Copy
Otwórz tę wiadomość w przeglądarce

18-09-2020
Podróże służbowe Kongresy i konferencje E-Technologie
Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Z największą przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do udziału w I Konferencji Zdrowa Aorta online. Konferencja odbędzie się w dniu 17.10.2020 roku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Zdrowa Aorta – Wielkopolski program zwiększenia aktywności zawodowej poprzez badania przesiewowe w obszarze tętniaka aorty brzusznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

W ramach projektu zostanie wykonanych 10 000 badań USG aorty brzusznej u mężczyzn zamieszkujących w województwie wielkopolskim oraz pogłębiona diagnostyka u osób z wykrytym tętniakiem.

Celem konferencji jest poszerzenie Państwa wiedzy w zakresie chorób naczyniowych, w szczególności tętniaków, a jednocześnie zaproszenie do wspólnej realizacji Programu Zdrowa Aorta.

Załączam ramowy program konferencji i zapraszam Państwa serdecznie do udziału.

Łączę wyrazy szacunku,

Prof. Grzegorz Oszkinis
 
   
Program ramowy Konferencji Zdrowa Aorta
Powitanie i przedstawienie Programu ZDROWA AORTA
Epidemiologia i etiologia tętniaków aorty
Czynniki ryzyka występowania tętniaków aorty i objawy kliniczne
Diagnostyka obrazowa tętniaków aorty
Współczesne sposoby postępowania chirurgicznego w leczeniu tętniaków aorty
Wyniki leczenia chirurgicznego tętniaków aorty
Rola badań przesiewowych w rozpoznawaniu tętniaków aorty i zmniejszaniu śmiertelności
Czy istnieje potrzeba wykonywania badań przesiewowych w kierunku tętniaków aorty u kobiet
Powrót chorego po operacji tętniaka aorty do życia zawodowego
Podsumowanie konferencji



Zdrowa Aorta – Wielkopolski program wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego – Zdrowa aorta”, EFES, WRPO na lata 2014-2020
Główna siedziba firmy
WhyNotTravel
Kielnarowa 108 A
Tyczyn 36-020
Poland 
Dział Rezerwacji Biletów Lotniczych
rezerwacje@whynottravel.pl
Dział Rezerwacji Hotelowych
hotels@whynottravel.pl
Dział Logistyki Pasażerskiej
logistyka@whynottravel.pl
Dział Turystyki Indywidualnej
rzeszow@whynotholidays.pl
Dział MICE
mice@whynottravel.pl
Dział Kongresy i Konferencje 
kongresy@whynottravel.pl


Dołącz do nas:
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Copyright © 2020 WhyNotTravel, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp