Copy
Nieuws over de activiteiten van de Economic Development Board Almere
Bekijk e-mail in browser

Nieuwsbrief EDBA september 2015

Eerlijk gezegd: wij zijn blij dat de zomer voorbij is. Twee maanden lang ligt Nederland stil. We wachten allemaal op elkaar totdat iedereen terug is van vakantie. Dat kan haast niet goed zijn voor de economie. Gelukkig bent u er allemaal weer en kunnen we weer aan de slag. In deze nieuwsbrief een paar nieuwtjes van ons of onze partners. Om u op de hoogte te houden. 

Financiering 'innovatiefabriek' voor gezondheid en welzijn dichterbij



De schoorsteen kan bijna gaan roken. De EDBA heeft samen met de andere initiatiefnemers de laatste maanden hard gewerkt aan de uitwerking van de aanvraag voor het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) bij het Investeringsfonds Almere (IFA). De gemeente Almere en de provincie Flevoland waren op hoofdlijnen akkoord met het plan en nu zijn alle werkpakketten uitgewerkt en zal er eind dit jaar een besluit over het toekennen van de financiering genomen worden door de provincie. 

Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) is een fysiek en digitaal innovatiecentrum op het kruispunt van technologie, data en het sociale domein. Innoveren in het GWIA gebeurt door onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de burger bij elkaar te brengen. Want alleen door samen te werken kunnen de op handen zijnde uitdagingen met betrekking tot gezondheid en welzijn het hoofd worden geboden.
 
De innovatiefabriek van het GWIA faciliteert wetenschappelijk onderzoek, technische R&D, informatietechnologie en instellingen voor zorg en welzijn door inzet van fysieke en digitale faciliteiten, inzet van kennis en kunde en begeleiding bij projecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Do- Learn- Match principe. 

www.gwia.nl

Toekomstbestendige ZZP-pool als katalysator voor nieuwe economie?  


In de veranderende economie neemt het aantal ZZP’ers in Flevoland nog steeds toe. Gesteund door de Bedrijfskring Lelystad en zeer waarschijnlijk de Vereniging Bedrijfskring Almere wordt door twee Almeerse ZZP-ers in samenwerking met en marktonderzoekbureau KiekendiefPerspectief onderzoek gedaan naar de economische propositie van de ZZP’er en een toekomstige ZZP-pool in het bijzonder.  

Het onderzoek is gericht op beheer en realisatie van een degelijke digitale infrastructuur met als doel de verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod in Flevoland met name voor ondernemers en kleine zelfstandigen. Naast vraag en aanbod wordt er uitgebreid aandacht besteed aan kwaliteit en specialisatievraag om aan de toekomstige arbeidsvraag naar arbeid in Flevoland te kunnen voldoen. Naast de vraag naar technici is er veel vraag in logistiek en dienstverlening. Uiterlijk eind september worden de resultaten van het onderzoek verwacht en gepubliceerd.

Bent u werkgever of opdrachtgever en wilt u meedenken over de ZZP-pool? Vul dan ook via deze link de vragenlijst in.
 
Eén van de innovatiecentra waar het EDBA co-founder van is, is het Big Data Value Center. En er is een nieuwe (online) brochure over haar werkwijze en diensten voor het MKB en de publieke sector. Interesse in wat het Big Data Value Center voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen? Klik hier.

EDBA gestopt met leningen bedrijven


Een nieuw bedrijf beginnen is ontzettend spannend. Gedurende drie jaar heeft de EDBA verschillende startups een kans gegeven met behulp van een kleine of grotere lening. De voorwaarde was onder andere dat het bedrijf zich zou vestigen in Almere. Bekijk op de website van de EDBA welke bedrijven dat zijn. Door halvering van het budget voor het investeringsfonds heeft de board besloten om geen leningen aan bedrijven meer te verstrekken. De keuze is gemaakt voor innovatieve programma's voor de versterking van de Almeerse economie op het gebied van big data, health en circulaire economie. 

Hier onder staan twee leuke reportages van Omroep Flevoland over twee bedrijven die vorig jaar een lening hebben gekregen. Wij hopen natuurlijk dat ze uitgroeien tot goed lopende bedrijven met veel medewerkers. 

DicoLab maakt gelijktijdig samenwerken op afstand makkelijker

Het Almeerse bedrijf DicoLab ontwikkelt software om samen te werken. Tegelijkertijd in een document werken. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld op afstand samen foto's bespreken van patiënten. Wat zij hebben bedacht, bestond nog niet. De EDBA heeft een lening verstrekt voor het naar de markt brengen van het product. Omroep Flevoland heeft er op 12 augustus 2015 een reportage van gemaakt. Wij zijn natuurlijk erg trots op dit innovatieve en interessante bedrijf. 

CEE-app verbindt on- en offline wereld


De Almeerse start-up Endeavour Media timmert wereldwijd aan de weg met de CEE-app. Daarmee verbinden zij de online en de offline wereld op een innovatieve manier. Met een lening van de EDBA kunnen zij hun technologie verder ontwikkelen en naar de markt brengen. Endeavour Media is gevestigd in het Big Data Value Center, waar de EDBA co-founder van is.

Bekijk hier de reportage van Omroep Flevoland en/of lees het interview op www.doorbraakmetbigdata.nl

Cultuurmakelaar Liscaljet wil boost geven aan Almeerse cultuursector


“De tijd is rijp om door te pakken”, vindt cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere. Dit onlangs opgerichte stimuleringsfonds wil de Almeerse cultuursector versterken.

New town Almere is nu als achtste stad van Nederland wel toe aan een cultuursector die op een zelfde niveau opereert. Juist in Almere is cultuur interessant én noodzakelijk, om mensen met elkaar te verbinden. Liscaljet: "Via Cultuurfonds Almere willen wij daarom een creatief en rijk cultureel leven aanwakkeren. We zijn ervan overtuigd dat een bruisend cultureel aanbod onze stad immers verrijkt. In een stad waar van alles te beleven is, is iedereen graag!” Liscaljet leert graag alle cultuurmakers mét ambitie kennen. 

Kick-off op vrijdag 9 oktober
Bedrijven of particulieren die Cultuurfonds Almere een warm hart toedragen en de Almeerse cultuursector mee willen versterken, kunnen ook contact zoeken met Liscaljet. Via de website www.cultuurfondsalmere.nl kunnen geïnteresseerden hem benaderen. “En vrijdag 9 oktober organiseren we onze kick-off in het Theatercafé Schouwburg Almere; wethouder Frits Huis houdt dan een openingstoespraak. Vanaf 17.00 uur is iedere geïnteresseerde van harte welkom.” Voor meer informatie: www.cultuurfondsalmere.nl.
LinkedIn
Twitter
Website EDBA
Website Almere DataCapital
© 2015 Economic Development Board Almere.


uitschrijven    instellingen 

Email Marketing Powered by Mailchimp