Nieuwsbrief Guido de Ruiter
Maart 2018
Beste <<Voornaam>>,

2018 is voor mij een bijzonder jaar. Nieuwsgierig waarom? Lees het in deze nieuwsbrief! Daarnaast is er genoeg te vertellen over projecten waar ik aan meewerk. En deel ik graag weer diverse interessante rapportages en artikelen met je.

Zijn de artikelen ook interessant voor anderen, dan nodig ik je natuurlijk van harte uit om deze nieuwsbrief te delen.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter
 
Dubbel jubileum
Dit jaar kijk ik terug op 10 jaar zelfstandigheid en morgen vier ik mijn 60e verjaardag! Een leuk moment om terug te blikken op de afgelopen 10 jaar. Lees verder...
Workshop samenwerken en procesregie
In mijn opdrachten zijn innovatie, integraliteit en samenwerken vaak belangrijke thema’s. In samenwerking binnen organisaties, maar zeker tussen organisaties speelt vaak veel. Hoe werk je echt resultaatgericht samen? Wat zijn de succesfactoren en valkuilen? Hoe voer je regie? Het doen van het simulatiespel en de theoretische verdieping kunnen zinvolle inzichten geven. Lees verder...
Gastblog: goed presterende Raden van Toezicht
Sinds februari ben ik een jaar toezichthouder bij Woonlinie. Het toezicht binnen woningcorporaties is na een aantal misstanden in de sector een veel besproken onderwerp. Om die reden heb ik Leo Gerrichhauzen, ervaren bestuurskundige en directeur van GenP Governance, gevraagd om een gastblog te schrijven over zijn visie op toezichthouden. Lees verder...
Publicaties project Samen&Anders
Zowel Aedes als Platform31 hebben aandacht besteed aan de uitslag van de i-Opener 2017. Een gezamenlijk initiatief van Aedes en KWH voor innovatieve projecten van corporaties. Het project Samen&Anders, dat ik vanaf de start begeleid als innovatie-procesmanager, was hiervoor genomineerd. Lees verder...
GENERO: training medewerkers
Op 14 november vorig jaar gaf ik belangeloos een training aan medewerkers van het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum waar ik netwerkpartner van ben. Op de website van GENERO vind je een verslag van deze training over het voeren van gesprekken met gemeenten en het zorg- en onderwijsveld om GENERO nog beter op de kaart te zetten.
Kennisdelen
Hieronder staan meerdere interessante kennisitems. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.
Interessante links
35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg
Op 8 maart tekende minister De Jonge van VWS samen met zo’n 35 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg. Hiermee komen ze gezamenlijk in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Meer informatie over dit pact vind je op de website van de Rijksoverheid.
 
Witboek Trots op ouderenzorg
In het vorige kabinet is bepaald dat er 2 miljard euro wordt uitgetrokken voor verpleeghuiszorg. Stichting Nationaal Ouderenfonds en Scherp op Ouderenzorg hebben een witboek samengesteld met verhalen over de ouderenzorg in Nederland. Zij hebben het boek ter inspiratie aangeboden aan minister De Jonge van VWS. Je ontvangt het witboek door je steun te betuigen op de website van het Ouderenfonds.
 
Aedes-Actiz: Tien inzichten om diensten aan huis te leveren
De vraag van ouderen naar zorg en diensten aan huis groeit, aangezien ze langer zelfstandig wonen. Het blijkt voor zorgorganisaties of woningcorporaties echter lastig om deze ouderen goed te bedienen. Aedes-Actiz organiseerde over dit thema een inspiratiebijeenkomst en deelt de tien inzichten die zij hierbij opdeed op haar website.
 
Verkenning investeringsopgave ‘beschermd thuis’
Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland lieten een verkenning uitvoeren naar de kosten van gemeenten om kwetsbare mensen die nu in opvang, beschermd wonen en ggz verblijven, zelfstandig te laten wonen. Uit het rapport Verkenning investeringsopgave ‘beschermd thuis’ blijkt dat gemeenten grote investeringen te wachten staan door de ambulantisering van de ggz.
 
 
De succesfactoren van het Actieprogramma Weer Thuis!
Het actieprogramma Weer Thuis! zorgt dat er duidelijke afspraken komen tussen gemeenten, corporaties en zorgpartijen over uitstromers van maatschappelijke opvang naar een zelfstandige woning met de juiste begeleiding. Hiervoor moeten knelpunten inzichtelijk gemaakt worden en de juiste randvoorwaarden worden bepaald. Op de website van Federatie Opvang lees je hier meer over.
 
Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Staatssecretaris Blokhuis heeft een voortgangsrapportage uitgebracht. Hierin beschrijft hij zijn plannen voor de komende 4 jaar als het gaat om de uitvoering van het advies van de commissie Dannenberg, het regelen van toegang tot de Wet Langdurige Zorg en structurele monitoring van dakloze mensen en mensen in beschermd wonen. De rapportage kun je downloaden via de website van de Rijksoverheid.
 
Tien werkafspraken Thuis in de wijk - Amsterdam
In Amsterdam werken de gemeente, zorgaanbieders en woningcorporaties samen om kwetsbare Amsterdammers een eigen woonplek in de wijk te bieden met zorg op maat. Na een aantal bijeenkomsten zijn conceptafspraken gemaakt die aan de praktijk zijn getoetst. De nieuwe werkwijze is uitgewerkt in ‘Tien werkafspraken Thuis in de Wijk’; passend wonen met zorg op maat.
 
Handreiking voor kansrijk samenwerken
Om uitstromers uit het beschermd wonen of maatschappelijke opvang in de reguliere woningmarkt een klantgerichte oplossing te bieden, moeten diverse partijen zoals gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders samenwerken. Platform31 en Aedes Actiz geven in de handreiking voor kansrijk samenwerken diverse tips en advies over hoe je daarmee aan de slag kunt gaan.
 
Analyse regionale plannen beschermd wonen en opvang.
Onlangs zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de stand van zaken van de regionale plannen van aanpak van beschermd wonen en opvang. Het onderzoek van de VNG en VWS deelt de conclusie van het onderzoek van RIBW Alliantie, Federatie Opvang, GGZ Nederland en MIND: er is veel energie en motivatie voor de omslag van beschermd wonen naar beschermd thuis, maar er is nog veel werk te verzetten op de randvoorwaarden voor sociale inclusie.
 
Afschaffing regeling zorginfrastructuur
De landelijke regeling zorginfrastructuur is afgeschaft en het Rijk heeft ten gevolge daarvan in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toegevoegd aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Een artikel van Platform31 beschrijft de onduidelijkheid over het behoud van wijkvoorzieningen door de afschaffing van deze regeling.
 
Onderzoek governance woningcorporaties
Robert de Heer van Habitask heeft een onderzoek naar de governance bij woningcorporaties afgerond. De belangrijkste conclusie is dat de governance van woningcorporaties effectief is, maar dat de huidige Woningwet te gedetailleerd en te veel rule-based is. Lees verder….
 
Delen op LinkedIn
Delen op Twitter