Voor uitgebreide info over de ECG, bekijk onze website: www.ecgonline.net 

Mededelingen
 
Welkomstbijeenkomst
Ben je een regelmatige bezoeker van onze diensten en wil je lid worden van de ECG-familie, bezoek dan onze website: www.ecgonline.net 
Ook kun je eenmaal per maand, deze maand op maandag 13 mei, de welkomstbijeenkomst bijwonen (opgave via info@ecgonline.net). Je kunt ook contact opnemen met één van onze kerkelijk werkers: Martina Schrader (martinaschrader@ecgonline.net)
 
Doopdienst
Op 23 juni aanstaande willen we een doopdienst houden. Wil jij voor de zichtbare en onzichtbare wereld belijden, dat je een discipel van Jezus bent en wil je je door de doop met Jezus’ dood en opstanding één maken, dan word je hartelijk uitgenodigd van deze gelegenheid gebruik te maken. Neem s.v.p. zo snel mogelijk contact op met martinaschrader@ecgonline.net op.
 

Jeugd naar Londen
Op 10 mei vertrekt de jeugd vertrekken naar Londen. Hier blijven ze precies een dag waarna gelijk ook weer terug wordt gereisd naar Nederland. Zondagochtend 12 mei arriveren de jongeren vroeg in de ochtend weer in het mooie Aalten. Deze reis staat in het teken van groepsvorming en elkaar beter leren kennen. Tijdens deze reis zullen er activiteiten samen plaats vinden, maar kunnen de jeugdigen ook zelf dat deel van Londen verkennen dat ze graag willen.
 

Bidden voor moslims
Van 6 mei tot 4 juni houden de moslims hun jaarlijkse vasten (Ramadan). Overal ter wereld bidden christenen tijdens deze vastenmaand voor moslims. Als christenen bidden wij, dat God hen persoonlijk ontmoet en hen antwoorden op grote levensvragen geeft. We staan tegenover hen in een houding van liefde, deemoed en respect en willen hen op deze manier dienen.
De Duitse Evangelischa Alliantie stelt belangrijke informatie ter beschikking: 

https://30tagegebet.de/ o.a. met gebedsvoorstellen; Missie Nederland doet dit ook: https://www.30dagen.nlBelangrijke data
2 Juni: we vieren de 19everjaardag van de ECG
23 Juni: doopdienst

 


Bijbeltekst van de maand mei
Openbaring 1:8
Ik ben de alfa en de omega, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.
Für ausführliche Info über die ECG, siehe unsere Website: www.ecgonline.net

Mitteilungen

Willkommenstreffen
Bist du regelmäßiger Besucher unserer Gottesdienste und möchtest Teil der ECG-Familie werden, dann besuche unsere Website unter www.ecgonline.net oder nutze den einmal im Monat stattfindenden Willkommenstreff 
info@ecgonline.net (im diesen Monat am Montag den 13. Mai) oder nimm Kontakt auf mit unserer kirchlichen Mitarbeiterin, Martina Schrader martinaschrader@ecgonline.net  
 

Taufgottesdienst
Am 23. Juni 2019 wollen wir wieder einen Taufgottesdienst feiern!
Möchtest du also vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, dass du ein Jünger Jesu sein willst und dich durch die Taufe mit Jesu Tod und Auferstehung eins machen, dann bist du herzlich eingeladen diese Gelegenheit zu nutzen. Nimm bitte so schnell wie möglich Kontakt mit 
martinaschrader@ecgonline.net auf. 
 

Jugend nach London
Am 10. Mai fahren die Jugendleiter mit den Jugendlichen nach London. Dort werden sie den Samstag verbringen und abends wieder zurück in die Niederlande reisen. Früh am Sonntagmorgen, dem 12. Mai kommen sie im schönen Aalten wieder an. Diese Reise dient der Gruppenzugehörigkeit und dem besseren Kennenlernen. Während dieser Reise wird es gemeinsame Aktivitäten geben, aber auch die Möglichkeit der eigenen Erkundung Londons.
 

Beten für Muslime
Vom 6. Mai bis 4. Juni 2019 halten die Muslime ihren diesjährigen islamischen Fastenmonat Ramadan. Überall auf der Welt beten Christen während des Fastenmonats für Muslime. Als Christen beten wir, dass Gott ihnen persönlich begegnet und sie Antworten auf die tiefen Fragen ihres Lebens erhalten. Wir stehen für sie in einer Haltung der Liebe, der Demut und des Respektes ein und wollen ihnen so dienen. Die Deutsche Evangelische Allianz stellt unter https://30tagegebet.de/ wertvolle Informationen und Gebetsvorschläge zur Verfügung; missie nederland unter https://www.30dagen.nl/

 
Wichtige Daten
2. Juni:  Wir feiern den 19. ECG- Geburtstag
23. Juni: Taufgottesdienst

 

 

Bibeltext des Monats Mai
Offenbarung 1, 8
Ich bin das Alpha und das Omega, sagt Gott der Herr. Er  war da und er ist  da und er kommt, der Allmächtige. 
Agenda
 
Vrijdag 10 mei
Geen jeugdavond
 

Zondag 12 mei
Westerkerk
9.15-9.45 Bidstond
10.00-10.10 Uur gebed voor de dienst
10.30 Uur dienst:
Prediking: Arjo de Groot en Mike Pennings
Leiding van dienst: Gerrit van de Kamp
 

Catering zondag 12 mei
Gerrit en Louise van de Kamp, Suzanne en/of Thijs Duenk, Mienke Lieftink, Robbin Sloetjes, Delair Wazze
 

Maandag 13 mei
20.00 Uur welkomstbijeenkomst ontmoetingsruimte Westerkerk (zie mededelingen voor opgave)
 

Vrijdag 17 mei
20.00 Uur tieners
Ontmoetingsruimte Westerkerk
 

Zondag 19 mei
Westerkerk
9.15-9.45 Bidstond
10.00-10.10 Uur gebed voor de dienst
10.30 Uur dienst:
Prediking: Robin Buenk
Leiding van dienst: Samuel de Leeuw van Weenen
 

Catering zondag 19 mei
Harald Kuliga, Tamar en Mike Hobelman, Eddy Buenk, Robert en/of Esther Heideman, Luca van den Bergh
 
Wie is voor wat verantwoordelijk in de ECG: klik hier.
Terminplan
 
Freitag 10. Mai
Kein Jugendabend
 

Sonntag 12. Mai
Westerkerk
9.15-9.45 Uhr Gebetstunde
10.00-10.10 Uhr Uhr Gebet für den Gottesdienst
10.30 Uhr Gottesdienst:
Predigt: Arjo de Groot und Mike Pennings
Gottesdienstleitung: Gerrit van de Kamp
 

Catering Sonntag 12. Mai
Gerrit und Louise van de Kamp, Suzanne und/oder Thijs Duenk, Mienke Lieftink, Robbin Sloetjes, Delair Wazze
 

Montag 13. Mai
20.00 Uhr Willkommenstreff Wintergarten Westerkerk (sehe die Mitteilungen für Anmeldung)
 

Freitag 17. Mai
20.00 Uhr Teenager
Wintergarten Westerkerk
 

Sonntag 19. Mai
Westerkerk
9.15-9.45 Uhr Gebetstunde
10.00-10.10 Uhr Uhr Gebet für den Gottesdienst
10.30 Uhr Gottesdienst:
Predigt: Robin Buenk
Gottesdienstleitung: Samuel de Leeuw van Weenen
 

Catering Sonntag 19. Mai
Harald Kuliga, Tamar en Mike Hobelman, Eddy Buenk, Robert en/of Esther Heideman, Luca van den Bergh
 
Wer ist für was verantwortlich in der ECG: klicke hier.
Websites ECG-groep
Websites ECG-gruppe
Vrij Zijn
Vrij Zijn
Pan de Vida
Pan de Vida
Verzoend Leven
Verzoend Leven
ECG
ECG
The God Story
The God Story
De Betteld
De Betteld
Raphael-Praxis
Raphael-Praxis
Copyright ©  ECG

Redactie weekmail ECG / Redaktion Wochenmail ECG:
gerritvandekamp@ecgonline.net


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Euregio Christengemeente · Industriestraat 1 · Aalten, Gelderland 7122 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp