Copy
GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Klik hier als je deze mail niet kan lezen.

IN DIT NUMMER

Import zelfstandige zorgberoepen sociale kaart

Project 'Samen in beweging op één lijn'

Transmuraal zorgpad voor alleenstaande patiënten met kanker

Samen innoveren in de zorg: Uitnodiging congres 3 jaar InnovAge
Vul het zorgteamformulier elektronisch in

Activiteiten

INTERESSANTE LINKS
Preventiewijzer 

Import zelfstandige zorgberoepen sociale kaart

In samenwerking met provincie Vlaams-Brabant heeft SEL GOAL het startschot gegeven voor de import van gegevens van zelfstandige zorgverleners uit arrondissement Leuven in de sociale kaart. De sociale kaart maakt gebruik van het zogenaamde Platform Welzijn en Gezondheid. Deze unieke databank bundelt zowel de gegevens van zorgvoorzieningen in de Vlaamse provincies (beheer door de Vlaamse provincies) als de gegevens van zelfstandige zorgverstrekkers in Brussel en de Vlaamse rand rond Brussel (beheer door Huis voor Gezondheid). Het publiek kan de databank consulteren via zowel www.desocialekaart.be als www.zorgzoeker.be.
Vanaf heden is het mogelijk om als huisarts, thuisverpleegkundige, apotheker en kinesitherapeut uw professionele gegevens als zelfstandig zorgverlener te laten importeren in www.desocialekaart.be. Alle zorgverleners op één plek terugvinden? Met uw inbreng is het mogelijk.

Meer informatie over dit handig instrument vindt u hier. Uw vragen of opmerkingen over de zorgverleners binnen het arrondissement Leuven kan u steeds sturen naar socialekaart@selgoal.be.

Project 'Samen in beweging op één lijn'

SEL GOAL en partners zijn op 1 juni gestart met het project 'Samen in beweging op één lijn'. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van provincie Vlaams-Brabant.

Het project ‘Samen in beweging op één lijn’ beoogt het transitieproces van de partners in de eerste lijn in de zorgregio Leuven te faciliteren en te bevorderen door de verschillende eerstelijnsstructuren naar mekaar te laten toegroeien, en een sterkere inhoudelijke afstemming, alsook doelmatigheidswinsten te bereiken, vertrekkend vanuit de werking aan de basis. Dit willen SEL GOAL en haar partners bereiken door het ontwikkelen van good practices en werkafspraken in het kader van integrale zorg waarbij zowel inhoudelijk als op het vlak van doelmatigheid synergieën groeien, zodat de uiteindelijke integratie bijna naadloos kan volgen op de praktijk. Lees meer.

Transmuraal zorgpad voor alleenstaande patiënten met kanker

SEL GOAL vraagt verlenging van dit project aan bij Kom op tegen Kanker
 

SEL GOAL heeft i.s.m. Kom op tegen Kanker, UZ Leuven en het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven een transmuraal zorgpad ontwikkeld met als doel om in de regio Groot-Leuven het bestaande zorgaanbod op een structurele manier op elkaar af te stemmen zodat de alleenstaande kankerpatiënt of de samenwonende patiënt met kanker die een belangrijke rol heeft als mantelzorger voor een zwaar hulpbehoevende partner beroep kan doen op een gecoördineerd zorgaanbod in zijn thuisomgeving dat maximaal afgestemd is op zijn behoeften en dat van zijn mantelzorger(s).
Voor alleenstaande patiënten met kanker en hun mantelzorgers is het vaak moeilijk een zorgnetwerk te creëren dat aansluit bij hun persoonlijke zorgbehoeften en noden. Uit de praktijkervaring blijkt dat alleenstaande kankerpatiënten vaak onvoldoende gebruik maken van het thuiszorgaanbod. Bovendien zijn de noden van alleenstaande patiënten met kanker veranderlijk doorheen het ziekteproces. Zo kan een patiënt bij aanvang zich voldoende ondersteund voelen door zijn omgeving maar in de loop van het ziekteproces merken dat de nevenwerkingen zwaarder doorwegen dan verwacht en zich hierdoor kwetsbaarder voelen. Door een betere en structurele coördinatie en communicatie willen we vermijden dat deze patiënten door de mazen van het hulpverleningsnet glippen. We willen verder bouwen op de goede zorg die door de verschillende zorgverleners wordt verleend in de thuisomgeving van de patiënt. We willen de zorg optimaliseren zodat we er kunnen zijn voor de patiënt op cruciale momenten tijdens en na de behandeling.

Een eerste versie van het zorgpad werd tijdens de kick-off op 14 januari 2016 aan het brede publiek voorgesteld. Het zorgpad werd geïmplementeerd op 1 februari 2016. Het project heeft een duurtijd van 24 maanden en loopt nog tot eind november 2016.  26 patiënten werden geïncludeerd in het zorgpad.

De Raad van Bestuur van SEL GOAL wil dit project graag verlengen zodat dit zorgpad meer en meer kan ingebed worden in de praktijk. Een aanvraagdossier tot verlenging wordt ingediend bij Kom op tegen Kanker, we hopen om na 25 november feedback te ontvangen van Kom op tegen Kanker.
 
Contactgegevens:
Projectcoördinator: Kristien Cremie
kristien.cremie@selgoal.be of 016 301 434

Samen innoveren in de zorg
Uitnodiging congres 3 jaar InnovAge

Op 28 oktober viert InnovAge haar 3-jarig bestaan. Als zorgproeftuin in de regio Leuven wil InnovAge u inspireren en informeren over het belang van het betrekken van de eindgebruiker, van bottom-up innovatie en multidisciplinaire netwerken voor zorginnovatie.
Wanneer?
28 oktober 2016 van 9.00u tot 16.30u

Waar?
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
Programma
  • De beleving en visie over innovatie in de zorg door de bril van o.a. Jan Vermeir – Parkinson Liga, Chris Van Hoof – Imec, Joël Schols – Nextel.
  • Ontdek en ontmoet zorginnovators met hun realisaties op de innovatie- en informatiemarkt.
  • Leer over het belang van living labs en multidisciplinair samenwerken.
  • Volg de break-out sessies over de resultaten en lessons learned van onze projecten.
  • Netwerkreceptie

Inschrijven kan via deze link: http://www.innovage.be/congres-innovage-28-oktober-2016-inschrijvingen

Vul het zorgteamformulier elektronisch in

Om de zorg van patiënten bij een ziekenhuisopname of -ontslag te verbeteren lanceerden SEL GOAL, SEL Zorgnetwerk Zenneland, de Vlaams-Brabantse ziekenhuizen en provincie Vlaams-Brabant het zorgteamformulier. Dankzij het zorgteamformulier kunnen heel wat moeilijkheden vermeden worden door een goede communicatie tussen het zorgteam van de patiënt en het ziekenhuis. 

Momenteel zet SEL GOAL samen met partners belangrijke stappen naar digitalisering. In afwachting kan je het zorgteamformulier ook als worddocument downloaden dat je digitaal kan invullen en vervolgens afprinten. De papieren versie is zeker ook nog verkrijgbaar! Aarzel niet om het zorgteamformulier bekend te maken bij jouw patiënt. Klik hier voor alle promotiemateriaal.
 

Activiteiten

Platformbijeenkomst 'Geestelijke gezondheidszorg bij ouderen'  (regio Diest op 20/10 en regio Haacht op 17/11)
Deze info-avonden van SEL-regio Diest (20/10) en SEL-regio Haacht (17/11) bieden een multidisciplinaire kijk op geestelijke gezondheidszorg bij ouderen.

Ouderen die kampen met psychische problemen hebben vaak nood aan 
een multidisciplinaire aanpak. 
Om tot een goede samenwerking te komen, is kennis van het lokale 
GGZ-aanbod noodzakelijk.

Tijdens deze platformbijeenkomsten krijgt u de kans om in kleine groep via speeddating kennis te maken en in interactie te gaan met uw lokale partners uit de GGZ.

Download hier de uitnodiging voor de bijeenkomst in Diest (20/10).
Download hier de uitnodiging voor de bijeenkomst in Haacht (17/11).
Platformbijeenkomst Meerdaal 'Hoe omgaan met trauma' - 10/11
Een traumatische gebeurtenis is een onverwachte en zeer intense ervaring die het leven van de betrokkene(n) overhoop haalt.

‘Trauma’ is geassocieerd met schok en kwetsuur, met angst, nachtmerries, symptomen, opschorting van het verlangen, ... Hoe kan men dat allemaal achter zich laten? Hoe geraken getraumatiseerde personen uit de greep van de verschrikking waar ze op een dag op botsten? Welke rol speelt de hulpverlener hierin?

Tijdens deze info-avond van SEL-regio Meerdaal bespreken we deze vragen, bekijken we welke maatregelen er lokaal genomen worden in geval van noodsituaties en waar getraumatiseerde personen terecht kunnen.

Download hier de uitnodiging.
Overlegplatform Dementie Diest-Aarschot - 15/11
In het kader van het transitieplan dementie organiseren SEL GOAL en ECD MEMO het overlegplatform dementie.
U wordt vriendelijk uitgenodigd op het eerstvolgende overlegplatform dementie Diest-Aarschot op 15 november van 12u tot 14u30.

Download hier de uitnodiging.
De kalender op de website van SEL GOAL geeft een overzicht van de vele activiteiten en initiatieven die gericht zijn naar de professionele zorg- en hulpverleners binnen en soms buiten de eerstelijnsgezondheidszorg van arrondissement Leuven.

Wil je een activiteit van jouw organisatie laten opnemen? Ken je een initiatief dat wat extra aandacht verdient? Stuur dan een mailtje naar info@selgoal.be. Neem alvast een kijkje naar alle activiteiten in onze kalender!

SEL GOAL vzw is een organisatie van zorg- en hulpverleners, verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties, actief in de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Door de samenwerking tussen onze partners te verbeteren, verbeteren wij ook de zorg rond de individuele patiënt. 

Je ontvangt deze mail omdat we je op de hoogte willen houden van het reilen en zeilen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. 
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen? Schrijf je hier uit. 
Pas jouw profiel aan.  Stuur deze nieuwsbrief door.

Copyright © SEL GOAL vzw    Alle rechten voorbehouden

SEL GOAL vzw
Maria Theresiastraat 63a
3000 Leuven
www.selgoal.be

T 016 301 430
E info@selgoal.be


Email Marketing Powered by Mailchimp