Voor uitgebreide info over de ECG, bekijk onze website: www.ecgonline.net 

Mededelingen


 
Familieberichten
Nadat we afgelopen zondag met het nieuwe seizoen zijn gestart, beginnen komende weekenden de tiener- en jeugdavonden weer. Laat ons samen bidden voor een goede start, voor Gods werk onder de jongeren, voor zowel bewaring als ook bescherming, een vredevolle atmosfeer en ook heel veel plezier.
 

Jaarlijks tienerkamp
Mocht je aankomende zondag denken “Wat zit daar voor lawaaierige meute op de eerste rij?” dan begrijpen we dat. Wij, de tieners, hebben namelijk komend weekend ons jaarlijks kamp en vanuit het kamp bezoeken we de ECG en dan zijn we altijd net iets joliger en meer wakker dan normaal. Vanaf vrijdagavond 13 september tot zondagmiddag zijn we een heel weekend bezig rondom “Go with the #F.L.O.W.”. En dat gaan we dus ook doen. We zoeken de geestelijke en fysieke uitdaging op met als doel om naar elkaar en God toe te groeien. We zouden het tof vinden als je voor ons zou bidden. Voor de jongeren maar ook voor ons als leiding.
 

Uitnodiging
Veertig jaar geleden nam het Leger des Heils het Dienstencentrum in Winterswijk in het gebruik. Dit onder het motto: Tot eer van God en het heil van de mens. Dit Dienstencentrum is onlangs gerenoveerd en beter ingericht voor activiteiten en bijeenkomsten. Hanny Noorman is daar coördinator en nodigt ons allen van harte uit om bij de Open Dag op zaterdag 28 september aanwezig te zijn. Het adres is Spoorstraat 25 in Winterswijk. Van 11.00 tot 16.00 uur is dit mogelijk waarbij om 11.30 uur de officiële opening plaatsvindt. Van 14.00 tot 15.00 uur is er een uitvoering vanher muziekensemble van het Leger des Heils. Dit alles verder onder het genot van een hapje en een drankje.
 

Mutiara - informatieavond over de volgende reis naar Bali
Ben je nieuwsgierig naar het project Mutiara (= parel in het Indonesisch)? Wil je Mutiara ondersteunen door gebed of op een andere manier? Wil je ook een keer mee op een levensveranderende reis, om Gods liefde uit te delen aan vrouwen in nood op Bali? Onze volgende outreach is van 27 februari - 10 maart 2020. Ik nodig je van harte uit (ook mannen zijn welkom!) voor de informatieavond op woensdag 2 oktober 20.00-21.30 uur (adres nog nader te bepalen). Je kan graag contact met mij opnemen voor aanmelding voor deze avond.

Vriendelijke groet, 
Susanne Jaquet (
susanne@mutiara.care)
Für ausführliche Info über die ECG, siehe unsere Website: www.ecgonline.net

MitteilungenFamiliennachrichten
Nachdem wir am vergangenen Sonntag im Gottesdienst gemeinsam in die neue Saison gestartet sind, werden am kommenden Wochenende auch die Teenager- und Jugendabende wieder  beginnen.  Lasst uns gemeinsam für einen guten Start, Gottes reiches Wirken und Erleben, sowie Bewahrung und Schutz, eine friedvolle Atmosphäre und viel Spaß miteinander beten.

Jährliches Teenager Camp
Solltest du am kommenden Sonntag denken: "Was sitzt dort für eine lautstarke Truppe in der ersten Reihe?" dann können wir das gut verstehen. Wir, die Teenager, haben nämlich am kommenden Wochenende unser jährliches Camp und dazu gehört am Sonntag auch der Besuch der ECG; wir sind dann immer etwas lebhafter/aufgekratzter als sonst. Von Freitagabend 13. September bis Sonntagmittag werden wir uns ein ganzes Wochenende mit "Go with the #F.L.O.W." beschäftigen. Das machen wir ganz praktisch. Wir suchen die geistliche und physische Herausforderung, mit dem Ziel miteinander und mit Gott zusammenzuwachsen. Wir fänden es toll, wenn ihr für uns betet. Für uns Jüngere, aber auch für die Leitung.
 

Einladung
Vor vierzig Jahren hat die Heilsarmee das Dienstleistungszentrum in Winterswijk gestartet. Dies unter dem Motto: Zur Ehre Gottes und zum Heil für die Menschen. Dieses Dienstleistungszentrum ist vor kurzem renoviert und für Aktivitäten und Versammlungen vorteilhafter eingerichtet worden. Hanny Noorman ist dort Koordinatorin und läd uns alle herzlich zum Tag der offenen Tür am Samstag, den 28. September ein. Die Adresse lautet: Spoorstraat 25 in Winterswijk. Von 11.00 bis 16.00 Uhr ist jeder willkommen, wobei um 11.30 Uhr die offizielle Einweihung stattfindet und von 14.00 bis 15.00 Uhr Musikensembles der Heilsarmee auftreten. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Mutiara - Informationsabend für die nächste Reise nach Bali
Möchtest du mehr über das Projekt Mutiara (= Perle auf Indonesisch) erfahren? Möchtest du Mutiara durch Gebet oder anderweitig unterstützen? Möchtest du auch einmal mitkommen auf eine lebensverändernde Reise, um Gottes Liebe an Frauen in Not auf Bali auszuteilen? Unser nächster Einsatz findet vom 27. Februar bis zum 10. März 2020 statt. Ich lade dich herzlich (auch Männer sind willkommen!) zum Informationsabend am 2. Oktober, von 20.00 bis 21.30 Uhr (Adresse wird noch bekannt gegeben) ein. Bitte nehme mit mir Kontakt auf, zwecks Anmeldung für diesen Abend.

Mit freundlichen Grüßen,
Susanne Jaquet (
susanne@mutiara.care)
Agenda

Vrijdag 13 tot zondag 15 september
Tienerweekend

Vrijdag 13 september
19.00 uur jeugd 16+, startavond
Ontmoetingsruimte Westerkerk

 
Zondag 15 september
Westerkerk
9.15-10.15 Uur gebed: vrije inloop – in een groep (trefpunt serre) of alleen
10.15-10.25 Uur gezamenlijk gebed voor en met de sprekers/vertalers/leiding van dienst
10.30 Uur dienst:
Leiding van dienst: Gerrit van de Kamp
 

Catering zondag 15 september
Harald Kuliga, Gerhard en Janita Hobelman, Marlies Benning, Tom Geurink, Thijs Rutgers, Nils Lieftink en Marjolein Hissink
 

Zondag 22 september
Westerkerk
9.15-10.15 Uur gebed: vrije inloop – in een groep (trefpunt serre) of alleen
10.15-10.25 Uur gezamenlijk gebed voor en met de sprekers/vertalers/leiding van dienst
10.30 Uur dienst met opdragen van Jonathan Middeldorp
Prediking: Bart Hesseling
Leiding van dienst: Samuel de Leeuw van Weenen
 

Catering zondag 22 september
Hetty Fokkers, Christel Naumann, Ronald en/of Mariska Elburg, Job of Franne van de Kamp, Arie en Claire Kluit, Evie Lammers
 
Wie is voor wat verantwoordelijk in de ECG: klik hier.
Terminplan

Freitag 13. bis Sonntag 15. September
Teenagerwochenende

Freitag 13. September
19.00 Uhr Jugend 16+, startabend
Wintergarten Westerkerk

 
Sonntag 15. September
Westerkerk
9.15-10.15 Uhr Gebet: offene Gebetszeit in einer Gruppe (Treffpunkt im Wintergarten) oder alleine
10.15-10.25 Uhr gemeinsame Gebetszeit mit dem Sprecher/Übersetzer/Gottesdienstleitung
10.30 Uhr Gottesdienst:
Gottesdienstleitung: Gerrit van de Kamp
 

Catering 15. September
Harald Kuliga, Gerhard und Janita Hobelman, Marlies Benning, Tom Geurink, Thijs Rutgers, Nils Lieftink und Marjolein Hissink
 

Sonntag 22. September
Westerkerk
9.15-10.15 Uhr Gebet: offene Gebetszeit in einer Gruppe (Treffpunkt im Wintergarten) oder alleine
10.15-10.25 Uhr gemeinsame Gebetszeit mit dem Sprecher/Übersetzer/Gottesdienstleitung
10.30 Uhr Gottesdienst mit Segnung von Jonathan Middeldorp
Predigt: Bart Hesseling
Gottesdienstleitung: Samuel de Leeuw van Weenen


Catering 22. September
Hetty Fokkers, Christel Naumann, Ronald und/oder Mariska Elburg, Job oder Franne van de Kamp, Arie und Claire Kluit, Evie Lammers
 
Wer ist für was verantwortlich in der ECG: klicke hier.
Websites ECG-groep
Websites ECG-gruppe
Vrij Zijn
Vrij Zijn
Pan de Vida
Pan de Vida
Verzoend Leven
Verzoend Leven
ECG
ECG
The God Story
The God Story
De Betteld
De Betteld
Raphael-Praxis
Raphael-Praxis
Copyright ©  ECG

Redactie weekmail ECG / Redaktion Wochenmail ECG:
gerritvandekamp@ecgonline.net


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Euregio Christengemeente · Industriestraat 1 · Aalten, Gelderland 7122 AP · Netherlands