Copy
Bekijk de online versie in uw browser
Burgerforum Keuzes in de zorg 
 
Update
Beste collega’s
 
Graag informeer ik u via deze weg over het burgerforum Keuzes in de zorg. De 24 deelnemers zijn gedurende drie weekenden in september en oktober bij elkaar gekomen. Zij  discussieerden over de vraag welke zorg we voor elkaar willen betalen. 

In deze tweede nieuwsbrief vindt u een verslag van het verloop van deze weekenden en de eerste bevindingen. Ook geven we een overzicht van de media-aandacht, en informeren we u over de volgende stappen. We kijken uit naar de volledige uitkomsten van het burgerforum en houden u via deze weg en via onze website graag op de hoogte.

Met hartelijke groet,
namens de projectgroep,
Rob Baltussen
Hoogleraar Global Health Economics aan het Radboudumc
 
Verslag bijeenkomsten burgerforum
Drie weekenden lang discussieerde de groep over uiteenlopende vraagstukken rondom keuzes in de zorg. Wanneer is een aandoening ernstig genoeg om te vergoeden, en horen cosmetische ingrepen hier ook bij? Wat vinden we van mensen die ziek zijn door hun ongezonde leefstijl - moeten zij misschien de behandeling hiervan zelf betalen? Veel aandacht was er voor de opkomst van dure medicijnen: hoeveel plek is daarvoor in het basispakket?

Eerste en tweede weekend
In het eerste en tweede weekend  discussieerden de deelnemers op basis van een achttal casussen, en konden zij  twee experts op het gebied van ethiek en economie bevragen. De casussen liepen uiteen van maagzuurremmers tot dure medicijnen voor een zeldzame, levensbedreigende nierziekte; en van ADHD bij kinderen tot heupprothesen op hoge leeftijd. De hoofdvraag was telkens: vindt u dat de behandeling van deze aandoening vergoed zou moeten worden uit de basiszorgverzekering. En waarom vindt u dat?  Dat bracht levendige discussies teweeg: deelnemers aan het burgerforum waren het zeker niet altijd met elkaar eens.  Dat was vooraf ook de verwachting. De opzet was juist om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de opvattingen van burgers. Deze weekenden leidde tot een grote verscheidenheid aan argumenten die de deelnemers van belang achtten bij beslissingen rondom vergoeding. De betrokken onderzoekers inventariseerden nauwgezet na elk weekend deze argumenten en koppelden deze in samenvatting terug aan de deelnemers.

Derde weekend
In het derde en laatste weekend bespraken de deelnemers welke van de acht eerder behandelde casussen wel of niet vergoed zouden moeten worden. Ook bevroegen zij een expert op het gebied van pakketbeslissingen. In de discussies kwam nadrukkelijk de samenhang tussen de verschillende argumenten ter sprake. Vervolgens moesten de deelnemers in een schriftelijk opdracht aangeven in hoeverre zij het eens waren met argumenten zoals die eerder tijdens het burgerforum waren geuit. De drie weekenden werden geleid door twee gespreksleiders van het onderzoeksbureau Motivaction, en  vonden plaats in een hotel in Hoevelaken.
 
Manifest
De resultaten worden nu met de deelnemers verwerkt tot een manifest. Dit wordt in maart 2018 gepresenteerd. Daarop vooruitlopend zijn er nu al twee bevindingen die we met u kunnen delen. Ten eerste laat het burgerforum zien dat geïnformeerde burgers bereid zijn keuzes te maken in de zorg. Deelnemers spraken zich uit over de vele overwegingen die een rol spelen bij deze keuzes, zoals wanneer een behandeling echt noodzakelijk is, welke rol leefstijl heeft, en of de verhouding tussen kosten en baten van belang is. Ten tweede laat het  burgerforum zien dat goed geïnformeerde burgers hun initiële reactie op het maken van keuzes vaak bijstellen. Bijvoorbeeld, waar enkele deelnemers het in het begin onacceptabel vonden dat behandelingen op basis van kostenoverwegingen niet vergoed zouden worden, zien zij het meewegen van kosten nu als onvermijdelijk.
 
Foto's
Een foto-impressie van het laatste weekend.


 
Media
Diverse media hebben aandacht besteed aan het burgerforum. Een greep hieruit:   
Onderzoek
Wetenschappers van het Radboudumc en de Erasmus Universiteit doen onderzoek naar het functioneren van een burgerforum in de praktijk,  als verkenning voor een meer stelselmatige inzet. Het onderzoek richt zich op de vraag of het burgerforum de deelnemers in staat heeft gesteld om hun standpunten en argumentatie ten aanzien van de vergoeding van behandelingen te ontwikkelen en/of te verfijnen. Deze vraag wordt beantwoord middels: i) diepte-interviews met acht deelnemers voor en na het burgerforum en ii) een kwantitatieve analyse van de standpunten van alle deelnemers aan de hand van statements (de zogenaamde Q-methodologie), afgenomen voor en na het burgerforum. 
Volgende stappen
De onderzoekers verwerken de uitkomsten van het burgerforum samen met de deelnemers tot een manifest. Tegelijkertijd beschrijven zij de uitkomsten, naast de resultaten van het onderzoek, in meer detail in een onderzoeksrapport. Beide documenten worden in de maanden januari en februari van 2018 voorgelegd aan achtereenvolgens de projectgroep en de klankbordgroep voor commentaar.
Op een conferentie eind maart worden de uitkomsten gepresenteerd, en zullen belangrijke partijen in het veld van de zorg worden uitgenodigd te reageren. Uiteindelijk zal dit leiden tot een advies aan de minister.
Divider
Data 

Eind maart
Presentatie manifest tijdens conferentie (uitnodiging volgt)

Het burgerforum kwam bij elkaar op:

14-15 september 
Burgerforum - bijeenkomst 1 

7 - 8 oktober 
Burgerforum - bijeenkomst 2

28 - 29 oktober
Burgerforum - bijeenkomst 3

 
Partners

Naast het Radboudumc nemen het  Institute for Management Research van de Radboud Universiteit en de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam deel in de organisatie van het burgerforum. Daarnaast heeft het Zorginstituut Nederland een belangrijke adviserende rol.

Divider
© *|LIST_ADDRESS|*
Unsubscribe from this list.
Radboudumc wapen


Email Marketing Powered by Mailchimp