Copy
Ser mailet konstigt ut? Titta på det i din webbläsare genom att klicka här
Vi bygger omtanke i en föränderlig värld. 
Nyhetsbrev hösten 2019

Hon blir ny vd på ETTELVA 

Vår vision Vi bygger omtanke i en föränderlig värld genomsyrar alla fokusområden från stadsbyggnad till inredning. Nu rekryterar vi en ny vd som för den andan vidare.

Christina Karlsson Kazeem har haft ledande roller inom en rad kreativa internationella byråer och byggt upp en bred erfarenhet av att driva och utveckla konsultverksamheter. Christina har en civilingenjörsexamen från KTH i botten och har ett djupt engagemang inom hållbar stadsutveckling. Hon är bland annat aktiv i fastighetsbolaget Castellums styrelse samt ordförande för Creador, ett bolag inom Social Impact som ökar samverkan mellan skola och näringsliv. Läs mer här.

Med fokus på hållbarhet


Vi på ETTELVA har självklart skrivit på Architects Declare, arkitekternas upprop för att sätta fokus på klimatfrågor i branschen. 
"Det är nu vi accelererar omtanken för världen och människan", säger Emma Östlund, hållbarhetschef på ETTELVA.
Samtidigt pågår en mängd projekt med fokus på hållbarhet på kontoret. Som del i att göra verkstad av våra åtaganden var vi på referensgruppsmöte för arbetet med byggsektorns färdplan för en fossilfri och klimatneutral framtid. Arbetet leds av Sveriges byggindustrier och ETTELVA deltar i referensgruppen. Mötet behandlade mätning och uppföljning inom flera hållbarhetsområden.
Vi deltog även i Skanskas Gröna vecka under devisen Tillsammans blir vi bättre och delade med oss av hur vi arbetar med hållbarhet i tidiga skeden. 
Och visst var ett gäng från ETTELVA med på storstrejken för klimatet!
Läs Emma Östlunds blogginlägg om våra aktuella hållbarhetssatsningar här.

På gång i projekten

 

Det första av tre kvarter som vi ritar i Åby Ängar på uppdrag av Magnolia Bostad står nu färdigt. Kvarteret har en viktig och central plats i området mellan två huvudstråk. Husen är enkelt gestaltade med två tydliga identiteter som möts över hörnet. Projektet projekterades utifrån miljöbyggnad silver. Läs mer om Åby Ängar här.

I Bredäng har de boende nu flyttat in i det första av tre hus som vi ritat på uppdrag av JM på Vita Liljans väg. Husen är ett infillprojekt i den storskaliga 60-talsbebyggelsen i Bredäng. Vår vision har varit att skapa smarta tillägg som kan berika en stadsdel och gata som inte har genomfört några egentliga förändringar sedan området planerades och byggdes. Läs mer om Vita Liljans väg här

ETTELVA arbetar med planhandlingar åt Södertälje kommun för en ny förskola i Östertälje. Förskolan planeras för 280 barn med en stor förskolegård. Under detaljplaneprocessen utreds hur ny förskola kan anpassas till Igelsta gård och den befintliga kulturmiljön. Detaljplanen har varit på samråd innan sommaren och nu tas granskningshandlingar fram.

I Huddinge bistår vi kommunen i en inventering av möjlig ny verksamhetsmark, en viktig del för en växande kommun som vill behålla och utveckla antalet arbetsplatser i samklang med höga bostadsmål. Inventeringen utgör underlag till tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. I arbetet utför vi både GIS-analyser av stora mängder data via QGIS och utför en strategisk och integrerad hållbarhetsbedömning av föreslagen markanvändning.


Bygget av Rimbos nya skola, Bålbroskolan, är nu i full gång. Bålbroskolan blir den första nya skolan som byggs i Norrtälje kommun på över 20 år. Projektet som vi ritat på uppdrag av Credentia beräknas stå färdig i slutet av 2019 och den tillhörande kulturscenen beräknas bli färdig i början av 2020.

Lommarstranden ritar vi 105 lägenheter på uppdrag av Credentia. Volymerna är nätta och enkla för att låta naturen och mellanrummet få uppmärksamheten. Här handlar arkitekturen lika mycket om de intima mellanrummen som om husen.

Bio Beskow #8 - Tema Kulturarv

Vår fina lokal i Beskowhuset i gamla Tobaksmonopolet är perfekt för filmvisningar! Därför bjuder vi in till återkommande biokvällar på kontoret i Stockholm. 

Årets andra Bio Beskow hade tema Kulturarv. Under våren 2019 har kontorets medarbetare Lars Gezelius (ansvarig för kompetensområdet Kulturarv på ETTELVA) kurerat utställningen kring Ingmar Bergmans hus Hammars på Fårö, ritat av arkitekt Kjell Abramson. Lars har tillsammans med Cristina Jardim Ribeiro på Bergman Center tagit fram material som aldrig tidigare har visats. Lars och Cristina visade bilder och förde ett samtal kring tillkomsten av den speciella byggnaden. Utställningen på Fårö pågår även under sommarsäsongen 2020.

Under kvällen berättade Anders Lindh på ETTELVA även om ombyggnationen av Beskowhuset som gjordes 2015 inför att ETTELVA flyttade in. Anders berättade hur kvarterets historia som Tobaksfabrik, freskmålningen och den tidigare personalmatsalen tagits tillvara i ombyggnaden till modernt kontor.

I filmen A Legacy of Mies and King fick vi följa arkitekten Francine Houbens på Mecanoo arkitekter i Delft  som fick uppdraget att renovera Martin Luther King Jr. Memorial Library i Washington. Biblioteket är Ludwig Mies van der Rohes enda biblioteksbyggnad och det första biblioteket som fick bära Martin Luther Kings namn. Vilka känslor väcks av ett sådant viktigt offentligt objekt? Vem måste man övertyga om sina idéer? Vilka hinder måste övervinnas? Hur hittar man balans mellan bevarande och innovation?

Vill du bli inbjuden till nästa Bio Beskow? Klicka här.

Läs mer om våra kompetensområden:
BOSTAD, STADSBYGGNAD, PUBLIKT, AUTOMOTIVE, HOTELL/RESTAURANG,
KULTURARV, KONTOR, INDUSTRI, UTBILDNINGSLOKALER

Reflektioner från årets studieresa 


I september åkte kontoret på den traditionella studieresan som i år gick till Tallinn.
"ETTELVA och Millimeter valde bort flygresandet i år med anledning av klimatförändringarna. Det innebar att vi fick ett annat urval av möjliga resmål än vad vi är vana vid. Istället för kontinental miljö fick vi östersjölandskapet som bakgrund. Det gav också fördelen att det flesta av de objekt vi besökte hade kvaliteter som faktiskt går att överföra till svensk kontext och marknad", skriver vår medarbetare Magnus Troedsson i ett blogginlägg med betraktelser från en stad i förändring.   

Centrum för boendets arkitektur


ETTELVA blir stödjande partner för Centrum för boendets arkitektur på Chalmers.

CBA är en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad initierat av Chalmers.

Läs mer om vårt samarbete med Centrum för boendets arkitektur här.

Studiebesök i Norrköping


I september åkte ETTELVAs team Stadsbyggnad på studiebesök till Norrköping för att inspireras och få en inblick i kommunens stadsbyggnadsprocess.
"Vi är överens om att Norrköpings kommun har en exklusiv uppgift att förvalta det historiska industriarvet och det vackra avtryck som industrin satt i den fysiska miljön." 

Läs blogginlägg från besöket i Norrköping här

Nya medarbetare:


Carina Olsson är ny ekonomiansvarig på ETTELVA. Carina kommer närmast från en tjänst som ekonomiansvarig på Järntorget och har tidigare erfarenheter från företag inom tjänstesektorn. 
Vi har även fått förstärkning på ekonomisidan av Emelie Björkman. 


Hedda Nilsson Orviste stärker upp vår stadsbyggnadsgrupp. Hedda har bott i tio år i Köpenhamn där hon tog sin master inom stadsplanering och landskap. Hon har tidigare jobbat för bland annat Stockholms Stad och nu senast på Arkitema.

Välkomna till ETTELVA, Carina, Emelie och Hedda!
LinkedIn
Instagram
Facebook
Website
Email
Detta är ett nyhetsbrev från ETTELVA/MILLIMETER Arkitekter. Du får det här mailet då du valt att prenumerera på det eller varit i kontakt med oss. Om du inte vill få fler brev, klicka här för att avsluta prenumerationen. GDPR.

ETTELVA Arkitekter AB
Maria Skolgata 79A
118 53 Stockholm

Copyright © 2019 ETTELVA Arkitekter AB, All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp