Copy
jeugdhulp_logo.png
Nieuwsbrief Pleegzorg nr. 19 / juli 2018
  • Heeft u zich al opgegeven voor de pleegzorgdag?
  • Actie Doneer je schoolhek van start
  • Ontmoetingsavonden voor netwerkpleegouders
  • Samenwerken in de pleegzorg, een hele uitdaging!?
  • Omgaan met onveilig gehechte kinderen
  • Even voorstellen..
  • Nieuwe privacy wetgeving
  • Een unieke ervaring, doet u ook mee?

Heeft u zich al opgegeven voor de pleegzorgdag?

De Pleegzorgdag 2018 vindt plaats op 8 september. U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom in AquaZoo Friesland in Leeuwarden. Het park is tot 20.30 uur voor u geopend. U kunt zich aanmelden voor deze dag! Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma. Aanmelden
 
line-content.png

Actie Doneer je schoolhek van start

Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt daalt, terwijl we voor veel kinderen op zoek zijn naar een pleeggezin. We zijn daarom in Friesland de wervingsactie 'Doneer je schoolhek' gestart.

We beginnen in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen. Primair onderwijs is gevraagd om mee te werken aan deze wervingsactie. Wij vragen om een banner op het schoolhek te hangen. Zo kunnen scholen helpen zoeken naar nieuwe pleegouders. Inmiddels zijn er 10 basisscholen die vanaf deze week een banner gaan ophangen.

De wervingsactie zal ongeveer een jaar duren. Het doel is om alle gemeenten met daarin hun basisscholen te bereiken. In de Week van de Pleegzorg van 31 oktober t/m 7 november is al bekend dat gemeente Leeuwarden haar medewerking verleent aan deze actie. In die periode is het doel om ruim 50 basisscholen de banner aan hun schoolhek te laten hangen!

line-content.png

Op vakantie met pleegkind

Gaat u binnenkort op reis met uw pleegkind? Let dan op het volgende. LEES VERDER ►
 
line-content.png

Ontmoetingsavonden voor netwerkpleegouders

Netwerkpleegouders worden vaak ineens geconfronteerd met de vraag om pleegouder te worden, omdat een kind in de eigen omgeving in de knel zit en (tijdelijk) opvang nodig heeft. Daarbij is er nauwelijks tijd voor hen om zich te realiseren wat het betekent om netwerkpleegouders te zijn.

Om deze netwerkpleegouders beter te ondersteunen, willen we graag dit jaar nog 3 ontmoetingsavonden aanbieden. Tijdens deze avonden kunnen netwerkpleegouders ervaringen uitwisselen op passende thema's. Voorbeelden hiervan zijn: Omgaan met de verwachtingen van de naaste omgeving of de veranderde positie van jezelf als opvoeder.

Mocht u suggesties hebben met betrekking tot de inhoud van de ontmoetingsavonden, dan kunt u dit kenbaar maken via het mailadres activiteitenpleegzorg@jeugdhulpfriesland.nl

In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen wanneer de ontmoetingsavonden voor netwerkpleegouders van start gaan.

line-content.png

Samenwerken in de pleegzorg, een hele uitdaging!?

Nieuw in ons trainingsaanbod vindt u de bijeenkomst 'Samenwerken in de pleegzorg, een hele uitdaging!?'

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met hulpverleners en ouders om elkaar(s) (werk) beter te leren kennen en daardoor meer begrip te krijgen voor elkaar. Een goede samenwerking met de ouders en familie van het pleegkind en de betrokken hulpverlener bevordert immers de zorg voor het pleegkind!

U kunt zelf aangeven met wie u in gesprek wilt gaan tijdens deze avond. LEES VERDER ►

line-content.png

Omgaan met onveilig gehechte kinderen

In de training 'Omgaan met onveilig gehechte kinderen' is er aandacht voor de praktijk en voor uw persoonlijke ervaring en leerbehoefte. We gaan uitleg geven maar nodigen u ook uit om aan de slag te gaan door bijvoorbeeld thuis gericht te observeren en te oefenen met nieuw opgedane vaardigheden.

Er zijn nog plekken vrij voor deze training in september. De training bestaat uit 3 bijeenkomsten. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

line-content.png

Even voorstellen..

De POR heeft een nieuw gezicht! Betty Sangers is sinds januari dit jaar lid van de POR. Volgens haar een leuke nieuwe uitdaging om spreekbuis te zijn voor een hele grote groep mensen in Friesland. Graag stelt ze zich aan u voor. LEES VERDER ►
line-content.png

Nieuw privacy wetgeving

Net als andere organisaties heeft Jeugdhulp Friesland zich in de afgelopen tijd voorbereid op de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bescherming van de privacy van onze cliënten en medewerkers was natuurlijk niet nieuw. Ook voor de komst van de AVG zetten we ons er voor in om zorgvuldig om te gaan met de privacy. LEES VERDER ►

line-content.png

Een unieke ervaring, doet u ook mee?

Komende zondag 8 juli staat Leeuwarden in het teken van de 8ste dag! Geluid, dans, sport, bouwwerken en optredens vormen samen een gigantisch schouwspel dat duizenden mensen tegelijkertijd in beweging brengt.

Jeugdhulp Friesland doet ook mee aan de 8ste dag! Jongeren en ouders lopen door een labyrint van medewerkers. Het labyrint staat voor de levensweg waarbij je uiteindelijk tot de kern komt. We zijn nog op zoek naar pleeggezinnen die met ons door het labyrint willen lopen. Een unieke ervaring, doet u ook mee?

U bent welkom op 8 juli om 14.00 uur in De Neushoorn in Leeuwarden aan het Ruiterskwartier 41. Voor meer informatie neem contact op met meer.tcvander@jeugdhulpfriesland.nl. 8ste dag is onderdeel van hoofdprogramma van LF2018, gratis toegankelijk en erg geschikt voor kinderen.

line-content.png
Trainingen en thema's 2018

 

 

safer caring: omgaam met getraumatiseerde kinderen

line-sidebar.png
Omgaan met onveilig gehechte kinderen
line-sidebar.png
Specifieke opvoedvaardigheden voor pleegkinderen 12-15 jaar
line-sidebar.png
Specifieke opvoedvaardigheden voor pleegkinderen 4 - 12 jaar
line-sidebar.png
Vlaggensysteem
line-sidebar.png
Online: hechting en gedrag / loyaliteit en omgaan met ouders
line-sidebar.png
Licht verstandelijk beperkt en opgroeien bij pleegouders
line-sidebar.png
Stress bij baby's
line-sidebar.png
samenwerken in de pleegzorg, een hele uitdaging!?
line-sidebar.png
Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar info@jeugdhulpfriesland.nl

Postbus 1266, 8900 CG Leeuwarden /
Badweg 4, Leeuwarden / 088-1424444
www.jeugdhulpfriesland.nl
Jeugdhulp Friesland Postbus 1266, 8900 CG Leeuwarden Badweg 4, Leeuwarden Leeuwarden, FR 8900 CG Netherlands
Ik wil deze email niet meer ontvangen
Email Marketing Powered by Mailchimp