Copy
Uitnodiging | Webversie

Uitnodiging:
NU OOK ONLINE TE VOLGEN
Hybride vorm Masterclass Executieve Functies bij CP

 

De invloed op het leren & gedrag


Datum: vrijdag 21 januari 2022 van 09:30 - 16:30 uur
Locatie: Radboudumc Experience Center Nijmegen of online

De Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie (VDKNR) organiseert op vrijdag 21 januari een masterclass over executieve functies bij kinderen met CP. Deze masterclass is bedoeld voor paramedici uit de eerste en tweede lijn, leerkrachten, gedragskundigen en revalidatieartsen. Het is van belang dat binnen het (regulier) onderwijs rekening wordt gehouden met het feit dat bij kinderen met CP naast fysieke problemen, ook regelmatig problemen in de executieve functies, leren en verwerking van prikkels en afwijkend gedrag voorkomen. Dit vraagt begrip en aanpassing van de omgeving en het onderwijs om de kinderen te begeleiden. Middels deze masterclass willen we een theoretisch kader schetsen van de bovengenoemde onderwerpen ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. Ook krijgt u tips hoe u de kinderen kunt stimuleren en begeleiden.
Programma

09.30 uur:    
Opening; VDKNR

09.40 uur:
Wat betekent het hebben van executieve problemen bij CP in de dagelijkse praktijk?     
Introductie door Rosita Rampertaap (ervaringsdeskundige)
 
10.00 uur:  
Executieve functies; waar hebben we het nu over? 
Dr. Christine Resch (postdoctorale onderzoeker)  

10.40 uur:    Koffiepauze

11.00 uur:    
Leerproblemen bij kinderen met CP, volgens de pyramide 
gedachte 
Drs. René Steinman (GZ psycholoog-orthopedagoog)

11.40 uur:
Sociaal-emotionele problemen en opvoedingsthema's bij kinderen met CP 
Dr. Tinka Bröring (neuropsycholoog kinderen)

12.15 uur:    Lunch 

13.00 uur:  De relatie 
De relatie tussen motorische vaardigheden en executieve functies bij kinderen met motorische problemen

Dr. Suzanne Houwen (associate professor)

Rode draad door de ochtend: interview moeder Bas (Linda Nelemans)

13.40 uur:    
Intro workshops en naar de zalen (keuze uit 2 workshops van de 3)


13.50 uur:    
1e Workshopronde: 

Workshop 1: Casuïstiek en advisering
Tinka Bröring (neuropsycholoog kinderen)
Workshop 2: Casuïstiek en tips voor omgaan met leerproblemen bij CP
René Steinman (GZ psycholoog-orthopedagoog)
Workshop 3: "Spelen met het brein" - om de onzichtbare ontwikkeling van de hersenen van  kinderen met CP te stimuleren
Marleen van de Wees (klinisch neuropsycholoog)

14.40 uur:    Pauze

15.05 uur:    
2e workshopronde:

Workshop 1: Casuïstiek en advisering
Tinka Bröring (neuropsycholoog kinderen)
Workshop 2: Casuïstiek en tips voor omgaan met leerproblemen bij CP
René Steinman (GZ psycholoog-orthopedagoog)
Workshop 3: "Spelen met het brein" - Om de onzichtbare ontwikkeling van de hersenen van kinderen met CP te stimuleren
Marleen van de Wees (klinisch neuropsycholoog)

16.05 uur:    
Het laatste woord is aan…………….

16.25 uur:    
Take home messages, wat houden we vast?

 
Tarieven
Tarieven early bird (t/m 10 december 2021)

 
- Arts € 200,-
- paramedicus/ psycholoog/
orthopedagoog/leerkracht € 145,-
- Student/ouder € 50,-
 
Tarieven late fee (vanaf 11 december 2021)
- Arts € 250,-
- Paramedicus/psycholoog/
orthopedagoog/leerkracht € 195,-
- Student/ouder € 75,-
On-line Tarieven
- Arts € 150,-
- paramedicus/psycholoog/
orthopedagoog/leerkracht
€ 100,-
- Student/ouder € 30,-
 
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
-  ABC-1 
-  
VRA 
-  ADAP
-  KNGF 
-  
NIP - K&J / NVO
Contact
Judith van Werven-Nobel
Projectmedewerker 
Radboudumc Health Academy
T (06) - 15 32 16 99
E
events.rha@radboudumc.nl
INSCHRIJVEN
Radboudumc wapen