Copy
View this email in your browser
Пловдив Европейска Столица на Kултурата 2019 | Plovdiv European Capital of culture 2019
English below 

Скъпи приятели и партньори,

 

Дойде време за кратка равносметка и за нашия годишен бюлетин, в който се обръщаме към вас, с които бяхме #заедно и през 2021 година.
Инициативите и събитията по програма Наследство на Пловдив Европейска столица на културата ще продължат и през 2022 година.
Новата година идва с надежда и с нова сила. Много скоро ще разкажем и какво предстои през 2022 година.


Отправяме благодарности към всички професионалисти, с които имахме възможността да работим, на всичките нaши партньори, които въпреки в условия на пандемия, успяха да реализират част от планираната програма Наследство и през 2021 година!
Благодарим Ви за отдадеността и за това, че с вас културата винаги ще оцелява!


Останете здрави!


Фондация „Пловдив 2019”  

Dear friends and partners,The time has come for a round-up and for our annual newsletter in which we address you, with whom we were #together in 2021.
The initiatives and events of the Legacy program of the European capital of culture in Plovdiv will continue in 2022.
The new year comes with hope and new strength. Very soon we will share with you what is planned for 2022.


We would like to thank all the professionals we have been honored to work with all our partners who, despite in the conditions of the pandemic managed to implement part of the planned Legacy program in 2021!
Thank you for your commitment - with you culture will always survive!!

Stay healthy!

Plovdiv 2019 Foundation

 


 
 

Проектите, които маркират НАСЛЕДСТВОТО на титлата Европейска столица на културата в град Пловдив са много и разнообразни, точно каквато беше и основната програма в годината на титлата.
Тук представяме селекция на проекти свързани с работата ни през 2021 година. 


 
The projects that mark the LEGACY of the title European Capital of Culture in the city of Plovdiv are many and varied, just like the main program in the year of the title.
Here we present a selection of projects related to our work in 2021. 
Прочетете повече за проекта тукRead more here 
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here 
  Прочетете повече за проекта тукRead more here →
  Прочетете повече за проекта тукRead more here →
  Прочетете повече за проекта тукRead more here →
  Прочетете повече за проекта тукRead more here →
  Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
  Прочетете повече за проекта тук Read more here 
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here →
Прочетете повече за проекта тукRead more here 
Прочетете повече за проекта тукRead more here 
Прочетете повече за проекта тукRead more here 
Прочетете повече за проекта тукRead more here 
Прочетете повече за проекта тукRead more here 


Всички събития през 2021 година, подготвени от екипа на фондация „Пловдив 2019“, се реализират благодарение на всички приятели и партньори, които застават зад нашaта програма и идеи.

През 2021 бяхме #заедно с:


Община ПловдивOPERA OPEN 2021Магията на стъклото – уъркшоп с майстор Иван Станев,  Сдружение ДУХОВНО ОГЛЕДАЛОНагради Пълдин, Фестивал MUSIC DAZEСписание: Майна TownКЕФФ - Комедиен Европейски Филмов Фестивал, Пето Балканско лятно училище „Споделено минало – оспорвани наследства“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Лятно кино в парка, Фестивал на градските изкуства Пловдив - Street Food & Art Festival 2021 Лов на градски съкровища - игра в градска среда, Anime & Gaming Festival 2021, СНЦ „Национален клуб за аниме и манга НАКАМА“, Мост-между-културите -  младежки форум на толерантността и междукултурния диалог,Извън времето: Отворено керамично ателие за експериментално изпичане с техника Раку - проект на София Георгиева Христозова-Йорданова, Театрален комедиен фестивал Усмивки под тепетоAltitude/Attitude - Диджей сетове в градска среда, Open Art Files – платформа за популяризиране на българско съвременно изкуствоWrong Fest PlovdivПешеходна зона - част от фестивал "Двама са малко - трима са много" & TheatAir, Фестивал на пеперудите - Регионален природонаучен музей, Съвременно изкуство. 30 години цвят и светлина - симпозиум и изложба, Фондация "Тракарт - 2000", Театрална постановка КАМБАНАТА – по едноименния роман на Недялко Славов, НИЕ и ТЕ - изложба за съвременно изкуство, галерия Капана, Пловдив, Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс ONE DANCE WEEKПулсиращи тепета - проект на Тодор Карагяуров, Здраво тяло в здрав дух. МАСЕСТРИ - проект на Културен институт АМ контемпорари, Кръг на приятелите за българското изкуство на Office for Art, Берлин в сътрудничество с Фондация „Отворени изкуства“, От другата страна , Българско графити училище, „Пътуващият човек. Коприна“ на Драматичен театър Пловдив. 


All events in 2021, prepared by the team of the Foundation Plovdiv 2019 are realized by all the friends and partners who stand behind our program and ideas.In 2021 we were # together with:

Municipality of PlovdivOPERA OPEN 2021The magic of glass - workshop with craftsmaster Ivan StanevSPIRITUAL MIRROR AssociationPuldin Awards Festival MUZIC DAZEFifth Balkan Summer School by the Paisii Hilendarski University in PlovdivMaina Town MagazineCOMEDY EUROPE FILM FESTIVALSummer Cinema in the Park, Festival of Urban Arts Plovdiv - Street Food & Art Festival 2021City Treasure Hunt - Urban gamesAnime & Gaming Festival 2021 by Nakama Association, Bridge-Inter-Cultures - youth camp, 27 - 31 July 2021, Eastereuropean cultural forum Bridges, Out of time: Open experimental ceramic workshop for Raku technique - by Sofia Georgieva Hristozova-Yordanova, Altitude/Attitude - open-air DJ sets in urban environment, Theatre comedy festival Smiles under the hill, The Butterflies festival - Regional Natural History Museum, US and THEM exhibition for contemporary art in Kapana Gallery, Plovdiv, Wrong Fest Plovdiv Family Zone - premiere on 3rd September during the international festival "Three are too many, Two - Not Enough" & TheatAir, Theatrical production THE BELL - based on the novel of the same name by Nedyalko Slavov, ONE DANCE WEEK IN 2021Pulsing Hills - a project by Todor Karagyaurov, MASISTERS. Healthy Mind Healthy Body - a project by Cultural Institute AM Contemporary, Open Art Files – a platform to popularize Bulgarian contemporary art, Circle of Friends for Bulgarian Art, a project of Sariev Gallery, Plovdiv and Office for Art, Berlin, On the other side - Mural painting, Bulgarian Graffiti School, The Travelling Man. Silk by the Drama Theatre in Plovdiv. 


 See you soon - in 2022!

plovdiv2019.eu

4000, Пловдив, България | 4000, Plovdiv, Bulgaria
 Ул. Райко Даскалов 2 | 2 Rayko Daskalov Str. 
Website
Facebook
Instagram
Twitter
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Municipal Foundation Plovdiv 2019 · Plovdiv, Bulgaria · Rayko Daskalov 2 str · Пловдив 4000 · Bulgaria

Email Marketing Powered by Mailchimp