Copy
 Bekijk hier de webversie    
                                                      Oktober 2019
Deel deze nieuwsflits binnen je netwerk! 

Samen zorgen voor mensen met autisme vraagt om goede afstemming over activiteiten en ontwikkelingen in Amsterdam.Via deze nieuwsflits ontvangen leden van het netwerk en partners informatie. Wilt u iets delen met het netwerk? Laat het dan weten aan Renee Blaisse via: info@autisme-amsterdam.nl

Dit keer staat de nieuwsflits in het teken van het vernieuwde convenant en belangrijke belangen- en zelforganisaties. Wij vragen u deze nieuwsflits breed te delen binnen uw organisatie en netwerk. 
Nieuw convenant Autisme Amsterdam 2019-2023

Op 12 september tekenden de bestuurders en vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties het vierde Convenant Autisme. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst werden zowel het nieuwe convenant als de laatste ontwikkelingen van het Expertisenetwerk belicht. Ook was er aandacht voor de nieuwe werkwijze van het Adviesteam. We zijn verheugd dat opnieuw zoveel organisaties en professionals zich inzetten voor een zo goed mogelijk en geïntegreerd hulpaanbod voor mensen met autisme in Amsterdam.

Voorzitter Mariet van IJzendoorn werd op 12 september in het zonnetje gezet en bedankt voor haar inzet voor het netwerk. 

 

10-jarig jubileum AIC

We stonden tijdens de bijeenkomst op 12 september ook stil bij het 10-jarig jubileum van het AIC. Elly Karmelk gaf een pakkende presentatie over de door het AIC behaalde mijlpalen. En dit zijn er nogal wat!

 

Belangen- en zelforganisaties

Het is belangrijk dat belangen- en zelforganisaties voor mensen met ASS in Amsterdam goed in beeld zijn bij professionele organisaties. Dit is nog niet altijd het geval. Daarom zet het AIC er hieronder een aantal op een rijtje.

Het AIC organiseert themabijeenkomsten, lezingen en bijvoorbeeld toneelvoorstellingen voor mensen met ASS. Ook ondersteunen zij verschillende gespreksgroepen. Er is elke vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur een inloopspreekuur met twee vrijwilligers.
  
Contact:
AIC Amsterdam, Gebouw Trivium (locatie MEE)
Derkinderenstraat 10-18
aicamsterdam@hotmail.com
 
Zie voor actuele informatie ook:
www.autisme-amsterdam.nl
www.autisme.nl 
www.facebook.com/AICAmsterdamw

Iets Drinken organiseert een maandelijkse netwerkborrel voor mensen met Autisme in café De Blauwe Pan. De eerstvolgende borrel (in combinatie met spelletjes!) is op 20 november. 
Bekijk de website

Bij de Autisme Kring Amsterdam kunnen mensen met ASS, een vermoeden op ASS en/of hun naasten elkaar elke 1e dinsdagavond van de maand ontmoeten bij WELKOM op het Stadionplein.
Bekijk de website

Autiroze is er voor mensen met autisme binnen de LHBTI+-gemeenschap en komt elke 1e zaterdagavond van de maand bijeen in het Dovenontmoetingscentrum (DOC). 

“We hebben de beschikking over een mooie ruimte met bar, versnaperingen, dartbord en info- en spelletjeshoek. Iedere maand zijn er zo'n 20 à 30 leuke bezoekers uit de LHBTI+-gemeenschap met autisme. Ook is er een gastpersoon die nieuwkomers opvangt en de weg wijst.” 

Bekijk de website

Scip organiseert elke twee weken een lotgenotengroep voor en door mensen met autisme op de Keizersgracht.
Voor meer informatie, zie de folder.

Stichting Mama Vita is een netwerk voor moeders van kinderen met autisme. Gedurende het jaar vinden er diverse activiteiten plaats, zoals:

  • Een jaarlijkse landelijke dag voor alle moeders
  • Maandelijkse regiobijeenkomsten, georganiseerd door regiomoeders
  • Regiomoederdagen voor de regiomoeders
Bekijk de website

PAS is een belangenvereniging voor personen uit het autisme spectrum. In Amsterdam organiseren zij gespreksgroepen. Daarnaast vindt op 9 november een PAS Contactdag plaats in Alkmaar, zie de folder.
Bekijk de website

Autminds is een congres voor en door mensen met autisme. Het vond dit jaar plaats op 5 oktober en had als thema 'In relatie tot...' Voor meer informatie, zie de website

Specialpool Amsterdam is een poolclub voor jong-volwassenen met een beperking. Elke zaterdagmiddag kunnen zij gratis poolen van 12.00 – 14.00 in poolclub plan B. Heb je interesse? Laat even weten of je komt!
Bekijk de website. Er is ook een folder!

De Latei is een belangenvereniging en kennisplatform van mensen met een beperking die zelf een woonvorm willen opzetten. Zie deze folder voor mensen met autisme.
Bekijk de website 

Agenda
  • Wolfpack organiseert in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Cliëntenbelang Amsterdam een aantal bijeenkomsten waarin wordt gesproken over hoe Amsterdam een stad voor iedereen kan wordenZie de uitnodiging.  
  • Op donderdagmiddag 28 november 2019 is de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar met als thema 'begeleiding van studenten met autisme op het MBO'. De uitnodiging volgt snel! 
Overig nieuws
  • Renee Blaisse (coördinator van het netwerk) is sinds1 oktober terug van haar zwangerschapsverlof. Laura van Zwieten is sinds deze maand met verlof.
  • AutismeTV heeft weer een aantal nieuwe filmpjes uitgebracht
  • Lees de nieuwste nieuwsbrief van Into Autisme
  • Bekijk het filmpje van Vera Helleman over het ontbreken van de ik-ander referentie bij mensen met autisme
Het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam heeft tot doel te bevorderen dat de benodigde zorg en begeleiding voor mensen met een vorm van autisme in alle levensfasen en op alle levensgebieden op een geïntegreerde manier beschikbaar komt en blijft. Meer informatie over het expertisenetwerk vindt u in de jaaragenda
 
Het expertisenetwerk wordt ondersteund door SIGRA. Coördinator vanuit SIGRA is Renee Blaisse 
Email
Website
Deze nieuwsflits is een uitgave van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. 
p/a SIGRA
Maassluisstraat 574A
1062 GZ Amsterdam

T: 020-512 88 88
E:
info@autisme-amsterdam.nl

Aanmelden | Afmelden | Gegevens wijzigen | Bekijk online | Website