Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Bewustzijnsproject OOR ON: Inhoud geven door onze regio aan het landelijke bewustzijnsproject.
Nieuwsbrief #1
mei 2017
Wat is het bewustzijnsproject?
met hulp van een korte, ludiek gemaakte video, stelt het bewustzijnsproject zichzelf voor. In twee minuten!
 
Elke dag neem je talloze beslissingen. Vaak samen met de patiënt en collega’s: wat gaan we doen? Wat is de diagnostische meerwaarde van een bepaald onderzoek? Wat levert de behandeling de patiënt op, en ook: is het de optimale keuze in relatie tot de doelen van de patiënt en wat zijn de kosten? Denk jij bij elke stap die je zet bewust na over de keuzes en de balans tussen kosten en baten in de meest ruime zin van het woord? vanaf 2018 zal in alle opleidingsplannen duidelijk moeten zijn wat er wordt gedaan aan het thema doelmatigheid. Het Bewustzijnsproject werkt voor alle geneeskundig specialisten aan best practices die je kunnen helpen een bewuste arts te worden. Zodat je optimale kwaliteit kunt leveren aan tevreden patiënten.

De OOR ON Invulling
Met hulp van een interprofessionele projectgroep geven we in 2017 en 2018 vanuit OOR ON invulling aan het bewustzijnsproject. Thema in onze regio is 'juiste zorg op de juiste plaats' en 'juiste diagnostiek op het juiste moment'.  Hoofdrolspelers in de projectopzet zijn Ron Kusters, klinisch chemicus JBZ, Nynke Scherpbier, huisarts en hoofd eeerstelijnsvervolgopleidingen Radboudumc en Bas Verhoeven (kinderchirurg Radboudumc en opleider chirurgie). Via de website van het Bewustzijnsproject vind je onze invulling van het project, aangevuld met best practices.
Divider
OOR ON Motto: Juiste zorg op de juiste plek, juiste diagnostiek op het juiste moment

Nynke Scherpbier, opleidingsdirecteur extramurale vervolgopleidingen, sprak tijdens afgelopen doelmatigheidssymposium over het motto van het OOR ON Bewustzijnsproject: de Juiste zorg op de juiste plek. Hier vind je haar presentatie, met aandacht voor een aantal best practices binnen onze regio: zoals consultatieprojecten, aandacht voor tweedelijns aios in de eerste lijn en gesprekken rondom het levenseinde.

Vacature
Via de oor on website zijn we nog op zoek naar een aios die samen met een aios bedrijfs-of verzekeringsgeneeskunde zich willen buigen over gerichte samenwerking: hoe leer je letterlijk elkaars taal beter te spreken? Meld je aan voor juni a.s.!
Divider
Ondersteuning nodig voor jouw best practice?

We hebben een bescheiden budget gekregen om regionaal een aantal mooie initiatieven verder te helpen.

Wil je een al bestaand initiatief delen? dan kun je op deze plek je project en gegevens achterlaten en wordt het idee geplaatst op de website van het project. Wil je een nieuw idee verder vorm geven en heb je daarbij hulp nodig? Mail ons dan voor begin juli je plan. Wij gaan dan met je in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.
Divider
Divider
OOR ON Opleidingsmiddag en het bewustzijnsproject

Op 30 juni a.s. vindt de derde OOR ON Opleidingsmiddag plaats, ditmaal in het Radboudumc. Belangrijke ontwikkelingen op het vlak van de medische vervolgopleiding worden hier besproken en tijdens workshopsessies wordt hier actief invulling aan gegeven.

Na een plenaire inleiding rondom de arts van de toekomst en consequenties voor het opleiden komen tijdens twee workshoprondes ook onderdelen van het bewustzijnsproject aan bod: Een workshop samenwerken tussen eerste en tweede lijn en een best practice vanuit het project komen aan bod. Je kunt je hier inschrijven. Kosten bedragen €50,-, inclusief lunch en informele afsluiting.
Divider

DOO Betaalbaarheid van zorg

Op 11 oktober en 6 december 2017 vindt deze 'Blended' cursus plaats over kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, mooi passend binnen het thema van het Bewustzijnsproject. De cursus bestaat behalve uit e-learning tevens uit een contactbijeenkomst. Voor aios van het Radboudumc is de cursus, met hulp van een opleidingsvoucher, gratis te volgen. Hier vind je meer informatie en vind je inschrijfmogelijkheden.

 

Doelmatigheidsprijs 2017

aios Michiel Hageman sleepte de Doelmatigheidsprijs 2017 in de wacht. Hij haalde de meeste stemmen in de wacht met zijn Keuzehulpen voor patiënten. Hageman is aios orthopedie in het AMC en medeoprichter van PATIENT+.
Divider
© Radboudumc PAO Heyendael Geert Grooteplein 10 Nijmegen, 6525 GE Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp