Copy
Toon dit bericht in uw browser

Nieuwsbrief januari 2017

De WAI-database telt nu meer dan een kwart miljoen records!

De Work Ability Index (WAI) geeft inzicht in hoe een medewerker geestelijk en lichamelijk in staat is om zijn of haar werk te doen. Nu en in de toekomst. Het bepalen van het werkvermogen van een organisatie geeft input in waar interventies nodig zijn om het werkvermogen te herstellen, verbeteren, ondersteunen of te behouden. Hoe lager het werkvermogen van medewerkers, hoe groter de kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid en verminderde arbeidsproductiviteit. 

Het meten van werkvermogen helpt organisaties om nader onderzoek te doen naar risicogroepen in de organisatie. En biedt zo de basis om gerichte interventies te doen. Door het DNA van het werkvermogen in organisaties bloot te leggen, kan ook preventief worden gewerkt aan duurzame inzetbaarheid. Het meten van werkvermogen wordt ook door de SER geadviseerd

Alle ingevulde vragenlijsten van de WAI in het Nederlandse taalgebied worden geanonimiseerd teruggeleverd aan Blik op Werk voor de WAI-database. Deze database bevat gedetailleerde gegevens over het werkvermogen van inmiddels ruim 250.000 Nederlanders. Dit stelt ons in staat goed onderbouwde analyses te maken over de staat van het werkvermogen van nagenoeg alle beroepsgroepen in Nederland. Zo publiceerde Jan Laurier onlangs een artikel over de haalbaarheid en obstakels bij het verhogen van de pensioenleeftijd: 

'Langer doorwerken wordt nog een hele klus'

100 plaatsingen voor situatie geen werk naar werk Blik op Werk heeft van der Kinderen Ziekteverzuim het aanbod gekregen haar Keurmerkhouders de mogelijkheid te geven om voor 100 mensen plaatsingen te regelen als verkeersregelaar. De plekken worden aangeboden bij een groot beveiligingsbedrijf dat in heel Nederland verkeersveiligheidsdiensten levert, hoewel de plaatsingen van dit project beperkt blijven tot Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Binnenkort zal er bij Blik op Werk een bijeenkomst georganiseerd worden voor geïnteresseerde Keurmerkhouders, waar we de verdere details en uitwerking van dit project zullen voorleggen. U kunt de uitnodiging hiervan binnenkort tegemoet zien komen. 

Geloof jij ook dat gezamenlijk dineren en gezelligheid mensen dichter bij elkaar brengt?

Het project van Nieuwe Buren is gebaseerd op exact dit idee. Het idee is om Nederlanders (of tweede generatie nieuwe Nederlanders) samen te laten dineren met nieuwe Nederlanders (statushouders) in een huiselijke en gezellige sfeer bij elkaar thuis. 

Blik op Werk en Nieuwe Buren zijn een samenwerking begonnen en als inburgerschool kunt u helpen. Dagelijks streven wij als Blik op Werk en de inburgerscholen met ons Keurmerk hetzelfde doel na: nieuwe Nederlanders de vaardigheden en kennis bij brengen om echt mee te doen in de Nederlandse maatschappij. Daarvoor is het belangrijk dat men de Nederlandse taal spreekt, de Nederlandse cultuur begrijpt en de normen en waarden respecteert. Dit kan natuurlijk het beste bewerkstelligd worden door op gezellige wijze in contact te komen met Nederlanders. Zodoende kunnen ze makkelijker wegwijs worden in Nederland. 

In vrijwel alle culturen is gezamenlijk eten een van de meest verbindende factoren. Elk Nieuwe Buren diner zal, naast de gezelligheid en nieuwe vriendschappen, helpen bij het bevorderen van: 

 • Begrip voor de situatie en uitdagingen van de nieuwe Nederlanders; 
 • Het opbouwen van een eerste sociale netwerk in Nederland voor de nieuwe Nederlanders; 
 • Het leren en ervaren van de Nederlandse samenleving en cultuur en haar gebruiken, normen en waarden; 
 • Het oefenen met de Nederlandse taal. 
Nieuwe Buren is daarom een laagdrempelig initiatief dat goed aansluit bij de wensen van Nederlanders en nieuwe Nederlanders om met elkaar in contact te komen. 

Wilt u meedoen of helpen met Nieuwe Buren? Dit kan op twee manieren: 
 • Promoten: U kunt hier een flyer en posterpakket aanvragen die u onder de aandacht kunt brengen bij Nieuwe Nederlanders tijdens de les, cursus of bijeenkomst. Deze folders en posters kunt u ophangen in het lokaal en/of uitdelen; 
 • Meedoen: Like, deel en volg Nieuwe Buren op: facebook.com/ProjectNieuweBuren/.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nieuwe Buren via de Facebook pagina of via email (projectnieuweburen@gmail.com). 

Pilot 'Kwaliteitscertificaat non formeel leren' officieel van start 

Er zijn veel organisaties in Nederland die actief zijn in het tegengaan van laag geletterdheid. Dit gebeurt veel met behulp van vrijwilligers. Deze organisaties bieden graag goede kwaliteit, maar hoe is dit te meten? En hoe tevreden zijn cursisten en medewerkers of vrijwilligers eigenlijk? Om dit inzichtelijk te krijgen, is het 'Certificaat non formeel leren' ontwikkeld. Een certificaat waarbij de kwaliteit van de organisatie die werkt met vrijwilligers transparant gemaakt wordt. 

De volgende aspecten worden meegenomen in het Kwaliteitscertificaat: 

 • Tevredenheid cursisten;
 • Tevredenheid vrijwilligers;
 • Voortgang cursisten;
 • Het vastleggen van bedrijfsmatige procedures. 

Tijdens het Blik op Werk congres in november 2016 is het eerste Kwaliteitscertificaat voor non-formeel leren uitgereikt aan MST, een taalaanbieder die met veel vrijwilligers werkt. De jarenlange ervaring van Blik op Werk bij het toetsen van kwaliteit en tevredenheid en de kennis van Stichting Lezen en Schrijven bij de aanpak van laaggeletterdheid, maakt de samenwerking sterk om het ‘Certificaat non formeel leren’ tot een succes te maken. 

De pilot duurt tot 1 juni 2017 en is kosteloos. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of kunt u contact opnemen met Blik op Werk (e-mail: dienstverlener@blikopwerk.nl; tel. 030-2916025).

Zes methodieken voor loonwaardebepaling doorstaan strengere validatieOm te kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor loonkostensubsidie (LKS) en de hoogte ervan te bepalen moet de loonwaarde bepaalt worden. De loonwaardebepaling wordt uitgevoerd door een gecertificeerd persoon die een gevalideerde methodiek gebruikt. 

De Loonwaarde Validatie 2016­ is onder strengere normen uitgevoerd. Zes methodieken hebben zich opnieuw laten valideren voor de aankomende twee jaar: 01-01-2017 t/m 31-12-2018.

De volgende methodieken hebben de validatie met goed resultaat afgerond:

 • Matchcare
 • Dariuz
 • UWV
 • CompetenSYS
 • !Go
 • VTA

Gemeenten kunnen vanaf 01-01-2017 door deze gevalideerde methodieken een loonwaardebepaling laten uitvoeren. 

Trainingen


WAI-(plus) trainingen: 

De komende maanden kunt u bij Blik op Werk de onderstaande trainingen volgen, die zijn gebaseerd op de Work Abilty Index (werkvermogen).

Wilt u hiermee aan de slag, maar weet u nog niet welke methode het beste voor u werkt? Neem dan contact op met Peter Langedijk (e-mail: plangedijk@blikopwerk.nl; tel. 06-43384309). 

Leren solliciteren: 

Met succes solliciteren voor je eerste baan, je droombaan of om gewoon op de arbeidsmarkt te blijven, is dat te leren? Jazeker, maar zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Op basis van dat inzicht en de vraag naar een effectief, samenhangend en betaalbaar programma, ontwikkelde Detrainingen.nl een methode, die werkzoekenden meer zelfvertrouwen geeft bij het solliciteren en waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten: de WIZ-kit (Werk, Inkomen en Zelfstandigheid). 

Uw doelgroep kan een steuntje in de rug gebruiken om goed voor de dag te komen bij een sollicitatie. Help uw clliënten om vanuit hun eigen kracht te solliciteren en om te gaan met lastige vragen. Dát leert u in de training WIZ-kit. Bent u geïnteresseerd in het gebruik van de WIZ-kit? Op de volgende data vinden de trainingen plaats: 
 • 7, 14, 21 en 28 maart: WIZ-kit 1 training, in te zetten voor cliënten die direct bemiddelbaar zijn. 
 • 21, 28 maart & 4 en 11 april: WIZ-kit 2 training, voor cliënten met meer afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). 
Wilt u meer weten over de WIZ-kit of heeft u vragen over de inhoud van de training? Neem dan contact op met Peter Langedijk (e-mail: plangedijk@blikopwerk.nl; tel. 06-43384309). 
 
Copyright © 2016 Blik op Werk.

Ons bezoekadres:
Blik op Werk
Churchilllaan 11
Utrecht3527 GV
Netherlands

Voeg ons toe aan uw adresboek

Afmelden van deze mailinglijst    Werk uw mailinglijstvoorkeuren bij