Copy
De maandelijkse nieuwsbrief van Stichting GEA
Bekijk deze nieuwsbrief online

Nieuwsbrief januari 2016


Deze maand hebben we een zeer uitgebreide en informatieve digitale nieuwsbrief samen kunnen stellen met veel nieuws van de verschillende GEA kringen.
Bedankt voor uw input!

De inleiding is vanwege de omvang van de nieuwsbrief dan ook beknopt.

Veel leesplezier!

Stafdag en donateursdag Stichting GEA tezamen met landelijke contactdag van de NGV 


Datum 
Zaterdag 2 april 2016

Programma
10.00-10.30 registratie koffie/thee – geologische boekenmarkt
10.30– 11.15 lezing 1 Kees Biermann (Vrije Universiteit) - Plaattektoniek
11.15 – 12.00 lezing 2 Axel Emmerman - Fluorescentie

12.00 - 13.00 lunch (neem uw eigen lunchpakket mee) koffie/thee/fris en op beperkte schaal broodjes verkrijgbaar - geologische boekenmarkt

13.00 - 14-15 lezing 3 Chris Antheunissen – Stekelhuidigen, géén zeeëgels dit keer
14.15 – 15.00 lezing 4 Cor Langereis (Universiteit Utrecht) De botsing van India en Azië.

15.00 – 15.15 theepauze

15.15 - 17.00 stafdag GEA in Cosmos
15.15 - 16.30 ALV NGV in Gehoorzaal TNO

Direct aanmelden

De toegang is GRATIS voor NGV leden en voor de donateurs van Stichting GEA.
Niet-leden/donateurs dienen een toegangsprijs van € 5,- aan de zaal te voldoen.

Bereikbaarheid

 • Per autoA28, afslag De Uithof. Borden Budapestlaan/Princetonplein volgen. Bij de gebouwen zijn voldoende parkeerplaatsen, op zaterdag mag u ook parkeren op de voor medewerkers gereserveerde parkeerpleinen (b.v. Princetonplein).
 • Openbaar vervoerStadsbus lijn 28 vertrekt Bushalte Utrecht CS Centrumzijde, zaterdags elke 20 minuten naar de Uithof (reistijd ca. 20 minuten). Uitstappen halte "Botanische tuinen".

Koningbergergebouw Universiteit Utrecht
Budapestlaan 4- TNO/Geologische dienst Princetonlaan 6
Utrecht

Convocatie GEA kring Twente


Losser, januari 2016
Beste kringvrienden,

Mede namens het bestuur wens ik jullie allemaal een voorspoedig, gezond en steengoed 2016. Uiteraard doen we dit liever persoonlijk tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Het begin van 2016 zal in het teken staan van ons 40 jarig bestaan. Op de Nieuwjaarsbijeenkomst wordt een overzicht van 40 jaar Kring gepresenteerd door onze voorzitter. En dan is er in februari natuurlijk het grote evenement op de beurs Mineralogica. De voorbereidingen zijn nog in volle gang. Het belooft een mooie presentatie van de Kring te worden. Voor de beurs krijgende kringleden binnenkort een uitnodiging.

Deze convocatie is de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst,die je natuurlijk niet missen mag.

Voor de Hemelvaartexcursie zijn er op dit moment 24 aanmeldingen. Op 5 januari loopt de optie bij het hotel af. Als je je nog niet hebt aangemeld en gebruik wilt maken van het hotel heb je dus nog een paar dagen de tijd. Daarna ben je ook welkom, maar dan zul je zelf voor onderdak moeten zorgen.

Voor de rest gaan we gewoon door met de werkgroepen.

Bert

Contributie/donatie
Gelukkig heeft een groot aantal leden de contributie/donatie al betaald.
Voor degenen die dit tot nu toe vergeten zijn deze herinnering. S.v.p. zo spoedig mogelijk!

Intentieverklaring NGV en Stichting GEA
 

De besturen van de vereniging NGV en de Stichting GEA zijn al langere tijd bezig hun samenwerking vorm te geven en te intensiveren.

Daartoe hebben beide besturen zowel landelijk als regionaal stappen gezet om dit vorm te geven.

Landelijk hebben ze besloten samen over te gaan tot een gezamenlijke website als portal voor beide organisaties met alle zaken die betrekking hebben op de geologie in de breedst mogelijke zin alsook tot de eigen interne organisaties.

In december jl. hebben ze voor het eerst een gezamenlijk nummer van hun individuele tijdschriften uitgebracht, te weten Grondboor en Hamer en GEA. Deze special is in brede kring enthousiast ontvangen.

In april gaan beide organisaties voor het eerst gezamenlijk een dag houden voor de eigen leden en donateurs te Utrecht.

In januari 2016 hebben beide organisaties de intentie uitgesproken om te komen tot een overkoepelende organisatie in de vorm van een federatie waarbij zich nadrukkelijk ook andere organisaties uit het brede geologische veld zullen kunnen gaan aansluiten.

Het bestuur is uitermate verheugd met deze vervolgstap om hun samenwerkingsactiviteiten in een breder kader te gaan zetten die uitdrukkelijk plaats biedt voor ieders eigen identiteit.

Lees hier het volledige artikel en download de intentieverklaring in pdf.

Hans Sanders
Voorzitter Stichting GEA

Wijzigingen voor een bezoek aan groeve Bierghes België

 
Tot vorig jaar was er voor bezoekers de mogelijkheid op vrijdag na aanmelding op de weegbrug te gaan zoeken. Helaas heeft de groeve-directeur moeten constateren dat een aantal verzamelaars zich niet wensen te houden aan de richtlijnen met betrekking tot het bezoek aan de groeve en met name het zoeken in de wanden of aan de wanden, wat erg gevaarlijke situaties kan opleveren. Dit geldt overigens niet alleen voor Nederlandse verzamelaars.

Daarom heeft de directeur het volgende geschreven als regel voor het bezoek:

"Vanuit het standpunt van de groeve is het allerbelangrijkste de veiligheid van de mensen die de groeve bezoeken. De bezoekers uit Nederland die problemen veroorzaakten hadden zichzelf in ontoelaatbare levensgevaarlijke situaties gebracht. De “problemen” ivm verkoop, jaloezie, enz. zijn voor de groeve van ondergeschikt belang!"

Sinds deze winter werden de regels voor het bezoek van de groeve aangepast.

Lees de aanpassingen op de website en klik hier.

40 jaar GEA kring Twente
Jubileum wordt groots gevierd tijdens Mineralogica beurs februari 2016


Dit seizoen is het 40 jaar geleden dat enthousiaste mineralen en fossielen verzamelaars de koppen bij elkaar staken om binnen GEA een eigen afdeling op te richten. Dit resulteerde 19 september 1975 in de GEA Kring Twente. Natuurlijk willen we dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Allereerst zullen we met de eigen kringleden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst terugkijken op 40 jaar kringevenementen: dit doen we aan de hand van een serie oude foto's, overzichten van diverse bestemmingen en natuurlijk de nodige anekdotes.

Voor de officiële viering hebben we met de heren Verbeek, de organisatoren van de beurs Mineralogica, afspraken gemaakt over een eenmalige gezamenlijke organisatie, een en ander ondersteund door de landelijke GEA. Alle leden van GEA Kring Twente worden natuurlijk uitgenodigd. Hiervoor wordt een speciaal VIP plein ingericht met een hapje en een drankje. 

Verder wordt een aantal exposities toegevoegd aan de beurs:

 • In een tiental tafelvitrines zullen eigen vondsten van kringleden worden geshowd.  Hierbij denken we aan thema's per vitrine;
 • Regionale geologische musea, stichting Gemma en Minerals Foundation zullen een bijdrage leveren;
 • Een mineralenschilder zal een aantal werken tentoonstellen en eventueel verkopen;
 • De eigen beursstand zal qua aankleding  worden aangepast aan het 40 jarig jubileum;
 • Er wordt een ’zoektafel’ ingericht met zoekkleding, rugzak, gereedschap, enz. inclusief beeldpresentatie van excursies;
 • Een tweetal eye catchers:
 1. Een replica op ware grootte van een T-Rex kop met daarnaast een doorlopende presentatie over deze dinosaurus;
 2. Een kleine meteorietententoonstelling met verklarende posters die beschikbaar worden gesteld door museum Hofland.

Tenslotte een aantal activiteiten:

 • Zo mogelijk determineren van mineralen en gesteenten
 • Via de landelijke GEA zijn 3 microscopen met micromountplaatjes beschikbaar.
 • Voor kinderen: slijpen op glasplaten, goud wassen.

 
Vanwege de omvang van de beurs, zal deze eenmalig plaatsvinden in de grote zaal van Van der Valk Hotel Bornsestraat 400 Hengelo (A1 afslag Borne).

Mineraal van de Maand: Granaat
 

Granaat is een verzamelnaam voor een groot aantal mineralen die qua vorm, atomaire bouw en chemische samenstelling grote overeenkomst vertonen.

De naam “granaat” is afkomstig van het Latijnse “Granum”, hetgeen korrel betekent. De korrels van de granaatappelboom leken qua kleur op bepaalde korrels van het mineraal. Rond 1250 werd de naam granaat door Albertus Magnus ingevoerd. Magnus hield zich o.a. bezig met het maken van een systematische indeling van mineralen.

In de oudheid was granaat ook al bekend. Plinius, een Romeins admiraal, die veel waarnemingen over de natuur en ook over “krystallos” opschreef, sprak over “carbunculus”. Carbuncel of karbonkel was een naam die men in de oudheid gaf aan alle rood gekleurde edelstenen. In de bijbel wordt een karbonkel beschreven in de borstplaat van de hogepriester.

Lees hier het bijzonder uitgebreide artikel en bekijk de vele foto's.

Afbeelding
andradiet uit Emmelberg, Eifel, Dld. 1 mm. Collectie en foto: H. van Dennebroek

Bent u geïnteresseerd in de kristalvorm en gecompliceerde atomaire bouw van granaat? Klik hier voor meer informatie.

Wat vindt u ervan?


Sinds de vernieuwing van onze site, twee jaar geleden, is er een rubriek gekomen “Mineraal van de maand”. Het eerste jaar ging het alleen om artikelen over mineralen. In het tweede jaar is er een uitbreiding gekomen met artikelen over fossielen, zand en edelstenen. “Voor elk wat wils”.

Wij de auteurs van de artikelen besteden flink wat tijd aan het samenstellen van de artikelen. Wij leren er zelf ook weer van, maar we hebben geen idee wat u er van vindt. We hebben nauwelijks een reactie ontvangen.

Daarom nu de vraag aan u: “Wat vindt u er van?”. Spreken de onderwerpen u aan? Zijn ze te moeilijk of misschien te makkelijk. Zijn er onderwerpen waarover u graag wat wil lezen.

U kunt uw reactie rechtstreeks via het e-mailadres educatie.ict@gea-geologie.nl versturen.
Wij zijn benieuwd en horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
Herman van Dennebroek

20-jarig bestaan Werkgroep Zand
 

Op zaterdag 19 maart a.s. hoopt de GEA Werkgroep Zand haar 20-jarig bestaan te vieren.
We doen dit o.a. via een lezing, een zandruil en een zandinfomarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich (liefst) per e-mail melden of meer info opvragen.
Men kan een meter ruimte aanvragen om ruilzand aan te bieden, maar de ruimte is beperkt en het toelaatbaar aantal zandruilers/geïnteresseerden ook.

Aanmelden vóór 16 februari! Toelating op volgorde van datum aanmelding.
Na aanmelding ontvangt men nadere gegevens, routebeschrijving e.a.
Let op! Zonder vooral aanmelding geen toelating.

Dank voor uw aandacht.

Groet,

Het bestuur van de GEA Werkgroep Zand
Nynke Posthuma
Anneke de Jong ( 0346-568553)06-42408865

Meer informatie vindt u hier.

Bericht van de voorzitter GEA kring Fryslân


In januari is het weer lichter en verdwijnt de somberte van de winter langzaam. We kunnen tevreden terug kijken op 2015.

Er waren leuke lezingen uit eigen kring:

 • Richard heeft zijn ervaringen en avonturen in Amerika met ons gedeeld;
 • Wietse en Hendrik de Jong hebben vakantie-belevenissen verteld en met mooie foto’s geprobeerd ons jaloers te maken;
 • Hendrik Zijlstra heeft ons laten weten hoe vulkanisme de Azoren vormt en afbreekt
 • Tot slot heeft Anne Schulp een update gegeven over de T-rex in Leiden. Na deze lezing hebben we een kerstborrel gehouden, wat erg gezellig was.

Er is in oktober een zeer geslaagde excursie naar Poitou geweest. Onder de bezielende leiding van Tjerk Veenstra. Auto’s zwaar beladen met ammonieten en met tevreden inzittenden keerden na een weekje huiswaarts.
Het bestuur heeft het de afgelopen maanden druk gehad ( en dat hebben we nog steeds ) met de voorbereiding van het geologisch weekend. Vooral het verplaatsen van de datum van 16/17 naar 23/24 januari heeft voor problemen gezorgd. Dat verplaatsen was helaas nodig vanwege een dubbelboeking in het eerste weekend in het natuurmuseum. Gelukkig kon iedere standhouder met ons mee verhuizen.
Het hoofdthema van het weekend was: "Meteorieten".

 • Er werden vijf collecties meteorieten ten toon gesteld;
 • Het planetarium Eise Eisinga en de sterrenwacht Burgum behoorden tot de standhouders;
 • Ook de Minerals Foundation was van de partij
 • We hebben een opblaasbaar planetarium van de Rijks Universiteit Groningen kunnen charteren;
 • Het natuurmuseum is zo genereus geweest om de huur van 700 euro voor haar rekening te nemen. Hulde!;
 • We zijn erg blij met Henk Nieuwenhuis die drie keer per dag een verhaal heeft gehouden over meteorieten;
 • Natuurlijk waren er ook dit jaar weer veel kinderactiviteiten.

Op 17 februari houdt emeritus hoogleraar sterrenkunde Henny Lamers een lezing met de titel; "Hallo is daar iemand? Speuren naar leven in het heelal". Met zijn bevlogen vertel trant zal dat een onvergetelijke avond worden.
Paul Hille neemt ons op 16 maart mee naar de tijd van de trilobieten. Ook hij weet ons iedere keer weer zeer te boeien.
De laatste lezing dit jaar wordt op 20 april gehouden door Paul Mestrom. Dit wordt een verhaal over het Binntal in Zwitserland.
De laatste activiteit van dit jaar is een dagexcursie naar Piesberg op 16 april.

Ik wens u een voorspoedig 2016 en hoop u op veel van onze activiteiten te zien.

Harm Wieringa.

GEA kring Fryslân lezingen

17 februari 2016 
Hallo is daar iemand? 
Speuren naar leven in het heelal door Henny Lamers

16 maart 2016 
Trilobieten door Paul Hille

20 april 2016 
Zwitserland
Het Binntal door Paul Mestrom

De kringavonden worden in principe gehouden op de derde woensdag van de maand in het Natuurmuseum.
Het Natuur museum Fryslân in Leeuwarden is open vanaf 19.30 uur.
Adres
Schoenmakersperk 2, 
8911 EM Leeuwarden

Raadpleeg ook onze website.

Nieuws van GEA kring Arnhem/Nijmegen

 
 • Lezing 9 februari door Louis Verhaard: "Rijn- en IJssellandstenen
Op 9 februari 2016 organiseert de GEA kring Arnhem/Nijmegen in het Natuurmuseum Nijmegen, Gerard Noodstraat 121 een lezing.

Als je langs de Waal loopt, vind je zwerfstenen die vanuit Duitsland met de rivier zijn meegekomen. Het kunnen zelfs behoorlijk oude stenen zijn die nog tijdens de ijstijd zijn verplaatst. Ook langs de Rijn en de IJssel zijn dit soort stenen te vinden. Met een beetje geluk vind je er ook kristallen in. Louis Verhaard is daar een groot deel van zijn leven naar op zoek gegaan en heeft een collectie met fraaie zwerfstenen op kunnen bouwen. Zijn meest bijzondere exemplaren zijn stenen die door de bliksem zijn getroffen. Maar ook fossielen van planten heeft hij gevonden op zijn zoektochten. Een belangrijk deel van de collectie heeft hij ondergebracht in het door hem opgerichte streekmuseum “De IJsvallei” in Olst. Hij kan er heel veel over vertellen en komt dat nu in Nijmegen doen op 9 februari.

Aanvang 20.00 uur.
Entree voor belangstellenden: € 3,50, inclusief consumptie bij binnenkomst.
 

 • Nieuwste lezing Piet van Kalmthout groot succes

Op dinsdagavond 8 december 2015 hield Piet van Kalmthout in het Natuurmuseum in Nijmegen voor het eerst zijn nieuwste lezing: "Kwik en kwikmineralen…onverkwikkelijk?"
Er was een grote opkomst, waaronder belangstellenden die de aankondiging in de plaatselijke pers hadden gelezen.

De lezing begon met algemene informatie over kwik. Piet had een groot aantal voorwerpen meegenomen, vooral meetinstrumenten, waarin gebruikt gemaakt werd van de bijzondere eigenschappen van kwik. Verschillende instrumenten werden gedemonstreerd. De informatie over kwik werd verder uitgedragen aan de hand van een aantal indrukwekkende filmpjes. Ook de kwalijke eigenschappen van kwik kwamen ruimschoots aan bod. Het bezoek aan de eens grootste kwikmijn ter wereld, Almaden in Spanje, sloot het eerste deel van de lezing af. Na een pauze kwam vooral de mineralogie aan bod. Meer algemene, maar ook uiterst zeldzame kwikmineralen werden getoond.

Al met al een hele bijzondere avond.
Info bij: pjc.vankalmthout@chello.nl

De lezing wordt dit jaar verder gehouden:
16 februari GEA kring Den Bosch
8 april Geologische Vereniging IJsselland in Deventer
20 april Geode in Zwijndrecht
9 september MKA in Antwerpen
 

 • Ook de lezing over Fluoriet door Diederik Hoof groot succes

Diederik Hoof, voorzitter van de micromountwerkgroep van de GEA-kring Arnhem/Nijmegen hield op 19 januari voor de werkgroep een lezing over Fluoriet, mede naar aanleiding van het verschijnen van het boek over Fluoriet door Eddy van der Meersche. Diederik heeft aan de tot stand koming van het boek van Eddy een flinke bijdrage geleverd. Dat was tijdens de lezing goed merkbaar: met het grootste gemak benoemde hij allerlei vlakjes en relateerde die aan de basis kristalvormen van Fluoriet. Als gevolg van zijn verhaal werd het kijken naar Fluoriet ineens 10 maal zo interessant. Binnen de werkgroep werden de meegebrachte Fluoriet specimens na de lezing van Diederik met een toegenomen scherpte bekeken. Dat resulteerde onder andere in de ontdekking van een bijzonder Fluorietkristal uit de al lang gesloten groeve Maurevieille in Frankrijk. Het kristal is opgebouwd uit vijf basiskrisatlvormen van Fluoriet en komt overeen met foto 444 uit het boek van Eddy (waar overigens een kristalvlak helaas is weggevallen).

Diederik heeft zijn lezing ook gehouden op 16 januari 2016 tijdens de bijeenkomst van de Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland.
 

 • De laatste twee lezingen in het voorjaar van GEA-kring Arnhem/Nijmegen zijn op:


Dinsdag 8 maart 2016: Leo Engelen. Marokko: vruchtbare aarde.
Dinsdag 12 april 2016: Noud Peters. Van Reuzenhaai tot Chalicotherium, Fossielen uit Mill-Langenboom.

Alle lezingen vinden plaats in het natuurmuseum Nijmegen, Gerard Noodtstraat 121.

Leidse Winterlezingen zondag 7 februari
 

De Nepal aardbeving en de botsingsgeschiedenis tussen India en Azië
Douwe J.J. van Hinsbergen (UU)

Op 25 april 2015 werd Nepal opgeschrikt door een verwoestende aardbeving waardoor ruim 9000 mensen het leven lieten en een schat aan historisch erfgoed verloren ging. Waar kwam deze aardbeving vandaan? En waarom verwoestte deze gebouwen die al duizenden jaren aardbevingen hebben weerstaan? Professor Van Hinsbergen zal tekst en uitleg geven over de processen die deze aardbeving hebben veroorzaakt, en waarom de verwoestingen in Kathmandu zo enorm waren. Hiertoe is het belangrijk om eerst de lange geologische geschiedenis van de botsing tussen de continenten van India en Azië te begrijpen, hoe deze geleid heeft tot de vorming van de Himalaya en het Tibetaans plateau, en hoe de huidige structuur van de Himalaya is ontstaan.

Kijk voor meer informatie op de website van GEA kring Rijnland.

Overzicht van mineralen en fossielen beurzen voorjaar 2016


14 februari Mineralogica Hengelo
Van 10.00 tot 17.00 uur
Bornsestraat 400, 
7556 BN Hengelo, Nederland 
Van der Valk Hotel Hengelo 

5-6 maart Mineralenbeurs Rijswijk
Van 10.00 tot 17.00 uur
Volmerlaan 12, 
2288 GD Rijswijk, Nederland
Beurshal: De Haaglanden vh. Darling Market 

12 maart Fossielenbeurs Ede
Van 10.30 tot 16.00 uur
Galvanistraat 13, 
6716AE Ede (in het ROVS) 

19 maart Mineralen- en Fossielenbeurs Zwijndrecht
Van 10.00 tot 17.00 uur
Develsingel 5, 
3331 LD Zwijndrecht, Nederland
Develsteincollege 

26 maart Mineralenbeurs Hoevelaken
Van 10.00 tot 17.00 uur
Koninginneweg 1, 
3871 JZ Hoevelaken, Nederland
EURETCO

28 maart Mineralen- en Fossielenbeurs Groningen
Van 10.00 tot 17.00 uur
Donderslaan 161, 
9728 KZ Groningen, Nederland
Sporthal de Brug

2 april Haagse Mineralen- & Fossielenbeurs
Van 10.00 tot 17.00 uur
Churchillplein 10, 
2517 JW Den Haag, Nederland
World Forum Convention Center

10 april Mineralen- en Sieradenbeurs Eindhoven
Van 10.00 tot 17.00 uur
Lievendaalseweg 3, 
5652 SB Eindhoven, Nederland
Gemeenschapshuis De Lievendaal

16 mei Nationale Zilverdag Schoonhoven
Van 10.00 tot 17.00 uur
2871 Schoonhoven, Nederland
Buitenmarkt Schoonhoven

 

3 febr: Hovo cursus: het Verhaal van de Aarde
Van 15:00 - 16:45 uur.
Plaats: HOVO Nijmegen locatie Rozet te Arnhem.
Website

3 febr: Lezing Kring West Brabant
Lezing door dhr. Tom van Loon: "Uraniumerts uit Gabon, een detective story", na de pauze "Zware Mineralen".

7 febr: De Leidse Winterlezingen
Om 13:00 uur.
Douwe van Hinsbergen: "Hete hangijzers in de Himalaya".
Locatie: filmzaal Museum NCB Naturalis, Leiden
Contact

11 febr: Werkgroepen avond Kring West Brabant

17 febr: Hovo cursus: het Verhaal van de Aarde
Van 15:00 - 16:45 uur.
Plaats: HOVO Nijmegen locatie Rozet te Arnhem.
Website

17 febr: Lezing Kring Fryslân
Lezing door Henny Lamers: " 'Hallo, is daar iemand?', speuren naar leven in het heelal".

17 febr: Lezing Kringavond Rotterdam
Lezing door Henk Boer over het Periodiek Systeem

Kijk hier voor het volledige overzicht.
Copyright © 2016 Stichting GEA, All rights reserved.



uitschrijven    verander voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp