Copy
jeugdhulp_logo.png
Nieuwsbrief Pleegzorg nr. 18 / april 2018
  • Komt u ook naar de Pleegzorgdag 2018?
  • Thema's en trainingen
  • Onderzoek naar breakdown
  • Versterken van de kracht van pleegouders
  • Jeugdsport- en Cultuurfonds
  • Persoonlijke bijdrage van een POR-lid

Komt u ook naar de Pleegzorgdag 2018?

Op 8 september 2018 organiseert Jeugdhulp Friesland voor alle pleeggezinnen een feestelijke Pleegzorgdag.

U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom in AquaZoo Friesland in Leeuwarden. Het park is tot 20.30 uur open. Naast het bewonderen van alle dieren worden er diverse activiteiten georganiseerd. Ook voor eten en drinken wordt gezorgd.

U komt toch ook? Via het opgaveformulier kunt u zich opgeven.
line-content.png

Thema's en trainingen

In de komende maanden worden er weer veel trainingen en themabijeenkomsten voor u georganiseerd. U vindt ons trainingsaanbod op onze site.

Op 24 mei vindt de themabijeenkomst 'Stress bij baby's plaats.' Heeft u zorg voor een baby of wilt u meer weten over welke invloeden stress heeft op de ontwikkeling van een baby? Wat de invloed van de prikkelverwerking op de ontwikkeling is? Hoe u signalen herkent van een dreigende verstoorde balans? Meld u zich dan aan voor deze thema avond via onze site.

Ook voor de training 'Licht verstandelijk beperkt en opgroeien bij pleegouders' zijn er nog plekken vrij. Wat betekent een licht verstandelijke beperking, communicatie, specifieke opvoedvaardigheden en de plek van de ouder in het leven van het kind zijn thema's die aan de orde komen tijdens deze driedaagse training. Klik hier voor meer informatie en opgave.
line-content.png

Onderzoek naar breakdown

Zo'n 27 pleegouders hebben vragenlijsten ingevuld voor het onderzoek naar onbedoelde afgebroken pleegzorgplaatsingen (breakdown), waarvoor veel dank!

Op basis hiervan kunnen we nog niks zeggen over het verband met secundaire traumatisering, maar wel lijkt het erop dat traumatische stress bij een pleegkind vaker voorkomt bij een breakdown. Om er zeker van te zijn dat dit geen toeval is, zijn meer vragenlijsten nodig. De onderzoeksperiode is daarom verlengd tot 31 december 2018.  Bij deze wordt u dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Voor meer informatie over het onderzoek en deelname lees hier verder.   
line-content.png

Versterken van de kracht van pleegouders

Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen werken samen aan het programma 'Versterken van de kracht van pleegouders.'

Pleegouders werken in dit programma samen met pleegzorgorganisaties, kennisaanbieders, belangenorganisaties en andere betrokkenen. Alles draait om betere mogelijkheden voor pleegouders om te leren en zich te ontwikkelen. Want pleegzorg is waardevol, maar kan ook zwaar en ingewikkeld zijn. Pleegvader Simon Speelman is met overtuiging actief in één van de werkgroepen: "Ik wil zelf meedenken over zaken die ons en onze pleegkinderen aangaan."

Wilt u net als Simon een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht van pleegouders? Lees hier verder over het programma en deelname. 
line-content.png

Jeugdsport- en Cultuurfonds

Via het Jeugdsportfonds of het Cultuurfonds kun je aanvragen doen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die vanwege de financiële situatie van ouders niet mee kunnen doen aan sport/cultuur. Bij sport kun je denken aan turnen, voetbal, fitness en zwemmen. Bij cultuur kun je denken aan muziekles, toneel, dans en schilderen. Sport kan aangevraagd worden tot een bedrag van € 225 per jaar en cultuur tot een bedrag van € 450 euro per jaar.

Bent u niet in de gelegenheid om de sport- of muzieklessen van uw pleegkind te bekostigen? Uw pleegzorgbegeleider zou voor uw pleegkind een aanvraag kunnen doen bij het Jeugdsportfonds of het Cultuurfonds. Voor meer informatie hierover kunt u bij haar/hem terecht. 
line-content.png

Persoonlijke bijdrage van een POR-lid

De Pleegouderraad probeert in elke nieuwsbrief een bericht met u te delen. Dit keer een persoonlijke bijdrage van een POR-lid.

Waarom is hij ooit pleegouder geworden? En wat is de toegevoegde waarde voor hem om lid van de POR te zijn? Lees verder.
line-content.png

Wie doet er met ons mee met de 8ste dag?

Op 8 juli 2018, de achtste dag van juli, staat Leeuwarden in het teken van de 8ste dag. De binnenstad wordt gevuld door de meest uiteenlopende projecten. Geluid, dans, sport, bouwwerken en optredens vormen samen een gigantisch schouwspel dat duizenden mensen tegelijkertijd in beweging brengt. Een schakel van mensen waarin elke beweging een kettingreactie veroorzaakt die verbindt en vermaakt.

Jeugdhulp Friesland doet ook mee met de 8ste dag! Wij zoeken nog jongeren en ouders die samen door ons labyrint van medewerkers willen lopen. Het labyrint staat voor de levensweg waarbij je uiteindelijk tot de kern komt.

Wilt u ook meedoen? U kunt zich opgeven via meer.tcvander@jeugdhulpfriesland.nl.   
line-content.png
Trainingen en thema's 2018
line-sidebar.png
Klik hier voor aanmelden
line-sidebar.png
Safer Caring: omgaan met getraumatiseerde kinderen
line-sidebar.png
Omgaan met onveilig gehechte kinderen
line-sidebar.png
Specifieke opvoedvaardigheden voor pleegkinderen 12 - 15 jaar
line-sidebar.png
specifieke opvoedvaardigheden voor pleegkinderen
4 - 12 jaar
line-sidebar.png
Licht verstandelijk beperkt en opgroeien bij pleegouders
line-sidebar.png
Stress bij baby's
line-sidebar.png
vlaggensysteem
line-sidebar.png
Online:
- hechting en gedrag
- Loyaliteit en omgaan met ouders
line-sidebar.png
Heeft u vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar info@jeugdhulpfriesland.nl

Postbus 1266, 8900 CG Leeuwarden /
Badweg 4, Leeuwarden / 088-1424444
www.jeugdhulpfriesland.nl
Jeugdhulp Friesland Postbus 1266, 8900 CG Leeuwarden Badweg 4, Leeuwarden Leeuwarden, FR 8900 CG Netherlands
Ik wil deze email niet meer ontvangen
Email Marketing Powered by Mailchimp