View this email in your browser
14 mei 2016

Internationale Tentoonstelling Beeldende Kunsten Sint-Pieters-Leeuw
International Fine Arts Event Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
Deelnemende kunstenaars/ Participating Artists

Berta CARDOSO - Hedi DECA-KÜPPER - Carla DEJONGHE - Magda DILLEN
François GRANDJEAN - Marc HENDRICKS - Mady MAERIËN - Hugo OCHOA
Evy PINEDA - Sonia PODOOR - Chantal RIPOL - Aditya TORRES - Carolina TOYOS
Helen TYRRELL - Hans VAN DYCK - Dirk WAGEMANS - Yolanda WASSENHOVE


 
De tweede editie van Showcase Art Vlaanderen van 14 tot 29 mei 2016 in CC Coloma in Sint-Pieters-Leeuw, is er één van records geworden. Zelden trok een tentoonstelling van het Forum zo veel bezoekers met reacties van ‘hoog niveau’, ‘dynamisch’ naar ‘ongezien’.

De vernissage, op 14 mei was een succes met de aanwezigheid van radiopers, een cameraploeg, lokale overheden, allerlei diplomatieke delegaties en vooral de nodige kunstverzamelaars en -liefhebbers. 

De tentoonstelling werd opgepikt door allerhande media, als radiostations, blogs en Vlaamse kranten als Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

 
The second edition of Showcase Art Vlaanderen, from May 14th to May 29th , was inaugurated at the CC Coloma at Sint-Pieters-Leeuw becoming a record breaking edition. 
 
The Vernissage on May 14th was a huge success as never an exhibition from the Forum attracted so many visitors, including local authorities, several diplomatic missions and specially an important crowd of collectors and art lovers.
 
With radio and television coverage, it was also mentioned by different written media, among which Flemish newspapers Het Nieuwsblad and Het Laatste Nieuws, earning reactions going from ‘high quality’ to ‘dynamic’, to ‘unseen’. 
Kunstenaars Berta Cardoso en Mady Maeriën werden beide onderscheiden met ‘Het Gouden Kruis Verdiensten’ in de Orde van de Nederlanden en de Hispanidad (foto links boven). Mady Maeriën heeft de schilderkunst voorlopig achter zich gelaten en blinkt uit met haar etsen en litho’s. In het werk van Berta Cardoso blijft de Tango en Argentinië de rode lijn, ook haar reeks van portretten krijgt veel aandacht, hier portretteerd ze Koning Filip (foto rechts boven).
 
Artists Berta Cardoso and Mady Maeriën were decorated with the Order of the Netherlands and the Hispanic World (picture left above). Mady Maeriën excelled with her etches and lithographs, leaving painting for now behind.  In the work of Berta Cardoso the tango remains the red line, nevertheless she gets a lot of admiration for her series of portraits, for example those of King Filip.
Voor zowel Helen Tyrrell als politica Carla Dejonghe was de tentoonstelling in Coloma hun debuut als kunstenaars bij het Forum. Tyrrell bracht expressieve familieportretten die erg gesmaakt werden. Carla Dejonghe, voorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het Brussels Parlement, deed haar debuut met een knipoog en pakte uit met een reeks vuurrode lippen over het thema "vrijmeningsuiting".
 
For both Helen Tyrell as for politician Carla Dejonghe our exhibition in Coloma was their debut with the Forum. Tyrrell brought expressive family portraits. Carla Dejonghe, President of the Flemish Community Commission in the Brussels Parliament, made her debut with a proverbial wink and brought a series with red lips concerning the theme "freedom of speech".
De Spaanse Chantal Ripol en Carolina Toyos (derde en tweede van rechts) brachten beide hemels feeërieke werken  Chantal Ripol met horizontale composities in lichte kleuren. Carolina Toyos met magische modellen, in droom voorstellingen.
 
The Spanish Chantal Ripol and Carolina Toyos (third and second from the right) both brought works with a heavenly and magical sphere to it. Chantal Ripol with horizontal compositions in light colors. Carolina Toyos with atmospheric models in dream like compositions.
Sonia Podoor (foto 2) werd in de bloemetjes gezet aangezien ze reeds sinds de oprichting van het Forum 30 jaar geleden, ononderbroken actief deelneemt als kunstenaar-beeldhouwer. Kunstenares Magda Dillen (foto 3) kreeg voor haar oeuvre het Gouden Kruis der Verdienste in de Orde van de Nederlanden en de Hispanidad.
 
Sonia Podoor (pic. 2) was given a special mention during the vernissage. She has been an active member of the Forum since it was established 30 years ago as artist-sculptor. Magda Dillen (pic. 3) received the Golden Cross of Merit in the Order of the Netherlands and the Hispanic World for her oeuvre.
Yolanda Wassenhove en Mark Hendricks pakten beide uit met werk van hoog niveau. Wassenhove met de gekende en fel vermaarde abstracte collages alsook met enkele verrassende nieuwe werken. De conceptuele beelden van Mark Hendricks, nog maar toe aan zijn tweede treffen met het Forum, kregen een centrale plaats op de tentoonstelling.
 
Yolanda Wassenhove and Mark Hendricks both came with museum quality works. Wassenhove with her well known abstract collages, but also some remarkable new works. The conceptual sculptures of Mark Hendricks, exhibiting only for the second time with the Forum, received a central place in the event.    
François Grandjean verraste iedereen met vernieuwend werk. Opnieuw toonde hij, na jaren actief in de vereniging, een ongeziene kant van hem met creatieve en speelse composities. Hedi Deca-Küpper pakte dan weer uit met fijngevoelig tekenwerk, zwevend tussen Realisme en Magisch realisme, waarbij de kleuren een belangrijke rol spelen. 
 
François Greandjean surprised everybody with his innovative work. Again he showed, after years of being active in the Forum, an unknown side of his oeuvre with creative and playful compositions. Hedi Deca-Küpper from her side brought a selection of eerie drawings, floating between realism and magical realism, in which the colors play an important role.
Kunstenaars Hugo Ochoa en Evy Pineda vertegenwoordigden beide Honduras op de tentoonstelling, één van de landen waar het Forum toch een bijzondere band mee heeft. Hugo Ochoa met zijn videokunst, Evy Pineda met religieus getinte en kleurrijke panelen. Op de foto zien we Evy Pineda met Z.E. Giampaolo Rizzo-Alvarado, Ambassadeur van Honduras bij de Verenigde Naties.
 
Artists Hugo Ochoa and Evy Pineda were the Honduran representation on the exhibition. A country that has a special connection with the Forum. Hugo Ochoa brought his video art TOTEM, and Evy Pineda big spiritually tinted and colorful paintings. On the picture we see Evy Pineda with HE Giampaolo Rizzo-Alvarado, Ambassador of Honduras to the United Nations office in Geneva. 
Coloma was ook het debuut van Aditya Torres. Hij bracht zijn Mexicaanse kunst in uitgesproken kleuren, geïnspireerd door natuurelementen en mythologie.

IAF voorzitter, Dirk Wagemans, stelde de deelnemende kunstenaars voor aan een aandachtig publiek. Tussen de stichters-1ste bestuursleden Paul Caes, Carina Kenis eerste voorzitster en Christiaan-Albert Roggeman zien we (vlnr) de kunstenaars Hans Van Dyck, Magda Dillen, François Grandjean, Yolanda Wassenhove, en Evy Pineda. Verder op de foto (rechts) Aditya Torres, Berta Cardoso, Mady Maeriën, Chantal Ripol, Carolina Toyos, Hedi Deca-Küpper en Helen Tyrrell.

 
Coloma was also the debut of Aditya Torres. He showed his Mexican art in outspoken colours, inspired by mythology and elements of nature.

IAF President, Dirk Wagemans, introduced the participating artists to an attentive audience. Between the founding board members Paul Caes, Carina Kenis as original President and Chr. –Alb. Roggeman we see (fltr) the artists Hans Van Dyck, Magda Dillen, François Gradnjean, Yolanda Wassenhove and Evy Pineda. Further on the picture (right) Aditya Torres, Berta Cardoso, Mady Maeriën, Chantal Ripol, Carlina Toyos, Hedi Deca-Küpper and Helen 
Tyrrell.
Attaché communicatie Hans Van Dyck en IAF Voorzitter Dirk Wagemans namen ook deel als kunstenaar. Zoals steeds brachten beide erg politiek geladen werken, dit keer aangevuld met abstract werk.
 
IAF’s Attaché of communication Hans Van Dyck and its President Dirk Wagemans also participated as artists. Traditionally both came with polically inspired works, supplemented with some abstract works. 
Tijdens het officiële gedeelte, aan elkaar gepraat door IAF Voorzitter Dirk Wagemans, bracht co-voorzitter Chr -Alb. Roggeman een overzicht van de 30 jarige geschiedenis van het Forum. Tevens werden er de eretekens van de Orde van de Nederlanden en de Hispanidad uitgereikt.
 
Het Zilveren Kruis der Verdienste werd uitgereikt aan Carla Dejonghe. Het Gouden Kruis werd overhandigd aan Berta Cardoso, Magda Dillen, Mady Maeriën en René Van Eyken.  Op de foto zien we Chr. -Alb. Roggeman bij zijn uiteenzetting, Z.E. Ambassadeur Giampaolo Rizzo-Alvarado die het Gouden Kruis overhandigt aan René Van Eyken. 
 
During the official part of the event, moderated by IAF President Dirk Wagemans, Co-President Chr. -Alb. Roggeman narrated the 30 year history of the Forum after which the decorations of the Order of the Netherlands and the Hispanic World were awarded.
 
Carla Dejonghe received the Silver Cross of merit. The Golden Cross was given to Berta Cardoso, Magda Dillen, Mady Maeriën and René Van Eyken. On the pictures we see Chr. -Alb. Roggeman during his speech, H.E. Ambassador Giampaolo Rizzo-Alvarado awarding the decoration to René Van Eyken and Christiaan Albert Roggeman with Paul Caes and Carina Kennis, the first President of the IAF.
Op de rechtse foto zien we Mady Maeriën, Anaïn Boving, Chr. -Alb. Roggeman, Sonia Podoor, Arlette Brus  met echtgenoot Ere-ambassadeur Robert Vandemeulenbroecke.

On the right picture we see Mady Maeriën, Anaïn Boving, Chr. -Alb. Roggeman, Sonia Podoor, Arlette Brus with husband  Honorary Ambassador Robert Vandemeulebroecke.
Copyright © 2016 Internationaal Artistiek Forum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp