Copy
עדכון לחברים - קורונה
View this email in your browser
חברים יקרים
 
אנחנו שמחים להודיע שלאור ההקלות במשק ועדכון התקש"ח הכוללות את פתיחת חדרי כושר, סטודיו, קניונים, שווקים ועוד, פנה המועדון למשרדי הספורט/בריאות בבקשה לאפשר לחברי המועדון לחזור למשחק ברביעיות, ונתקבל אישור לכך, כמובן הפעילות הינה בכפוף להוראות התו הסגול. מצורף המכתב שנשלח הבוקר בנושא, שלווה בשיחת טלפון בין מנכ"ל המועדון למפקחת מנהל ספורט.
 
המעבר לרביעיות כפוף לתנאי תו הסגול:
 
הכניסה למתחם מעמדה מס' 1 בלבד בהתאם לזמני הטי טיים. יש להגיע למועדון לא יותר מ 15 דקות לפני זמן המשחק על מנת למנוע התקהלות.
 
מעמדה 1 על הרביעייה להתארגן במהירות ולנוע לעמדה 2 ולהמתין להזנקה לטי הראשון.

שימו לב, מערכת הזמנות טי טיים נפתחה לשימוש לנוחיותכם כבעבר, בהתאם להרשאות המנוי.
 
יתר ההנחיות שפורסמו השבוע לחברים נשארות ללא שינוי.
 
אנו מבקשים מכולם לנהוג ביתר זהירות על מנת לשמור על בריאות כולנו – זהירות יתר עדיפה על זהירות חסר!
 
 
בברכה, 
הנהלת המועדון
 

 

כשם שאנו מעדכנים אתכם תמיד, מצ"ב מכתב שנשלח למשרד הספורט הבוקר:
 
נורית שלום,
 
בהמשך להתכתבויות שלנו המצורפות מטה,
 
הגענו לשלב שבו מדינת ישראל התירה פתיחה של חדרי כושר, סטודיו לאימון גופני ואפילו שווקים וקניונים:
 
נבהיר כבר בפתיחה כי המועדון ובעליו החברה לפיתוח קיסריה עובדים במדויק לפי הנחיות התו הסגול ללא פשרות.
 
להלן תיאור תמציתי של דרך הפעילות בגולף שתבהיר מדוע אנחנו הספורט הבטוח ביותר במדינה:
 
  1. משחק הגולף נערך באוויר הפתוח, ללא מגע פיזי בין השחקנים וללא שיתוף בציוד.
  2. בכניסה למתחם הקמנו תחנת בקרה עם מדידת חום לכל שחקן שמקבל תג מיוחד להצמדה לתיקו בצבע משתנה בכל יום.
  3. נציג נוסף של המועדון שולח את השחקנים לנקודת היציאה למשחק במרווחים גדולים ורק לאחר שוודא המצאות התג על תיק הגולף.
  4. היציאה למשחק במגרש ששטחו כ 800 דונם ו7  ק״מ של מסלולים מוגבלת ל 4 שחקנים בכל 10 דקות עם הפרדה מוחלטת של מינימום 100 מטרים בין כל רביעייה. 
  5. במהלך המשחק ארבעת השחקנים יהיו באוויר הפתוח תוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים ומעלה אחד מהשני בכל שלביו.
  6. בסיום המשחק השחקנים יתבקשו לעזוב במיידית את שטח המועדון ולנסוע לביתם.
 
ההוראה שהייתה לגבי גולף בזוגות קבועים נראית כרגע תלושה מהמציאות וברור לי כי משרדכם שמטפל בהמון נושאים כרגע, פשוט לא הגיע לטיפול בנושא של הגולף והבהרה בהתאם.
 
אנו עומדים חסרי יכולת להסביר את הנושא מול קהל לקוחותינו! כל עוד לא היו הקלות בפתיחת המשק יכולנו להסביר את המגבלה וכמובן גם אכפנו את הנושא בצורה המחמירה ביותר.
 
 
אני מבקש לקבל אישור:
 
  1. לבטל את נוהל הזוגות הקבועים שכבר מזמן אינו מתאים לאף פעילות במשק/ספורט.
  2. לחזור ולהפעיל את המגרש במתכונת של רביעיות תחת הוראות התו הסגול והבקרות הנוספות המתוארות לעיל.
 
 
מחכה לתשובה דחופה,
 
 
בתודה מראש,

בועז
 
העתקים: יוסי שרעבי, מנכ"ל משרד הספורט
ליאור פריטי סמנכ"ל מסחר ותיירות, החברה לפיתוח קיסריה