Nieuwsbrief Guido de Ruiter
November 2017
Beste <<Voornaam>>,

De afgelopen maanden werkte ik mee aan een aantal interessante projecten. Hierover informeer ik jullie graag.

Verder ben ik enorm trots op de nominatie van Samen & Anders voor de innovatieprijs 'i-Opener 2017'. Lees snel verder voor meer informatie over de nominatie van dit vernieuwende woonconcept van Laurens Wonen.

Denk je dat deze nieuwsbrief ook voor anderen interessant is, stuur deze dan door. De ontvanger stelt dat ongetwijfeld op prijs, en ik zeker ook.

Ik wens je veel leesplezier. Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter
Samen & Anders:
Nominatie voor de innovatieprijs 'i-Opener 2017'
Het nieuwe woonconcept Samen & Anders van Laurens Wonen was genomineerd voor de i-Opener 2017. Deze verkiezing zet innovatieve projecten van corporaties in het zonnetje. Als innovatie-procesmanager heb ik dit project vanaf de start begeleid. Ik ben enorm trots op deze nominatie: een mooie opsteker voor iedereen die aan dit project heeft meegewerkt. Lees verder...
Opdracht uitgelicht: Ondersteuning gemeente Delft
De gemeente Delft heeft mij gevraagd haar te ondersteunen bij een aantal thema’s op het gebied van wonen en zorg. Een van deze thema’s is het procesmatig en inhoudelijk faciliteren van de ontwikkelagenda Wonen Zorg. Lees verder...

Andere opdrachten waar ik mee bezig ben, of ben geweest, vind je op mijn website.
 
Opdracht uitgelicht: Beschermd thuis RIBW Fonteynenburg
RIBW Fonteynenburg realiseert samen met woningcorporatie Staedion het nieuwe en unieke woonconcept 'Beschermd thuis'. Dit woonconcept is bedacht omdat veel cliënten de stap tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen vaak als te groot ervaren. Ik ondersteunde RIBW Fonteynenburg bij dit proces en voerde de gesprekken met Staedion. Lees verder...
Leerkring ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’
Begin 2017 startte de 4-daagse Leerkring ‘Visie en sturing op langer thuis wonen’, aangeboden vanuit de VNG-Academie en Platform31. Ik ben medebegeleider. De tweede reeks vond plaats vanaf september tot en met november. Ook over deze reeks waren de deelnemers enthousiast en positief. Lees verder...
Terugblik Expeditie Begonia
Op 11 oktober vond de 3e editie van het landelijk congres Expeditie Begonia plaats. Het congres verkende de grenzen van langer thuis wonen voor ouderen en mensen met een beperking of GGZ-problematiek. Met speciale aandacht voor de woonvormen die de meest kwetsbare burgers en hun omgeving ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Lees verder...
GENERO: workshop over positionering en verkopen
GENERO is een regionaal ouderennetwerk dat kwalitatief goede en doelmatige zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen en mantelzorgers wil bevorderen. De behoefte van ouderen is hierbij leidend. Op 14 november gaf ik voor de leden van dit netwerk kosteloos een workshop over positionering en ‘verkopen’ om zo GENERO nog beter op de kaart te zetten. Lees verder...
Publicaties
De afgelopen jaren was ik regelmatig (mede)schrijver van diverse publicaties over nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en oplossingen binnen wonen, welzijn en zorg. Hierin staat langer en weer thuis wonen van kwetsbare mensen centraal. Lees verder...

Op mijn website vind je een overzicht van alle publicaties waaraan ik heb meegewerkt.
Kennis delen
Hieronder staan meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.
 
Interessante links
Platform31: Stappenplan uitstroom uit Beschermd Wonen
Om partijen te helpen bij het definiëren en in kaart brengen van de uitstroom van mensen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar een zelfstandige huurwoning, bracht Platform31 samen met HHM de publicatie 'Zicht op Uitstroom' uit. De publicatie kun je downloaden op de website van Platform31.
 
Monitor de ‘Stand van het land’
Het landelijk schakelteam 'Personen met verward gedrag' presenteerde op 5 oktober de monitorrapportage Stand van het land. Deze rapportage beschrijft de aanpak van personen met verward gedrag. In de voortgangsrapportage 'Niemand tussen wal en schip, onverminderd urgent’ wordt geconstateerd dat er al veel moois gaande is, maar dat het nog niet voldoende is. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het schakelteam? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.
 
Gereedschapskist ‘Praat met mij’
De nieuwsbrief van Movisie besteedt aandacht aan de gereedschapskist ‘Praat met mij’. Deze gereedschapskist is ontwikkeld om te achterhalen hoe mensen met een beperking zelf hun hulp en ondersteuning ervaren. Door 4 simpele methoden kunnen ze mee praten over beleid en hulp en delen zij hun ervaringen met beleidsmakers en professionals.
 
Waarstaatjegemeente.nl
Wil je weten waar je als gemeente staat op het gebied van bijvoorbeeld jeugdhulp, financiën en duurzaamheid? Kijk dan op de website van Waarstaatjegemeente.nl. Via een dashboard vergelijk je de cijfers van jouw gemeente met die van buurgemeenten. In de database staan ook veel cijfers die met elkaar te vergelijken en te verbinden zijn voor eigen gebruik.
 
Klein ongemak hindert vitale seniorengemeenschap
Op de website van Skipr staat dat uit onderzoek van de Universiteit van Humanistiek bleek dat diverse ongemakken de gemeenschapsopbouw in ouderencomplexen in de weg staan.
Platform31 en Aedes Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg hebben met het experiment het experiment 'Vitale woongemeenschappen' geprobeerd om 10 woongemeenschappen voor ouderen bruisend te maken.
 
Actiz: onderhandelbaarheid nhc-tarieven en investering in vastgoed
Actiz sprak met het ministerie van VWS over de onderhandelbaarheid per 2018 van de tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent (nhc) en de benodigde investeringen in duurzaamheid, brandveiligheid en techniek. Binnen de zorgsector is dit moeilijk in te passen in de bedrijfsvoering. Het ministerie van VWS verwoordde haar reactie in een brief aan Actiz.
 
Movisie: Publicatie GGZ in de wijk
Hoe bied je een welkome plek voor iedereen in de wijk en aan welke voorwaarden moet je daarvoor voldoen? Movisie heeft hiervoor de publicatie GGZ in de wijk uitgegeven. De publicatie geeft tips en werkzame elementen voor gemeenten die overlast ervaren van mensen met psychische kwetsbaarheid.
 
De Nieuwe Stad: publicatie ‘Zo leven sociale huurders in lange systemen’
In september organiseerde De Vernieuwde Stad het congres 'Door de ogen van de Bewoner' en presenteerde zij het boek 'Zo leven sociale huurders in lange systemen’. Dit boek bevat de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd door De Argumentenfabriek. Corporaties zouden meer vanuit hun bewoners moeten gaan denken in plaats van vóór hen.
 
Federatie Opvang: financiële kaders voor 2018
In de nieuwsbrief van Federatie Opvang staat een uitgebreide toelichting met aandachtspunten voor de septembercirculaire, gepubliceerd door de minister van Binnenlandse Zaken. Het bevat een actueel beeld van de financiële kaders voor 2018.
 
Zorginfrastructuur per 2018 naar gemeenten
Eind 2017 beëindigt het ministerie van VWS de Subsidieregeling Zorginfrastructuur en zet zij in op vervolgafspraken op lokaal niveau. Er zijn afspraken gemaakt met de VNG die haar leden hierover per brief informeerde. Meer informatie vind je op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg.
 
Nieuwsbrief Resilient Rotterdam
In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik meer over Resilient Rotterdam. Zij willen de veerkracht van de stad versterken om goed te kunnen anticiperen op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen op allerlei gebieden. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Resilient Rotterdam of uitgenodigd worden voor bijeenkomsten? Meld je dan aan op de website.
 
Executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg
In januari 2018 start de leergang Veroudering en Gezondheidszorg van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Een kleinschalige inhoudelijke leergang voor managers en directeuren in de zorg die hun kennis over zorg voor ouderen op peil willen brengen. De opleiding reikt inzichten aan die mede richting kunnen geven aan de visie en strategie van (zorg)organisaties.
 
Delen op LinkedIn
Delen op Twitter