Copy
Uitnodiging | Webversie

Uitnodiging Congres Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden

'Meer dan slachtoffer:
uitdagingen in de hulpverlening'

Donderdag 13 juni 2019
09.00 - 16.30 uur

Radboudumc Nijmegen

Direct aanmelden

Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden

Het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden is één van de zestien centra seksueel geweld in Nederland. Seksueel geweld komt helaas veel voor. Gelukkig weten steeds meer slachtoffers de weg naar het centrum te vinden. Ook in 2018 was er weer een stijging van het aantal slachtoffers. 

Welke hulp ontvangen slachtoffers van acuut seksueel geweld op de spoedeisende hulp van het Radboudumc? Wat zijn de gevolgen voor de seksualiteit na seksueel misbruik en welke signalen moeten je opmerkzaam maken op eergerelateerd geweld?
Steeds meer slachtoffers melden dat ze gedrogeerd zijn. Welke verdovende middelen kunnen bij een verkrachting onder invloed betrouwbaar worden aangetoond, en tot wanneer? Ook worstelen veel hulpverleners met wat goed handelen is bij een verdenking op seksueel misbruik in een vechtscheiding en de rol van het beroepsgeheim. Hoe kunnen we informatie uitwisselen zonder het beroepsgeheim  te schenden? Tot slot, slachtoffers verdienen de juiste behandeling. Daarom is kennis nodig over welke behandelingen bij een PTSS effectief zijn.

Op het congres ‘Meer dan slachtoffer: uitdagingen in de hulpverlening’ komen bovenstaande onderwerpen aan bod en worden handvatten geboden voor de dagelijkse praktijk. 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen. 


Prof.Toine Lagro-Janssen 
Hoofd van Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden
en Ines Kramer-Weggelaar
Coördinator van Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden

Voor wie? 

Allen die te maken hebben met (hulp aan slachtoffers van) seksueel geweld.

Programma

Dagvoorzitter: Prof. Toine Lagro-Janssen

08.30 uur Ontvangst met koffie/thee

09.00 uur Welkom
Prof. Toine Lagro-Janssen, hoofd CSG Gelderland-Zuid en -Midden

09.05 uur Het CSG Gelderland-Zuid en –Midden: voor wie en hoe werkt de eerste opvang?    
Ines Kramer-Weggelaar, coördinator CSG Gelderland-Zuid en –Midden/ Marie Louise Moors, SEH-arts Radboudumc

09.30 uur Seksualiteit na seksueel misbruik 
Prof. Ellen Laan, hoogleraar seksuologie Amsterdam Medisch Centrum

10.15 uur Signalen van eergerelateerd seksueel geweld
Bayram Varli, Expertisecentrum Samenleving 

11.00 uur Pauze

11.30 uur Verkrachting onder invloed, welke middelen en hoe aan te tonen? 
Lennaert Borra, ziekenhuisapotheker - forensisch toxicoloog i.o.

12.15 uur Verdenking op seksueel misbruik bij vechtscheidingen, werkwijze en valkuilen 
Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts/voorzitter VVAK

13.00 uur Lunch

14.00  uur Intermezzo 

14.15 uur Informatie uitwisseling en beroepsgeheim
Mr. Karen de Wolf, gezondheidsjurist Radboudumc

15.00 uur Pauze

15.30 uur Welke behandeling is bewezen effectief bij een PTSS als gevolg van seksueel trauma?        
Dr. Iva Bicanic, psychotherapeut en landelijke coördinator CSG 
 
16.15 - 16.30 uur Afsluiting 

Kosten

  • € 15 student
  • € 50 registratie zonder accreditatie
  • € 75 AIOS
  • € 100 registratie met accreditatie

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor:
 
artsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen, POHGGZ, juristen en seksuologen
 

Contact

Radboudumc Health Academy
Ditha Gijsbers-van Rinsum,
projectmedewerker
Telefoonnummer: 06-21169826
E-mail: events.rha@radboudumc.nl

Locatie

Radboudumc - Auditorium,
route 296
Geert Grooteplein 15, Nijmegen


Route/parkeren