Copy
View this email in your browser

Graag houden we je met de DNO Diabetesdiëtist Nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen binnen DNO Diabetesdiëtist. De nieuwsbrief zal ongeveer acht keer per jaar verschijnen. Wil je je afmelden? Lees dan de informatie in het laatste deel van deze nieuwsbrief. 
Nieuwsbrief 4,  juli 2020
 
De herziening van de NDF voedingsrichtlijn diabetes vordert. De presentatie zal najaar 2020 zijn. We houden je via deze nieuwsbrief graag op de hoogte.

 

Nieuw:
Richtlijn educatie en dieetadvisering
bij hybride insulinepomp


Dit voorjaar heeft DNO Diabetesdiëtist een tweede pilot kwaliteitskring georganiseerd, ditmaal over het geven van educatie en dieetadvisering door diëtisten bij hybride insuline pompen. Acht diëtisten met expertise in dit vakgebied kwamen driemaal  bijeen.
De kwaliteitskring resulteerde in een richtlijn. De richtlijn geeft diabetesdiëtisten die werkzaam zijn in een diabetesteam en die werken volgens de zorgmodule in zorgprofiel 4, handvatten bij het geven van educatie en dieetadvisering bij hybride insulinepompen. In de richtlijn zijn de aandachtspunten en checklists voor de voorbereidingsfase, de actiefase respectievelijk de chronische fase overzichtelijk geformuleerd.
Reacties van diëtisten op de richtlijn zijn van harte welkom, graag voor 1 september 2020 via dnodiabetesdietist@gmail.com De kwaliteitskring wordt dit najaar geëvalueerd, en mede afhankelijk hiervan wordt bepaald of en hoe er een nieuwe kwaliteitskring georganiseerd wordt. Suggesties voor onderwerpen hiervoor zijn ook welkom op eerdergenoemd mailadres.

Behandel jij vrouwen met diabetes tijdens hun zwangerschap
of vrouwen met zwangerschapsdiabetes?


Dan zijn wij op zoek naar JOU !!!
De werkgroep DNO Zwangeren zoekt enthousiaste collega’s die hun kennis en expertise breder willen inzetten! De werkgroep is een landelijk aanspreekpunt voor vragen over voeding bij diabetes en zwangerschap, wisselt kennis uit en verzorgt scholingen om de kwaliteit op dit vakgebied hoog te houden.
Heb je interesse of heb je nog vragen? Mail naar dnodiabetesdietist@gmail.com

Visiedocument koolhydraten en insulinegevoeligheid

 
Professionals uit de wetenschap en de praktijk geven in dit document hun gezamenlijke visie op de relatie tussen koolhydraten en insulinegevoeligheid.

DNO Diabetesdiëtist ondersteunt de visie zoals in het document geformuleerd is. DNO Diabetesdiëtist is blij dat de patiënt/cliënt de ruimte heeft om een voedingspatroon te kiezen dat bij hem past, en dat de deskundige begeleiding van een diëtist hierbij als noodzakelijk omschreven wordt. DNO Diabetesdiëtist neemt in oktober graag deel aan het Ronde Tafel gesprek dat door de NVD georganiseerd wordt.

Nieuwe datum

De bijeenkomst is, in verband met de maatregelen rondom corona, verplaatst naar vrijdag 16 oktober 2020, Nieuwegein. 
Het centrale thema van NDD 2020 is
Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie.
Deze dag belooft extra bijzonder te worden vanwege het 25-jarig jubileum van de Nederlandse Diabetes Federatie.
Maar liefst vier DNO Diabetesdiëtistleden verzorgen een presentatie. Op de informatiemarkt zijn we met een  NVD/DNODiabetesdiëtist-stand aanwezig. 
Meer informatie 

 

Nieuw:
Beroepsprofiel Diabetes
diëtist 2020

Dit beroepsprofiel is een herziening van het Beroepsprofiel De Diabetesdiëtist uit oktober 2007. Het beschrijft de specifieke kennis en vaardigheden waarover diëtisten moeten beschikken voor het leveren van diëtetiek aan volwassen patiënten met (hoog risico op) diabetes. Daarnaast is het profiel ook van toepassing op de aanvullende, specifieke kennis en vaardigheden waarover diëtisten kindergeneeskunde moeten beschikken voor het leveren van diëtetiek aan kinderen en adolescenten met (hoog risico op) diabetes en hun ouders. Lees het beroepsprofiel hier. 

Bianca Rootsaert in bestuur NDF


Bianca Rootsaert, voorzitter NVD, is gekozen tot bestuurslid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).  Zij zal binnen het bestuur het cluster vertegenwoordigen van een aantal bij de federatie aangesloten beroepsgroepen, met name diëtisten, verpleegkundigen en apothekers.
LinkedIn
Website
Email
 
Copyright © 2020 Stichting DNO, All rights reserved.
Je ontvangt deze email omdat je je in het verleden hebt ingeschreven als DNO (Diabetesdiëtist) lid en toestemming gaf om mail te ontvangen. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je via onderstaande link uitschrijven.
Let op: Wil je je ook uitschrijven als lid van DNO Diabetesdiëtist? Stuur dan een mail met je naam en adresgegevens naar dno@nvdietist.nl.
Wil je lid worden van DNO Diabetesdiëtist, en deze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan. 

Tijdelijk adres:
Stichting DNO
p.a. NVD
Gooimeer 4-15 | 1411 DC Naarden
Postbus 5135   | 1410 AC Naarden
Netherlands
Add us to your address book

 Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting DNO · De Molen 93 · Houten, Utrecht 3995 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp