Copy
Toon dit bericht in uw browser

Voor u als opleidingsinstituut zijn er recentelijk twee belangrijke ontwikkelingen geweest waarover u hieronder kunt lezen.

Uitwisselen van gegevens tussen gemeente en onderwijsinstelling

Een aantal gemeenten blijft graag op de hoogte van de voortgang die inwoners boeken tijdens een inburgeringscursus. Een doorlooptijd van 3 jaar blijkt voor cursisten een abstract getal, waardoor veel gemeenten de vorderingen van cursisten willen monitoren. Deze informatie mag door u als onderwijsinstelling niet zomaar gegeven worden. Dat zou immers in strijd zijn met de privacy van de cursist. Dit is wel mogelijk nadat een cursist een volmacht heeft afgegeven om de informatie over het verloop van de cursus te verstrekken aan de gemeente.

Download hier een voorbeeld van een machtigingsformulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

Overgangsregeling voor competentie-eisen ONA

Inmiddels is er een competentieprofiel voor de docenten opgemaakt. Hierin wordt onder andere aangegeven dat er een diploma van een opleiding op gebied van loopbaanbegeleiding/advies of arbeidsmarkttoeleiding overlegd moet worden. Wanneer een NT2 docent ook ONA-cursussen wil aanbieden, dan is het niet noodzakelijk om een volledige HBO-opleiding  te volgen.

Download hier de ONA-eisen voor docenten. 

Er mogen ook verkorte cursussen of modules gevolgd worden, om te kunnen voldoen aan de gestelde competentie eisen. Een onderwijsinstelling kan niet zonder meer deze cursus of modules verzorgen. Deze verkorte cursus of modules moeten eerst door Hobeon goedgekeurd worden. 

Het kan zijn dat u nu al een cursus gevolgd heeft om ONA-cursussen te geven, dan is het mogelijk dat deze op dit moment niet geldig is. Het opleidingsinstituut waar u deze cursus gevolgd heeft, kan zijn opleiding laten beoordelen door Hobeon. Wanneer zij dit goedkeuren, dan wordt uw certificaat alsnog goedgekeurd. Wanneer er nog onderdelen ontbreken, dan is het mogelijk dat uw certificaat middels bijscholing alsnog geldig zal worden. 

Met ingang van half april zal Hobeon van start gaan met de goedkeuring van de opleidingen en modules ONA. Op het moment dat u deze mail ontvangt zijn er dus nog geen goedgekeurde specifieke ONA cursussen of modules om docenten op te leiden.

Het is goed om te weten dat 2017 een overgangsregeling van kracht is. U heeft dit gehele jaar de tijd om alsnog te voldoen aan de eisen voor het ONA competentieprofiel.

Copyright © 2017 Blik op Werk.

Ons bezoekadres:
Blik op Werk
Churchilllaan 11
Utrecht3527 GV
Netherlands

Voeg ons toe aan uw adresboek

Afmelden van deze mailinglijst    Werk uw mailinglijstvoorkeuren bij