Nieuwsbrief Guido de Ruiter
December 2018
Beste <<Voornaam>>,

Het is alweer tijd voor mijn laatste nieuwsbrief van dit jaar. Hierin vertel ik je onder andere graag meer over mijn nieuwe opdracht voor de Leidse Regio en geef ik iemand de kans zich voor te stellen aan een breder publiek. Ook deel ik weer diverse artikelen waarvan ik denk dat ze interessant voor je zijn.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Guido de Ruiter
Opdracht uitgelicht: Maatschappelijke Zorg in Leidse Regio
Half oktober ben ik begonnen aan een nieuwe opdracht: projectleider Maatschappelijke Zorg Leidse regio (de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). In deze rol geef ik integraal sturing aan de transformatie- en decentralisatieopgave van onder andere Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Lees verder…

Andere opdrachten
Een overzicht van alle opdrachten waar ik op dit moment aan werk, vind je op mijn website.
Podium voor een netwerkcollega: Campignon HR advies
Regelmatig benaderden bekenden mij met de vraag of ik in mijn netwerk mee kan kijken naar een nieuwe baan of nieuwe opdracht. Dat doe ik graag door bijvoorbeeld iemand uit mijn netwerk een podium te geven om zichzelf voor te stellen. Deze keer is dat Ise Campignon van Campignon HR advies. Lees verder…
Hoe maak ik mijn nieuwsbrief?
Alweer een aantal jaar ontvang je ongeveer vier keer per jaar mijn nieuwsbrief. Als ik naar het aantal nieuwsbrieven kijk dat ik zelf elke dag in mijn mailbox ontvang, denk ik wel eens: “Waarom doe ik dit?” Maar gezien de vele positieve reacties, stellen veel mensen mijn nieuwsbrief blijkbaar op prijs. Wil je weten hoe deze nieuwsbrief tot stand komt? Lees verder…
Kennisdelen
Hieronder staan weer enkele links naar informatie die wellicht de moeite waard is. Heb je ook iets te delen? Laat het me weten en ik neem het graag in de volgende nieuwsbrief op.

Wanneer je denkt dat deze nieuwsbrief voor iemand anders interessant is, stuur deze dan vooral door! Dat kan gemakkelijk met de button onderaan.
Interessante links
Ministerie van VWS: Programma volwaardig leven
Mensen met een beperking en een langdurige intensieve zorgvraag zijn vaak hun hele leven aangewezen op hulp of begeleiding van anderen. Die afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar. Het ministerie van VWS startte het Programma Volwaardig leven voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg vanuit haar opdracht om de steeds veranderende zorg passend en toekomstbestendig te maken.
Volgens de VGN bevat dit programma positieve en minder positieve elementen. Meer achtergrondinformatie hierover vind je op de website van de VGN.

Documentaire 'Een nieuwe morgen' impacttour
Naar aanleiding van de documentaire 'Een nieuwe morgen' organiseerde producent 'Een van de jongens' diverse bijeenkomsten over intergenerationeel contact en werd gesproken over het samenbrengen van generaties: Jong en oud, hoe samen leven? Het ministerie van VWS verspreidt in het kader van de actie 'Een tegen eenzaamheid' een online magazine. Hierin staan de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomsten.
 
Ministerie VWS: Definitieve kamerbrief Wlz-kader 2019
Elk jaar stelt de minister van VWS op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) het bedrag vast dat in een komend kalenderjaar beschikbaar is voor de verzekerde zorg op grond van Wet langdurige zorg. Op 1 oktober stuurde de minister de definitieve brief naar de Tweede Kamer. Deze brief kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid.
 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: Expeditie Begonia en Bouwstenen voor de toekomst
Voor het boek 'Bouwstenen voor de toekomst, 15 jaar werken aan samenhang in wonen, welzijn en zorg' hebben de auteurs diverse deskundigen en betrokkenen uitgebreid geïnterviewd over de diverse woonconcepten voor ouderen om langer zelfstandig te wonen. In het boek worden de vroegere concepten, de huidige concepten en aanbevelingen voor de toekomst besproken. Mooi dat ook het project Samen & Anders, waar ik nauw bij betrokken ben, uitgebreid wordt besproken. Het boek beleefde zijn primeur tijdens het congres Expeditie Begonia.
 
Langer thuis: Vernieuwende woonzorg voor kwetsbare senioren
Na de invoering van de Hervorming Langdurige Zorg was er voor ouderen met een lage zorgzwaarte geen toegang meer tot maatschappelijk gefinancierde verzorgingshuizen. Dit zorgde voor veel onrust. Waar moet je heen als je het thuis niet meer redt? Platform31 bracht in een kwalitatieve verkenning het alternatieve tussenaanbod in beeld.
 
GENERO/ZIF/NUZO: Het woord is aan de ouderen
'Het woord is aan de ouderen' doet verslag van vier verhalen-vertel-bijeenkomsten. Deze zijn in verschillende regio’s in het land gehouden op initiatief van GENERO, ZIF en NUZO. Aan 75 ouderen werd gevraagd om vanuit hun eigen ervaringen te vertellen wat zij nodig hebben bij het ouder worden.
 
Woningcorporaties: grotere tweedeling leidt tot nieuwe achterstandswijken
RIGO deed onderzoek naar de leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen. Uit het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ blijkt dat de leefbaarheid verslechterd is. De achterstandswijken zijn terug. Woningcorporaties, gemeentes, bewoners, iedereen merkt het. De tweedeling neemt toe. Aedes pleit op haar website voor een lokale aanpak en intensievere begeleiding van kwetsbare bewoners door gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen.
 
Behandeling begroting 2019 door ministerie van VWS
De Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben het ministerie van VWS een brief gestuurd waarin ze aandacht vragen voor vraagstukken die in de te behandelen begroting 2019 aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan een goede uitvoering van de WMO voor mensen die niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
 
Gehandicaptenzorg krabbelt weer op
Op de website van Intrakoop staat een artikel over de gehandicaptenzorg die zich in het afgelopen jaar heeft hersteld na een dip in 2016. De 'Jaarverslagenanalyse Gehandicaptenzorg 2017' kun je op dezelfde website downloaden.
 
Brochure Risicomanagement zorgvastgoed
Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) heeft de brochure 'Risicomanagement zorgvastgoed' uitgebracht. Het doel hiervan is de noodzakelijke investeringsbehoefte in de zorg te faciliteren en oplossingen te bieden voor de actuele risico’s. Relaties zijn uitgenodigd om vanuit de praktijk risico’s in kaart te brengen. Deze bijdragen zijn, samen met een artikel van het WFZ, in de brochure verzameld.
 
Brochure Actiz: Aan het werk in het verpleeghuis
In een publicatie van Actiz verantwoorden de leden zich gezamenlijk over de besteding van de kwaliteitsbudgetten voor de verpleeghuiszorg. Hierin komen ook medewerkers aan het woord om te laten horen wat zij merken van de extra middelen. Daarnaast staan er enkele portretten van bewoners in de brochure. Je kunt de brochure downloaden op de website van Actiz.
Delen op LinkedIn
Delen op Twitter