Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Nieuwsbrief Bewustzijnsproject OOR ON:
Een goed gesprek, train the trainer, Opleidingsmiddag en meer...

Nieuwsbrief #3
februari 2018
Save the date vrijdag 29 juni middag!
Op 29 juni middag besteden we expliciet aandacht aan de OOR ON bijdrage voor het bewustzijnsproject. Tijdens de OOR ON Opleidingsmiddag in het Radboudumc staan we met pitches, discussie en workshops stil bij dit belangrijke thema. Een uitnodiging hiervoor volgt snel!
Divider
Eerste resultaten onderzoek: Kostenbewustzijn in de geneeskundige vervolgopleiding
 
Opvallend uit de eerste resultaten van het onderzoek naar kostenbewustzijn in de geneeskundige vervolgopleiding is dat er geen grote verschillen tussen ons OOR en landelijke scores zijn. Op twee onderdelen verschillen onze scores echter:

Het zien van kostenbewuste rolmodellen. Aios OOR ON scoren licht hoger dan het landelijk gemiddelde. Het lijkt dus dat aios in de OOR ON enigszins meer kostenbewust rolmodel gedrag zien dan elders in het land.
 
Het zien van mogelijk verspillend rolmodel gedrag: Aios OOR ON scoren licht lager dan het landelijk gemiddelde. Het lijkt dus dat aios in de OOR ON enigszins minder gedrag zien dat mogelijk verspillend is. 

Vul op deze plek alsnog de vragenlijst in, we stellen het erg op prijs! Naar de vragenlijst.

Voor nadere informatie of bij vragen:
Serge Mordang, MSc (s.mordang@maastrichtuniversity.nl)
Dr. Karen Könings (kd.konings@maastrichtuniversity.nl)
Prof. Dr. Laurents Stassen en Prof. Dr. Frank Smeenk, projectdirecteuren Bewustzijnsproject

Train the Trainer Doelmatigheid van zorg in de opleidingspraktijk, 14 mei 2018
Om doelmatigheidsproblematiek binnen de eigen afdeling te herkennen en aios op te leiden in doelmatige zorg organiseren we voor opleiders en leden van de opleidingsgroep een workshop.
De workshop is bedoeld voor diegenen die binnen hun opleiding de dagelijkse doelmatigheidsproblematiek kunnen beïnvloeden door aios te begeleiden richting doelmatigheid van zorg. De workshop ‘doelmatigheid van zorg in de praktijk’ is zo ontwikkeld dat de kennis en inzichten meteen in de eigen opleidingspraktijk geïmplementeerd kunnen worden. Door aandacht te schenken aan de doelmatigheidsproblematiek op de werkvloer kunnen aios worden geactiveerd hiermee aan de slag te gaan. Zelf leert u beter in staat te zijn doelmatigheidsproblematiek binnen uw afdeling te herkennen, en vervolgens aios aan te sturen zodat zij hun talenten verder ontwikkelen om de patiëntenzorg en het zorgproces te verbeteren. Tijdens de workshop worden de principes en werkwijze toegelicht. 

Algemene informatie
Een eerste workshop (open inschrijving) wordt georganiseerd op maandag 14 mei  van 13.00-15.00 uur in het Radboudumc. De workshop kan ook als maatwerk voor een opleidingsgroep worden aangeboden. De workshop is geaccrediteerd voor 2 punten bij ABAN. Leerzaam om als opleider (of supervisor) met aios samen in te schrijven. 

Geef je op voor 1 mei a.s. via de Postbus OOR ON . Geef daarbij tevens aan of je opleider, supervisor, aios of onderwijskundige bent.

In gesprek over doelmatige zorg in uw opleiding
Wilt u als opleider, opleidingsgroep of COC exploreren welke mogelijkheden er zoal zijn om doelmatigheid binnen uw opleiding vorm te geven, aarzel dan niet en ga in gesprek met de OOR ON projectgroep. Zij komen graag met u kijken naar mogelijkheden, bekijken of een workshop zinnig kan zijn en kunnen verwijzen naar landelijke en lokale initiatieven die u verder kunnen helpen met dit thema. Mail de projectgroep om een afspraak te maken. Zo zijn we eind vorig jaar bij COC CWZ geweest.
Divider


Symposium doelmatigheid van zorg, 18 april 2018

Op  woensdag 18 april 2018 vindt in Corpus Congress Centre Leiden het tweede landelijke congres 'doelmatigheid van zorg' plaats. Daar worden tevens de winnaars van de landelijke doelmatigheidsprijs bekend gemaakt. Schrijf je hier, gratis, in.

 
Interviews met projectleiders
Deze gehonoreerde projecten hebben we geïnterviewd over wat de bijdrage van het project aan doelmatigheid van zorg is.
Endometriose


Standaardteksten


GGZ Zorgkaart


Spiegelinformatie
 

Moniek van der Zanden zet zich in om diagnostisch delay te verkorten: Zie hier het complete interview

Berit Sneijer zette een project op om standaardteksten in te zetten voor uniforme statusvoering. Lees meer.

Margit Klok nam het initatief op om een interactieve zorgkaart te maken voor de GGZ. Lees meer.

Jasmijn van Balveren ging aan de slag met het reflecteren over diagnostische aanvragen bij huisartsgroepen. Lees meer.


Mooi voorbeeld OOR ON: Consultatieproject

In ons OOR wordt gewerkt aan een beter contact tussen eerste en tweede lijn. Aios huisartsgeneeskunde en aios interne geneeskunde leren tijdens hun opleiding consulteren. Bekijk de video!
Lees meer

Divider
© Radboudumc PAO Heyendael Geert Grooteplein 10 Nijmegen, 6525 GE Netherlands
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp