Copy
ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) decembra ziņu lapa
View this email in your browser

Decembris, 2016 (iznāk reizi mēnesī)

Labdien, cienījamais ziņulapas saņēmēj!

Svarīgākie temati decembra ziņulapā:

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” darba programmu 2017. gadam

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. darbības 1. apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning” un 2. darbības 2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi (Netvorks of Towns)” 2016. gada 1. septembra projektu uzsaukumam

Aicinām iepazīties ar visu decembra ziņulapā apkopoto informāciju!


Gaišu svētku noskaņu vēlot,
ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā.


 Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” darba programmu 2017. gadam


Programmas „Eiropa pilsoņiem” kopējais budžets 2017. gadam ir 23.2 miljoni EUR.

Programmas mērķis ir padziļināt Eiropas pilsoņu izpratni par Eiropas Savienību, tās vēsturi un daudzveidību, kā arī stiprināt Eiropas pilsonības vērtību iedzīvotāju apziņā un uzlabot apstākļus pilsoņu līdzdalībai demokrātiskajos procesos Eiropas Savienības līmenī.

Komisārs migrācijas, iekšlietu un pilsonības jautājumos - Dimitris Avramopoulos apgalvoja, ka programmas „Eiropa pilsoņiem” pamatmērķi ir ļoti aktuāli mūsdienu kontekstā. Eiropas pilsoņu iesaistīšanās debatēs un diskusijās par Eiropas politikas jautājumiem ir būtiskāka kā jebkad, jo tā palīdz pilnveidot svarīgus lēmumus. Eiropas pilsonība tiek uzskatīta par ļoti būtisku Eiropas integrācijas procesa stiprināšanas un aizsardzības elementu, tādēļ Eiropas Komisija turpinās veicināt Eiropas pilsoņu iesaisti visos kopienas dzīves procesos, dodot iespēju viņiem piedalīties tādas Eiropas veidošanā, kas būtu iedzīvotājiem vēl tuvāka.

„Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbalsta darbības ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuri atspoguļo galvenos pagrieziena punktus Eiropas vēsturē laika posmā no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, to nozīmi un sekas, kas jūtamas arī mūsdienu Eiropā. Priekšrocības būs tiem projektiem, kuros tiks pievērsta uzmanība 2017. gada prioritārajiem tematiem, proti, 1917. gada Sociālās un politiskās revolūcijas, impēriju krišanas ietekme uz Eiropas politisko un vēsturisko fonu un 1957. gada Romas līgums un Eiropas Ekonomiskās Savienības aizsākumi. Priekšrocības būs arī tiem projektiem, kuru tematikā būs izvirzītas daudzgadu prioritāšu tēmas, proti, pilsoniskā sabiedrība un pilsoniskā līdzdalība totalitāro režīmu pakļautībā, ostrakisms un pilsonības zaudēšana totalitāro režīmu ietekmē ieskicē mācību stundu mūsdienu sabiedrībai, demokrātiskā pāreja un pievienošanās Eiropas Savienībai.

Atbalsta darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība" ietvaros programma piedāvā pilsoņiem iespēju iesaistīties 3 veidu projektos: „Pašvaldību sadraudzība”, „Pašvaldību tīklojumi” un „Pilsoniskās sabiedrības projekti”. Priekšrocības būs tiem projektiem, kuru tematikā tiks iekļautas daudzgadu prioritātēs izvirzītās tēmas, proti, Eiroskepticisma apspriešana un izpratne, solidaritāte krīzes laikā, cīņa pret „imigrantu” stigmatizāciju un pretēju stāstījumu veidošana, lai veicinātu starpkultūru dialogu un savstarpēju sapratni, kā arī diskusijas par Eiropas nākotni.

Eiropas Komisija turpinās sniegt finansiālu nodrošinājumu pilsoniskās sabiedrības organizāciju ikdienas darbam arī 2017. gadā.

Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2017. gada darba programma angļu valodā pieejama ŠEIT

Ar detalizētāku prioritāšu skaidrojumu var iepazīties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) interneta vietnē ŠEIT

Ar šī materiāla tulkojumu latviešu valodā var iepazīties Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punkta Latvijā mājaslapas sadaļā “Informatīvie materiāli” ŠEIT


 Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. darbības 2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi (Netvorks of Towns)” 2016. gada 1. septembra projektu uzsaukumam

 


Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegti 177 projekti. Finansējumu saņēmuši 13 projekti.

Diemžēl neviens no 2 Latvijas organizāciju iesniegtajiem projektiem netika atbalstīts šī apakšpasākuma ietvaros.

Savukārt tika atbalstīti 3 projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri:

 • Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs
 • Latvijas un Balkānu reģiona valstu, ekonomisko un kultūras attiecību attīstības biedrības „BALKĀNU ZIEDS” no Aizkraukles
 • Salaspils novada dome


Ar 2. darbības 2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” rezultātiem var iepazīties EACEA mājas lapā: ŠEIT

 

 


 Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. darbības 1. apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning” 2016. gada 1. septembra projektu uzsaukumam
 

Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegti 519 projekti. Finansējumu saņēmuši 115 projekti.

Diemžēl neviens no 2 Latvijas organizāciju iesniegtajiem projektiem netika atbalstīts šī apakšpasākuma ietvaros.

Savukārt tika atbalstīti 11 projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri:

 •  Amatas novada pašvaldība
 • Daugavpils pilsētas dome
 • Durbes novada dome
 • Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība „Juventus”
 • Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs
 • Līgatnes novada dome (2 projektos)
 • Līvānu novada dome
 • Ludzas novada pašvaldība
 • Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība
 • Vecpiebalgas novada pašvaldība

Ar 2. darbības 1. apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība” rezultātiem var iepazīties EACEA mājas lapā: ŠEIT

 


 Sadarbības piedāvājumi ES programmā „Eiropa pilsoņiem”

 

Vēlamies informēt, ka iesūtīti jauni sadarbības piedāvājumi partneriem, kuri vēlas piedalīties starptautisku projektu īstenošanā programmas ietvaros.

Aktuālākie sadarbības piedāvājumi, (grupēti pēc pārstāvētajām valstīm), atrodami "Sadarbības partneru" sadaļas apakšsadaļā "Aktuālākie sadarbības piedāvājumi" ŠEIT

Savu sadarbības piedāvājumus varat sagatavot pēc parauga, kas pieejams sadaļas „Sadarbības partneri” apakšsadaļā „Iesūtiet savu sadarbības piedāvājumu” ŠEIT

 

 

 

Biedrība „Solis tuvāk” organizē apmācības – semināru ciklu „NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PUZLE”


Semināru cikls tiks organizēts no 13. līdz 15. janvārim 2017. gadā. Semināru cikla mērķis ir palielināt neformālās izglītības kvalitāti un atzīšanu Latvijā. Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu (vecumā no 15-25 gadiem) – esošo vai topošo līderu – un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu iesaistei neformālajā izglītībā un veicināt jauniešu prasmju attīstību, zināšanu pilnveidošanu par neformālo izglītību jaunatnes jomā.

Prioritārie temati: neformālās izglītības atzīšana, mācīšanas metodoloģija un praktiskais pielietojums.

Semināru cikls tiek organizēts kā radošās darbnīcas, piedāvājot iespēju iegūtās zināšanas un prasmes izmantot praktiski.

Pasākuma norises vieta: Šarlotes ielā 1b, Rīgā, 3.stāvā
Pieteikšanās līdz 22. decembrim aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu ŠEIT

Plašāka informācija pieejama ŠEIT


Kultūras projektu finansēšanas konkurss
 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludinājis Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursu. Konkursa mērķis ir atbalstīt Rīgai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu vizuālajā, mūzikas, dejas, audiovizuālajā un teātra mākslā, kā arī grāmatniecībā, muzeju darbībā, pilsētas kultūrvides un starpdisciplinārā jomā.

2017. gadā izvirzītā prioritāte ir atbalsts inovatīviem un izglītojošiem projektiem visās kultūras un mākslas nozarēs. Prioritāri tiks atbalstīta Latvijas valsts simtgadei veltītu projektu tapšana un īstenošana Rīgā.

Tiks atbalstīti arī projekti, kuri raksturo Rīgu Latvijas valsts simtgades svinību kontekstā, atspoguļo ar valsts dibināšanu un pastāvēšanu saistītus procesus, notikumus un personības, akcentējot to nozīmību Latvijas un īpaši Rīgas kultūrvēsturiskajā aspektā. Prioritārs atbalsts būs arī mākslinieciskās jaunrades projektiem, un tādiem pasākumiem, kas rosina Rīgas pilsētas iedzīvotāju aktīvu līdzdalību valsts jubilejas sagatavošanā un norisēs.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 16. janvāra plkst. 12.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, kā arī jānosūta elektroniski uz e-pastu konkurss.projekti@riga.lv  

Konkursam nepieciešamā dokumentācija pieejama ŠEIT

Plašāka informācija pa tālr. 67043670, 67043690.

 

Atrakstiet uz e-pastu eiropapilsoniem@km.gov.lv, ja turpmāk vairs nevēlaties saņemt ES programmas "Eiropa pilsoņiem" e-jaunumus savā e-pastā.

Copyright © *|2016|* *|ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts|*, All rights reserved.


Kontaktinformācija:
Kultūras ministrijas
ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts
tel.: + 371 67330228; + 371 67330289
e-pasts: eiropapilsoniem@km.gov.lv
mājas lapa: www.km.gov.lv/eiropapilsoniem

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 


This email was sent to zalas@apollo.lv
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ES Kultūras kontaktpunkts · Z.A.Meirovica bulvāris 14 · Riga LV-1050 · Latvia

Email Marketing Powered by Mailchimp