Copy
Project Nieuwsbrief Het Nieuwe Zorgwerken - juni 2017
Persoonsgerichte zorg in Noordwest-Utrecht 
Special - Het Nieuwe Zorgwerken

ALGEMEEN

Project nieuwsbrief Het Nieuwe Zorgwerken


Beste zorgverlener,
Als deelnemer aan Het Nieuwe Zorgwerken van KetenzorgNU en Raedelijn ontvangt u deze eerste projectnieuwsbrief. We laten u graag zien hoe het project er voor staat en op welke manier u en uw collega's hier invulling aan geven. 

WEET U HET NOG?

De start

In 2014 is het individuele zorgplan in Portavita geïntroduceerd. Vanuit het uitgangspunt dat de keten het beste werkt als je op patiëntniveau ook digitaal met elkaar kunt afstemmen is hier sindsdien veel aandacht voor gevraagd. We zien nu dat het individueel zorgplan toenemend wordt ingezet bij de behandeling. Het liefst wil je natuurlijk samen met de patiënt het plan opstellen. Als de patiënt eigenaar is van het plan, wordt het ook echt effectief.

SAMENWERKEN MET HET OOG OP DE PRAKTIJK VAN DE TOEKOMST 

Meer werkplezier

De coachende houding die nodig is bij deze nieuwe manier van werken vraagt meer tijd tijdens het spreekuur. Extra spreekuur tijd, maar ook experimenteer tijd en voor sommigen ook leertijd. De wensen van ieder teamlid hierin worden tijdens het traject opgehaald. Bij de praktijken waar het lukt om ruimte te maken voor dit traject merken we dat het werkplezier groter wordt. KetenzorgNU wil hierbij graag ondersteuning bieden. Het budget dat beschikbaar is ter compensatie van deze tijd zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Praktijken kunnen zo meer uit het spreekuur halen.

WAT IS HET?

Het Nieuwe Zorgwerken 

De burger van morgen kan meer regie nemen over zijn eigen gezondheid op een manier die past bij flexibilisering van de maatschappij. Onderstaand filmpje legt Het Nieuwe Zorgwerken nog eens helder uit.

PROJECT IN FASEN

Wie doen er mee?

Uit de hele regio nemen praktijken deel aan het project Het Nieuwe Zorgwerken.

Deelnemende praktijken: Praktijk Kievitsstraat (Woerden), GHC Maarssenbroek Spechtenkamp en Boomstede (Maarssenbroek), Praktijk Wolfs-Smits (Maarssen), Praktijk Broos (Woerden), Praktijk Verboon (Woerden), HOED Montfoort (Montfoort), Vechtzorg Huisartsenpraktijken De Angstel en Klein Ikkink (Breukelen). 

PROJECT IN FASEN

Waar staat iedereen?

Het project bestaat uit verschillende fasen en stappen. Onderstaand is weergegeven welke praktijk zich in welke fase/stap bevindt (klik op de afbeelding voor een vergroting). 

Fase één: in deze fase maken de multidisciplinaire praktijkteams kennis met Het Nieuwe Zorgwerken en vormen hier een gezamenlijke visie op. Deze fase bestaat uit drie stappen, namelijk praktijksessie één, spiegelgesprekken met patiënten en een tweede praktijksessie. 

Fase twee: In fase twee onderzoekt de praktijk vanuit de gezamenlijke visie wat nodig is om het doel te bereiken en te borgen. Ook deze fase bestaat uit verschillende stappen (visievorming, inzicht, professionele interactie en ontwikkelen en leren op het werk). De laatste twee stappen bestaan uit acties om de praktijkdoelen te bereiken.

INTERVIEW MET RAEDELIJN

Praktijken aan de slag

"Er gebeurt van alles bij de verschillende deelnemende praktijken", vertelt Raedelijn adviseur Matthijs Zwier enthousiast. Raedelijn begeleidt de praktijken met Het Nieuwe Zorgwerken in opdracht van KetenzorgNU. Matthijs: "De eerste fase vraagt veel van praktijken, meer dan vooraf gedacht werd. Het is leuk om te zien waar alle deelnemende praktijken nu staan."
LEES MEER

ACTUEEL

Activiteiten HOED Montfoort

KetenzorgNU is interviewde assistente Femke de Wit en huisarts Marlies Dool over hun ervaringen met Het Nieuwe Zorgwerken bij HOED Montfoort. Marlies vertelt over haar nieuwe dagplanning die meer ruimte biedt voor zorg op maat aan de oudere patiënt. Ook zoomt ze in op de digitale toegankelijkheid van de HOED Montfoort. Femke heeft na de sessie met Raedelijn een presentatie gemaakt over de praktijkinformatie met als doel de patiënten meer zelfredzaam te maken en de zorg toegankelijker. Bekijk onderstaand inspirerend filmpje van het interview bij HOED Montfoort.

ACTUEEL

Zelfmanagement platform

Je eigen gezondheid managen vanuit je luie stoel, flexibel toegankelijk en overzichtelijk. Een chronische aandoening hanteren gesteund door een eigen gezondheidsplatform, als een soort “groeiboekje” om belangrijke gezondheidsinformatie in bij te houden en deze informatie toegankelijk maken voor alle relevante zorgverleners en de persoonlijke gezondheidsdoelen hierin registreren. Dat is het doel dat KetenzorgNU voor ogen heeft. Onderstaand filmpje, een op televisie uitgezonden interview tussen patiënt en zorgverlener, illustreert dit op een heldere manier.

ACTUEEL

Gezondheidsmeter Curavista

ZorgNU heeft gekozen voor de 'Gezondheidsmeter' van Curavista als regionaal gezondheidsplatform. Dit is een hele goede keuze, zeker gezien de ambitie van KetenzorgNU om de zorg van de toekomst in te leiden met Het Nieuwe Zorgwerken. Bij de Gezondheidsmeter blijft de patiënt eigenaar van zijn digitale Patiënt Gebonden Omgeving (PGO) en kan, geholpen door de praktijkondersteuner of huisarts, zelf bepalen wie hij toegang geeft. Informatie uit het ziekenhuis, informatie van wearables, informatie uit Portavita, het kan allemaal worden opgenomen in de Gezondheidsmeter, een toekomstbestendig platform. Wilt u meer weten over het PGO? Neem contact op met Eugen Zuiderwijk, e.zuiderwijk@ketenzorgnu.nl. 

ACTUEEL

Tot slot

Het is goed om te zien waar de collega’s in de regio mee bezig zijn. Dit geeft inzicht in de richting die de eerstelijnszorg neemt, niet alleen regionaal, maar ook landelijk is de beweging naar Het Nieuwe Zorgwerken te zien. De verhalen uit praktijken inspireren om, ondanks drukte en de waan van de dag, toch in te zetten op gezamenlijke besluitvorming. Inzetten op behoud van kwaliteit van de zorg door zorg op maat te blijven bieden. Dit brengt ons terug bij de kern van zorg. Deze ontwikkeling verdient het om met aandacht te blijven volgen. We houden u hierover graag op de hoogte. Heeft u nog suggesties voor deze nieuwsbrief, andere opmerkingen of mogen wij u interviewen? Neem dan contact op met Marian Verkerk, m.verkerk@ketenzorgnu.nl. 

Tot binnenkort!
KetenzorgNU

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2017 Ketenzorg NU, onderdeel van ZorgNUafmelden van deze nieuwsbrief of voorkeuren aanpassen