Copy
פורים 2020
View this email in your browser
חברים יקרים.
 
מצורפות תוצאות תחרות פורים שהייתה מיוחדת ומהנה.
 
חמשת הקבוצות הראשונות זוכות בפרסים. נא לגשת למשרד לקבלת שוברי הפרס.
 
תודה לכל המשתתפים,  
צוות המועדון