Copy
GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven
Nieuwsbrief juni 2015


Klik hier als je deze mail niet kan lezen.

IN DIT NUMMER

Open Deur Dagopvang ouderen in Vlaams-Brabant
GOAL neemt afscheid van SEL-coördinator Ellen Thielens
Tips bij het aanvragen van een zorgoverleg
Heel wat mensen zorgen onbetaald en langdurig voor een dierbaar persoon die omwille van ziekte, ouderdom of een handicap hulp nodig heeft. In het Vlaamse zorglandschap zijn mantelzorgers, naast professionele zorg- en hulpverleners en vrijwilligers, onmisbaar. Niet minder dan 75% van de thuiszorg wordt door mantelzorgers opgenomen. In de provincie Vlaams-Brabant schat men het aantal mantelzorgers op ruim 100.000. Op de Dag van de Mantelzorg op 23 juni 2015 worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk!

Open Deur Dagopvang ouderen

In heel Vlaams-Brabant op 21 juni!

Onder de slogan “Mantelzorg doe je niet alleen. Al gedacht aan dagopvang? organiseert de provincie Vlaams-Brabant een opendeurdag: 30 dagverzorgingscentra voor ouderen openen dan hun deuren voor alle geïnteresseerden.

Mantelzorgers kunnen die dag een bezoekje brengen aan de dagverzorgingscentra (DVC) en de kleinschalige dagopvang (CADO en NOAH) in Vlaams-Brabant. Je kunt er kennismaken met het centrum, met wie er werkt en hoe de bezoekers er hun dag doorbrengen.
Op www.vlaamsbrabant.be/dagopvang-ouderen krijg je een overzicht van alle centra in je buurt. De opendeurdag heeft plaats op zondag 21 juni van 14 tot 17 uur, tenzij anders aangegeven.
lees meer over dagopvang>>

GOAL neemt afscheid van SEL-coördinator

Na vijf jaar gewerkt te hebben bij GOAL verlaat SEL-coördinator Ellen Thielens onze vzw. Op 1 juli zal ze aan de slag gaan als stafmedewerker 'Zorg en projecten' bij CM.

Op korte termijn (2015) worden haar taken overgenomen door de collega's. Zo zal Cécile Verbeke onder meer de lokale werking opvolgen en is Stefanie De Puydt aanspreekpunt voor het MDO, MDO PSY en e-zorgplan. Twijfel je aan wie je je vraag kan stellen? Stuur ze naar info@selgoal.be en je zal zeker een antwoord krijgen.

Wij wensen Ellen heel veel succes in haar nieuwe job en willen haar bedanken voor de súperfijne samenwerking! 

 

Tips bij het aanvragen van een zorgoverleg

Een bestaand zorgplan opvragen via de website van het e-zorgplan
Het komt geregeld voor dat zorgverleners, organisaties of ziekenhuizen voor al dan niet tijdelijke opvang de vraag stellen naar het bestaan van een e-zorgplan. Dit kan bijdragen tot een betere afstemming tussen de transmurale zorg en de thuiszorg bij opname en bij ontslag. Ook bij het aanvragen van een zorgoverleg is het handig om te weten of de patiënt reeds een zorgplan heeft. Daarom bestaat de mogelijkheid om te weten te komen of er voor een bepaalde patiënt een zorgplan bestaat. Klik hier voor meer informatie.
Zorg ervoor dat het aanvraagformulier volledig is 
Zo weet de overlegorganisator welke zorg- en hulpverleners betrokken zijn in de thuissituatie en verloopt het uitnodigen van de deelnemers vlotter. 

De patiënt en de familie moeten ingelicht zijn over de aanvraag van een MDO
Soms zijn patiënt en familie niet op de hoogte van het zorgoverleg en zijn ze verrast als de overlegorganisator hen contacteert. Hierdoor komt de overlegorganisator in een moeilijke positie terecht. Bovendien wordt bij het aanmaken van een zorgplan sowieso de toestemming van de patiënt of zijn vertegenwoordiger verwacht, zelfs als er geen zorgoverleg gepland wordt. 

aanvragen van een MDO>> 
documenten zorgoverleg >> 
De kalender op de website van SEL GOAL geeft een overzicht van de vele activiteiten en initiatieven die gericht zijn naar de professionele zorg- en hulpverleners binnen en soms buiten de eerstelijnsgezondheidszorg van arrondissement Leuven.

Wil je een activiteit van jouw organisatie laten opnemen? Ken je een initiatief dat wat extra aandacht verdient? Stuur dan een mailtje naar stefanie.depuydt@selgoal.be. Neem alvast een kijkje naar alle activiteiten in onze kalender!

SEL GOAL vzw is een organisatie van zorg- en hulpverleners, verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, actief in de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Door de samenwerking tussen onze partners te verbeteren, verbeteren wij ook de zorg rond de individuele patiënt. 

Je bent ingeschreven op de nieuwsbrief van SEL GOAL. 
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen? Schrijf je hier uit. 
Pas jouw profiel aan.  Stuur deze nieuwsbrief door.

Copyright © SEL GOAL vzw    Alle rechten voorbehouden

SEL GOAL vzw
Maria Theresiastraat 63a
3000 Leuven
www.selgoal.be

T 016 31 04 08
E info@selgoal.be


Email Marketing Powered by Mailchimp