Copy
Online IAF Platform
View this email in your browser
Beste IAF Kunstenaars en Sympathisanten
 
Omdat onze kunstenaars centraal staan in onze werking, hebben we steeds de overtuiging gehad dat jullie kunstwerken ook een meer specifieke plaats moeten hebben op onze website. En omdat we een platform willen zijn voor dialoog tussen kunstenaars, denken we aansluitend ook aan het lanceren van een soort chatbox waarop kunstenaars hun ervaringen kunnen delen over hun werk, hun ervaringen met specifieke materialen enz.
 
Een eerste stap daarin was een nieuwe website met een moderne 'backoffice' die ons bovenstaande dingen moet mogelijk maken. Die is ondertussen gelanceerd, en heeft de initiële kinderziektes overwonnen.
 
Volgende stap is vorm te geven aan een aparte webpage voor elk van onze kunstenaars. Dit zal uiteraard in stappen verlopen, en we vragen jullie graag hiervoor je medewerking.
 
Eerst hadden we graag enkele vragen gesteld:
 
 1. Ben je ook vragende partij om gelinkt aan onze website een eigen web pagina te hebben?
 2.  Heb je zelf een computer en internet thuis?
 3. Beschik je over digitale foto's van je werk?
 4. Heb je die foto's al eens opgeladen in een mail of een ander internet platform?
 5. Beschik je ook over een korte biografie en een algemene beschrijving van je werken? Of zet je liever geen persoonlijke details op de website?
 6. Ben je geen kunstenaar maar wel lid van onze vereniging en wil je graag culturele feiten op onze website publiceren?
 7. Er bestaat een technologie die je toelaat om zelf de inhoud van je webpagina op te laden, binnen de layout van onze website. Als we deze ter beschikking kunnen stellen, denk je dat je hiervoor dan hulp nodig hebt?
 
Als je even tijd hebt, stuur dan zeker je antwoorden hierop naar ons gebruikelijk e-mail adres.
 
We danken jullie voor de hulp
 
Met vriendelijke groeten
 
Het Forum team


LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL SERÁ ENVIADO PRONTO.

 
Dear IAF Artists and Art lovers
 
As our members are the core of our Forum, we were always convinced that they deserve a more specific place on our website. Because we want to be a platform for dialogue between our artist, we also have the ambition to extend this with a 'chatbox', where our members can share experiences regarding an exhibit, a technique they have experimented with or post art related questions to their colleagues.
 
A first step in order to achieve this was the creation of a new website with a modern 'backoffice'. Now that the website is launched and has over won the initial bugs, its time to take the next step. 
 
Next is to give a separate webpage to all of our artists. This will of course be created in different phases, and we hope to count on your support.
 
First of all we would like to ask a few questions:
 
 1. Do you also want to have an own webpage for your art, linked to our website?
 2. Do you have a computer at home and do you have internet?
 3. Do you have digital pictures of your art work?
 4. Have you already attached these pictures to a mail, or uploaded these pictures to another internet platform?
 5. Can you prepare a biography and/or a short description of your work. Or don't you like to put personal details on the internet?
 6. (For members that are not artists) Would you be interested in publishing cultural news and background stories?
 7. There is technology that allows you to upload your content yourself to your page on our website. If we would provide you with this technology, do you think that you will     need our help to use this?

If you have a moment, please send us your replies to these questions to our usual email address.  

We thank you for your help in advance. 
 
Kindest regards
 
The Forum team


LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL SERÁ ENVIADO PRONTO.
 
Copyright © 2015 Internationaal Artistiek Forum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp