Recht op digitale inzage I Nieuwe uitdaging Eugen I Regionaal Longformularium I Diabetesjaargesprek I Langerhans scholing I Training Ksyos Therapieland
Nieuwsbrief april 2019

ACTUEEL

Recht op digitale inzage 2020

Vanaf juli 2020 hebben uw patiënten het recht om elektronisch de medische gegevens die u van hen bijhoudt in te zien. Er komt veel kijken bij het invoeren van digitale inzage. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de huisartsinformatiesystemen door de HIS-leveranciers, het veranderen van de werkprocessen en de interactie in de spreekkamer. Om de digitale toegang in de praktijk te realiseren is het programma OPEN opgericht door de LHV, het NHG en InEen. KetenzorgNU inventariseert voor u op welke manier dit het beste in te passen is in de dagelijkse praktijkvoering.
LEES MEER

ACTUEEL

Nieuwe uitdaging Eugen

Sinds deze maand is Eugen Zuiderwijk, directeur KetenzorgNU, gestopt als huisarts en richt hij zich nu volledig op de ketenzorg in onze regio. Wij stelden hem een aantal vragen over deze overstap. 
LEES MEER
"Mijn hart ligt bij integrale zorg in de regio"

ACTUEEL

Populatiecijfers benchmark en variabele bekostiging

Ook dit jaar zijn de populatieaantallen per keten waaraan u deelneemt weer aangeleverd aan de landelijke benchmark. De populatie aantallen in de eerste en tweede lijn maken onderdeel uit van de voorwaarden voor de variabele bekostiging. Deze inventarisatie brengt de chronische populatie goed in beeld en eventueel onbehandelde patiënten kunnen zo worden opgespoord. Hartelijk dank voor het aanleveren!  Benieuwd naar het percentage ingevulde ziektelastmeters? Bekijk de variabele bekostiging

ACTUEEL

Knoppen cursus Curavista - 7 mei 2019

Wilt u meer weten over de online coaching via de app van de Gezondheidsmeter? Heeft u praktische vragen over de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) voor uw patiënten? Of wilt u meer weten over de koppeling met de Fitbit of de bloeddrukmeters. Maar ook: "Wat doe ik met ingewikkelde e-consulten?" Kom dan naar de 'Curavista Knoppen cursus' op 7 mei. Tijdens deze interactieve bijeenkomst leert u op uw eigen laptop of IPad het (basis)gebruik van Curavista en is er voldoende tijd om vragen te stellen. 
LEES MEER EN MELD U AAN
ZORGNU

Subsidie voor uw praktijk? 


Het aantal postcodes waarvoor de status achterstandsgebied geldt, is vanaf 2019 drastisch uitgebreid. Dit heeft zowel effect op de vergoeding voor huisartsenpraktijken via het inschrijftarief, als voor het werkgebied van de achterstandsfondsen. Waar tot dit jaar in het gebied van de Kring Midden Nederland alleen de steden Utrecht en Amersfoort achterstandspostcodes hadden, zijn er vanaf dit jaar in de hele regio in de grotere plaatsen postcodes (adressen) toegevoegd. Een handig overzicht op Google Maps is gemaakt door Berthon Rikken, voorzitter van het UFA én nieuw bestuurder van de Kring. Wellicht komt uw praktijk in aanmerking voor subsidie. 
LEES MEER
ZORGNU

Overstappen loont! 


ZorgNU heeft met Mediq Medeco nieuwe afspraken gemaakt waar u, als lid van de Coöperatie, van kunt profiteren. Binnenkort ontvangen de leden van ZorgNU hierover een direct mailing van Mediq Medeco.
LEES MEER
COPD

Regionaal Longformularium: alle devices in één overzicht

Wilt u ook graag een duidelijk overzicht van de longinhalatiemedicatie devices? Goed nieuws: met trots kunnen wij mededelen dat het Transmuraal Longformularium regio Utrecht is vastgesteld en klaar is voor implementatie. Het formularium biedt overzicht in de vele longinhalatiemedicatie devices en is vastgesteld in de regionale Transmurale overleggroep Utrecht. De Kaderartsen ExpertGroep (KEG) heeft een positief advies gegeven voor de uitrol binnen onze zorggroep. Het is de insteek om dit jaar het formularium actief aan de leden aan te reiken. Belangrijk is dat voorschrijvers eenvoudig kunnen vinden welke medicatie de voorkeur heeft in een bepaalde fase van de ziekte.
LEES MEER

COPD

Spiegelbijeenkomst COPD en DM - 29 oktober

Op dinsdag 29 oktober oktober 2019 wordt de eerste gezamenlijke Spiegelbijeenkomst georganiseerd voor de ketens COPD en DM. Reserveer deze datum alvast in uw agenda! 

COPD

CASPIR module 6 - 4 juni 2019

Heeft u de CASPIR cursus gevolgd en met een certificaat afgerond? Let er dan op dat uw certificaat niet verloopt. Uw certificaat is drie jaar geldig en wordt na deze drie jaar verlengd als u aan de voorwaarden van de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) voldoet. Een van deze voorwaarden is het twee keer in de drie jaar volgen van herhalingsmodule 6 van de CASPIR cursus. KetenzorgNU biedt u graag de gelegenheid om deze module te volgen op dinsdag 4 juni 2019 van 18.00 tot 20.30 uur.
LEES MEER EN MELD U AAN

DIABETES

Aan de slag met het diabetesjaargesprek

Op dinsdag 2 april organiseerde de Nationale Diabetes Federatie (NDF) het middagsymposium ‘Van onderzoek naar praktijk: aan de slag met het diabetesjaargesprek’. Dit is het vervolg op de pilot waaraan een aantal huisartsenpraktijken uit de regio heeft deelgenomen. Altijd handig: in de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg vindt u praktische handvatten voor dit gesprek. 

DIABETES

Langerhans Scholing – Thema-avond 2019

Graag nodigen wij u uit voor de Thema-avond 2019 op 23 mei 2019. Tijdens deze thema-avond, opvolger van de bekende ‘Opvolgavond Langerhans’ bespreken we de onderwerpen die actueel en relevant zijn op het gebied van diabetes. In 2019 staan de behandeling met GLP1-therapie (o.a. titratieschema’s) en het demedicaliseren bij koolhydraatbeperkende voeding centraal. Daarnaast is het mogelijk eigen casuïstiek in te brengen. Diana Rietdijk, kaderarts Diabetes kan u alvast dit handige document over gebruik GLP-1 van harte aanbevelen.
LEES MEER EN MELD U AAN

DIABETES

Leefstijlprogramma – Keer Diabetes2 Om


In de vorige nieuwsbrief heeft u het al kunnen lezen: Keer Diabetes2 Om (KD2O) is een multidisciplinair gecombineerd leefstijlprogramma van Voeding Leeft gericht op het omkeren van diabetes type 2. Het zet voeding, beweging en ontspanning in als medicijn. Zelfzorg is hierbij een sleutelwoord. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven. Naar aanleiding van het bericht in de najaars nieuwsbrief namen al negen mensen uit vier verschillende praktijken  van onze zorggroep deel. De kwaliteitswerkgroep diabetes is erg enthousiast over dit programma.
LEES MEER 

VRM

Artrose zorg - Iedereen kan iets doen

“Het kan nog veel erger” dat was wat artrosepatiënt Corrie dacht toen ze deelnam aan een van de dialooggesprekken over artrose. Een setting waarin fysiotherapeuten, huisartsen en orthopeden en patiënten de dialoog aan gaan om artrosezorg te verbeteren. Tijdens de regiobijeenkomst in maart deelden de zorgverleners en patiënten inzichten en opbrengsten uit het project ’betere artrosezorg in Noordwest Utrecht’. Leerzaam, gezellig en ook inspirerend: iedereen kan bijdragen aan betere artrosezorg.
LEES MEER

GGZ

Extra training Ksyos Therapieland - 17 juni

Leer hoe u een patiënt het beste via Therapieland monitort en begeleidt en ook wat de nieuwste ontwikkelingen binnen Therapieland zijn op maandag 17 juni vanaf 17.30 uur. Deze extra training wordt speciaal georganiseerd voor de deelnemers aan Ksyos Therapieland. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen.
LEES MEER EN MELD U AAN

GGZ

GGZ Scholing KOPP/KOV kinderen

Wanneer u een psychiatrisch patiënt in uw spreekkamer heeft, staat u dan wel eens stil bij het gezin van deze patiënt en vooral de kinderen? Is er iemand die voor hen zorgt? De Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen of Kinderen van Ouders met een Verslavingsprobleem, ook wel KOPP/KOV kinderen genoemd, dragen een grote last van de onvoorspelbaarheid van de sfeer thuis, weten gering wat er aan de hand is en hebben vaak gebrek aan geruststelling en steun. Uit onderzoek blijkt dat 17% van de Nederlandse kinderen een KOPP/KOV kind is. Dus ook u komt deze kinderen tegen. Maar wat kunt u als zorgverlener voor deze kinderen doen? Veel, u kunt echt het verschil maken!
LEES MEER

MEDIA

Uit de media

HANDIG

Links

AGENDA


16/04/2019
Algemene Ledenvergadering – ALV

07/05/2019
Knoppen cursus Curavista

21/05/2019
GGZ Scholing KOPP/KOV kinderen 

23/05/2019

Langerhans Scholing – Thema-avond 2019

17/06/2019
Extra training Ksyos Therapieland


CASPIR online 

Scholingen HNZW
Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2019 RegiozorgNU, onderdeel van ZorgNUafmelden van deze nieuwsbrief of voorkeuren aanpassen