Copy
Toon dit bericht in uw browser

Start pilot Second Opinion gemeente AmsterdamDe gemeente Amsterdam start met een pilot bij het opstellen van leer-werkplannen. Deze pilot geeft Amsterdammers die begeleid worden door de afdeling Werk en Re-integratie de mogelijkheid een second opinion (SO) aan te vragen over het opgestelde leer-werkplan. De mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion kan gewenst zijn, zeker als er vanuit een afhankelijkheidsrelatie een deskundig oordeel gegeven wordt over een werkzoekende, waarbij dat oordeel bepalend is voor de toekomst van die persoon. 

Blik op Werk is gevraagd de rol van onafhankelijke partij in te vullen en zal de uitvoering van de SO beleggen bij haar Keurmerkhouders, zij zullen de SO's uitvoeren. Daarbij dienen zij rekening te houden met dezelfde randvoorwaarden (tijd, geld en in te zetten mogelijkheden) die de klantmanager heeft in dit traject. Het advies moet passen binnen de geldende kaders van de gemeente Amsterdam. Een tweede eis aan de uitvoerder van de SO is dat het advies praktisch uitvoerbaar moet zijn, ook binnen de gestelde kaders van de gemeente Amsterdam. 

Binnenkort zal Blik op Werk een pool van geïnteresseerde Keurmerkhouders samenstellen, die aan de gestelde criteria van de gemeente Amsterdam voldoen. Deze zijn onder andere een vestigingsplaats in Amsterdam en een hoge score op klant- en opdrachtgeverstevredenheid. De volledige eisen zullen binnenkort bekend worden gemaakt. 

Als u geïnteresseerd bent in deze pilot, of nog verdere vragen heeft, kunt u altijd met onze servicedesk contact opnemen, e-mail: dienstverlener@blikopwerk.nl
 

Copyright © 2016 Blik op Werk.

Ons bezoekadres:
Blik op Werk
Churchilllaan 11
Utrecht3527 GV
Netherlands

Voeg ons toe aan uw adresboek

Afmelden van deze mailinglijst    Werk uw mailinglijstvoorkeuren bij