Copy
Dit is een Nieuwsbrief van de Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal.
View this email in your browser

17 september a.s: Algemene Ledenvergadering in Galder.

Op 17 september heeft de Verening Markdal haar jaarlijkse ALV, de Algemene Ledenvergadering. Die vindt plaats in De Leeuwerik te Galder. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Het programma voor deze vergadering is als volgt:
19.30 uur: Opening door Jettie Rattink, voorzitter van de Vereniging. Zij zal een terugblik geven op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.
19.45 uur.Financiële Verantwoording door Jan Roovers, penningmeester van de Vereniging.
20.00 uur Rondvraag
20.15 -20.30 pauze
20.30 uur Wat kan het landschap voor ons betekenen? Genieten en verdienen in het Markdal" Onder dat motto zal Dr.Eveliene Steingrover, hoofd landschapsecologie van de Wageningen Universiteit  ingaan op de waarden van het landschap. "Wat vinden mensen nu de mooiste plek van het Markdal en waarom?", vroeg Eveliene bij een excursie in het Markdal op 15 augustus j.l. Op basis van dat bezoek zal ze ingaan op de betekenis van natuur en landschap voor de samenleving. Uiteraard wordt dit een interactieve discussie met de zaal.
22.00 uur Afsluiting van het inhoudelijk gedeelte. Informele afsluiting. 
Ook belangstellenden zijn welkom op deze bijeenkomst.

Dr. Eveliene Steingrover: "Wat vinden mensen de leukste plekjes in het Markdal. Natuur en landschap leveren veel diensten. Hoe kunnen we daar meer mee doen. Als we er waarde aan toekennen, hoe kunnen we er dan verder in investeren? Hoe kunnen we dan met de inrichting en het beheer rekening houden met de wensen  van de omgeving? Daar zal het op 17 september in Galder over gaan.

Koeien in de wei.
Op de braderie in het Ginneken op zondag 24 augustus j.l. is aan passanten gevraagd wat ze het mooiste vinden in het Markdal. Veel mensen vinden het leuk als er koeien in de wei lopen. Verder worden de mooie uitzichten en het open landschap erg gewaardeerd. Ook de vogels in het Markdal scoren goed bij het publiek.

De kraamvisite, door Staatsbosbeheer op 28 juni j.l georganiseerd, om naar de ooievaars te kijken trok veel belangstelling. Meer dan 400 bezoekers hebben door verrekijkers naar de 3 jonge ooievaars gekeken. Ze heten Kleppertje, Veertje en Ulfje.

Eerste Grondaankoop.
Op woensdag 2 juli j.l. is de eerste grondtransactie in het Markdal voltooid. Het gaat om 2 ha, gelegen aan de Mark. Die kunnen nu worden ingezet voor gebiedsontwikkeling van de Vereniging Markdal. Hiermee is een start gemaakt met het verkrijgen van gronden langs de Mark die nodig zijn om de herinrichting van het gebied te kunnen realiseren en om het Markdal te kunnen ontwikkelen tot een duurzaam en vitaal gebied.. Een mijlpaal voor de Vereniging. Daar mag op gedronken worden.
Twitter en Facebook
De Vereniging Markdal nodigt iedereen uit om de Vereniging te volgen op Facebook door de pagina van het Markdal te 'liken' of om volger te worden van het Twitteraccount. Dat kan door op Facebook https://nl-nl.facebook.com/pages/Vereniging-Markdal/148725678617807 te zoeken op Vereniging Markdal of op Twitter het account 'VMarkdal' te volgen. Heeft u leuke foto's uit het Markdal, aankomende activiteiten te melden: stuur ze per mail naar info@verenigingmarkdal.nl zodat deze via de sociale media gedeeld kunnen worden. https://mobile.twitter.com/VMarkdal

Te water voor proper water.
Tientallen volwassenen en kinderen sprongen op 13 juli j.l. om klokslag 3 uur in de Mark op de Nederlands Vlaamse grens. Deze jaarlijkse Big Jump is onderdeel van een Europese actie. Overal in Europa springen mensen in het buitenwater om aandacht te vragen voor het belang van schoon water. Vlaamse en Nederlandse natuurverenigingen organiseerden de actie. De Vereniging Markdal is van mening dat het water in de Mark schoner moet worden en heeft daarom de actie ondersteund.

Strijbeek.

Komende maanden wordt door Jan Pieter Vermeulen en Ardie van Honk gewerkt aan het uitvoerbaar maken van het Perspectief dat voor Strijbeek is opgesteld. Jan Pieter zal samen met de gemeente de besluitvorming voor de gemeenteraad voorbereiden. Ardie gaat met enkele projecten (Prinsentuin College, energie e.d) aan de slag. Beiden zijn op de ALV op 17 september aanwezig

Markdal krijgt landelijk de aandacht.
In het landelijke Vakblad Natuur, Bos en Landschap van juni 2014 wordt de Vereniging Markdal genoemd als voorbeeld voor de Brabantse alternatieve aanpak voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. In het artikel wordt onze aanpak weergegeven. De ideeën van de Vereniging om samenwerking op te zetten met alle betrokkenen en van binnenuit te werken,  worden gewaardeerd door de Provincie Noord Brabant die op een andere manier wil werken. "Landschappen van hoge kwaliteit maken Noord Brabant aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te recreëren" aldus gedeputeerde Johan van den Hout in dit tijdschrift. 

bekijk website
Vereniging Markdal, Duurzaam & Vitaal
www.verenigingmarkdal.nl
We zijn zo vrij geweest om u deze vierde email nieuwsbrief toe te sturen. Stelt u geen prijs op verdere toezending, dan verzoeken wij u om op 'unsubscribe from this list' te drukken. Dan ontvangt u verder geen nieuwsbrief.
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp