt u heel wat vakspecifieke informatie. Bij onduidelijkheden verwijzen we u door naar het oudercontact. 

Indien er een bijbeentraject in het rapport vermeld is, moet er normaal ook een begeleidende brief bij het rapport te vinden zijn. Er moet dan immers een reflectiedocument ingevuld worden. Uw zoon of dochter heeft de links naar deze zelfreflecties in zijn schoolmail ontvangen. Mogen we u vragen er mee op toe te zien dat deze de komende dagen worden ingevuld? Het is de eerste stap in een mogelijke remediëring.


Onze inzameling voor Sint-Vincentius was dit jaar ook weer een groot succes. Wij willen iedereen hartelijk danken voor de steun. Een mooie inzameling voor mensen die het iets moeilijker hebben deze kerstperiode…

Super bedankt!

Heroriëntering binnen BimSem


Momenteel hebben we 43 aanvragen van externen om hun zoon of dochter naar BimSem te mogen sturen. Momenteel geven we echter voorrang aan eigen leerlingen om een overstap binnen BimSem kenbaar te maken. Als u een overstap binnen BimSem wenst te maken, dan stuurt u ten allerlaatste op 22 december een mail naar de graaddirecteur. Hij zal u dan contacteren om de overstap met u en uw zoon of dochter te bespreken.

Mijn zoon of dochter verlaat BimSem


Als uw zoon of dochter BimSem verlaat, dan vragen wij u dat onmiddellijk te melden via onderstaand formulier. Zo kunnen wij de plaats aanbieden aan een eigen of nieuwe leerling die in de voormalige klas van uw zoon of dochter wenst in te stromen. We begrijpen dat u op dit moment nog wacht op een reactie van een andere school.
 
Melding: mijn zoon of dochter gaat naar een andere school

Heraanleg speelplaats Bleekstraat


De speelplaats Bleekstraat wordt binnenkort heraangelegd (in 2021 of 2022).Voor de heraanleg van de speelplaats willen we in het tweede trimester een verkoop van paaseitjes organiseren om geld in te zamelen (je krijgt de eitjes dan mee bij het paasrapport). Waar we geld voor inzamelen beslissen de leerlingen mee. We hebben vijf projecten waarvan we er drie willen proberen realiseren. Uw zoon of dochter beschikt over de link naar de enquête en kan dus mee bepalen wat we op onze speelplaats realiseren. 

Dit zijn de opties die voorliggen. 

Music Maestro! (4 000 euro): muziekinstallatie op speelplaats
Chill (1 000 euro per tafel): meer picknick mogelijkhedenTactisch spel (9 000 euro): panakooiIn het groen (800 euro per bak): vergroening speelplaatsStrong mind, strong body (11 000 euro): buitenfitnessDe huidige stand van zaken?

Van de 456 uitgebrachte stemmen gaan er momenteel...
  • 129 naar de muziekinstallatie;
  • 128 naar de picknicktafels;
  • 80 naar meer groen;
  • 73 naar de buitenfitness;
  • 46 naar de panakooi.
In januari en februari organiseren we de verkoop. De paaseitjes zelf worden bij het paasrapport meegegeven. Perfect op tijd voor Pasen!

BimSem schooltoneel zonder publiek?


Naar jaarlijkse gewoonte stond de BATea-ploeg (de toneelgroep van leerlingen in BimSem) klaar om ons ook dit jaar op een leuk en verrassend toneelstuk te vergasten. Helaas stak corona hier een stokje voor. Maar ze bleven niet bij de pakken zitten en hebben een mooi alternatief ontwikkeld. Het allereerste BATea-hoorspel is een feit: de lotgevallen van Koning Alfred Aloysius deel 1: De luchtbel van de waarheid.

Zin om onze leerlingen een fantastisch verhaal te horen vertellen over Nergensland? Bent u klaar voor 'de luchtbel van de waarheid' van Nergensland, klik dan op de rode pil. Blijft u liever in de huidige wereld, dan klikt u op de blauwe pil.

    

Laat u op sleeptouw nemen door de leerlingen van BATea. Ideaal voor onder de kerstboom!

Dank aan alle creatieve duizendpoten van BATea o.l.v. regisseur-schrijver Tom Pyck.


De leerlingen van de klassen 1 Klassieke Talen A en B wilden ‘iets’ doen voor mensen die het in deze coronatijd moeilijk hebben. Onder impuls van klastitularis Bianca Rombauts kwamen ze op het idee om warme kerstgroeten te sturen naar de bewoners van een rust- en verzorgingstehuis. Enkele leerlingen hadden in het verleden in het ‘Hof Van Egmont’ vrijwilligerswerk gedaan en zo was de keuze snel gemaakt. Het verzorgingstehuis bezorgde ons een lijst van 107 bewoners die graag een kerstkaartje zouden krijgen.

Op vrijdag 18 december brengen de leerlingen hun kerstkaartjes mee. De titularissen verzamelen ze en brengen ze naar het Hof van Egmont, na een rustperiode van 72 uur. Het Hof van Egmont vindt het initiatief van onze leerlingen alvast heel fijn. Hopelijk kan het kaartje van onze leerlingen een lichtpuntje voor hen zijn in deze eindejaarsperiode.

CLB opening tijdens kerstvakantie in Coronatijden


Tijdens de kerstvakantie is CLB het Kompas open op maandag 21 en dinsdag 22 december. Er wordt op die dagen een permanentie voorzien zodat u steeds terecht kunt met uw vragen. U kunt een afspraak maken bij CLB Het Kompas op de Vijfhoek 1A te 2800 Mechelen door telefonisch contact op te nemen via 015 41 89 11 of te mailen naar mechelen@clbkompas.be.

Als u mailt of telefoneert vragen we volgende gegevens te vermelden: naam, school en klas van de leerling, korte omschrijving van de vraag en de manier waarop we u best kunnen contacteren. Indien uw anker (vaste CLB-medewerker op de school) aanwezig is op dienst zal u naar hen doorverwezen worden. Indien hij/zij niet werkt kan u met uw vraag terecht bij de permanentie.

Na de kerstvakantie


Na de kerstvakantie ontvangen we graag de leerlingen van de eerste en tweede graad op school. De leerlingen van de derde graad beginnen met afstandsonderwijs. Dat is altijd zo, ook indien de kerstvakantie last-minute verlengd zou worden. We ontvangen eerst de leerlingen van 1 t.e.m. 4. Voor de derde graad voorzien we wel een online startmoment met de tit of cotit op maandagochtend. Elkaar twee weken moeten missen is al lang genoeg!

Digitaal oudercontact van 8 januari


U kunt vanaf deze middag, zaterdag 19 december via Schoolware digitaal een tijdsblok reserveren waarop u een leerkracht wil spreken.

Meer uitleg over dit digitale oudercontact vindt u bij het rapport van uw zoon of dochter.

Cadeautjes kopen en de ouderraad steunen? Dat kan!


Met de feesten voor de deur koop je mogelijk online heel wat cadeautjes. Zonder een euro meer te betalen kan je de ouderraad van BimSem toch steunen via Trooper. Klik op de link onderaan dit artikel en doe je aankopen bij je favoriete webshop. De ouderraad krijgt een klein percentage van de webshop en kan hiermee de werking ten voordele van uw zoon of dochter financieren.

Je kan bij meer dan 600 winkels terecht. Gebruik onderstaande knop om door je inkopen de ouderraad te steunen:
 
STEUN DE OUDERRAAD VIA TROOPER


Afscheid nemen gebeurt in het filmpje hierboven door de kerstman zelf. Onze internaatsleerlingen werden immers persoonlijk uitgenodigd op de loft van de Kerstman (ook gekend als de living van onze oudste internen). Ook hier is enige gelijkenis met internaatsopvoeders louter toevallig. 

Maakt u er een fijne kerstvakantie van?
U hoort meer van ons in 2021.
Tot volgend jaar!!!
Facebook BimSem
Website BimSem
Copyright © 2019 Berthoutinstituut - Klein Seminarie, VZW De Ranken, all rights reserved.

Dit is een interne mail van BimSem. Indien u deze mail per vergissing ontvangt, gelieve deze mail dan te wissen en ons te verwittigen via info@bimsem.be