Copy
Verkeer & Meer | September 2022

Help brugklassers veilig van en naar school


De eerste drie maanden na de zomervakantie gebeuren er veel ongelukken met brugklassers. Vooral vanwege de nieuwe route. Deze route is vaak langer en leidt vaak langs ingewikkeldere verkeerssituaties dan zij gewend zijn. Lees hier wat je als school kan doen om een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid van jullie leerlingen.

Maak leerlingen bewust van hun eigen rol in het verkeer

De module ‘schoolthuisroute’ uit de lesmethode TotallyTraffic stimuleert leerlingen bewuster (en daardoor veiliger) hun route af te leggen. Leerlingen leren met de module bewust naar hun school-thuisroute te kijken en complexe situaties hierop aan te geven. Aan de hand van filmpjes gaan leerlingen klassikaal met elkaar in gesprek, ze maken een korte vlog waarin zij een gevaarlijke locatie op hun eigen school-thuisroute filmen en aangeven waarom zij deze locatie gevaarlijk vinden. Ze staan tijdens de module stil bij thema’s als afleiding in het verkeer, de dode hoek en de voorrangsregels.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Nynke van der Kallen

TotallyTraffic is een ‘lespakket’ voor verkeerseducatie voor het VO, voor alle leerjaren en van PRO t/m VWO. De ‘doe-het-zelf’- lessen van elk één lesuur zijn snel voor te bereiden en zeer geschikt voor de introductieweek, mentor- en uitvaluren en projectweken. De digitale verkeersveiligheidslessen zijn vernieuwd en worden door uw eigen docenten klassikaal gegeven en bestaan onder meer uit filmpjes, quizzen, verkeerstesten, sociale experimenten, fietscontroles en opdrachten.ed Text block. Use a contrasting background to draw attention to this content.

VR-les om leerlingen zelf te laten ervaren

Maakt u liever gebruik van onze gastdocent, dan is onze gratis VR-les voor brugklassers wellicht iets voor u. Tijdens de VR-les, kunnen leerlingen met een VR-bril verkeerssituaties in Amsterdam eigen maken. De les duurt één lesuur. De leerlingen kunnen de volgende verkeerssituaties oefenen:

  • Links afslaan
  • Hoe blijf je uit de Dode hoek
  • Telefoongebruik op de fiets
  • Oversteken tussen geparkeerde auto's
  • Eigen keuzes maken als je in een groep fietst
  • Anticiperen op verkeersdeelnemers die zich niet aan de regels houden

Interesse? Stuur dan ook een mailtje naar Nynke van der Kallen

Het totale verkeerseducatie-aanbod gemeente Amsterdam

Behalve TotallyTraffic en de VR-lessen, hebben we nog veel meer verkeersprojecten of voorlichtingscampagnes in de aanbieding. In de bijlage vindt u een overzicht van het verkeerseducatie-aanbod. De Amsterdamse scholen mogen zich hier kosteloos voor aanmelden.
Help ook uw brugklassers veilig van en naar school!

Ik wens u een verkeersveilig schooljaar en hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet, 
Nynke van der Kallen
Projectleider verkeerseducatie 12-18 jaar
 

Bekijk het verkeerseducatie-aanbod
Contactinformatie
Email Lisette: l.dewildt@verkeerenmeer.nl
E-mail Nynke: n.vanderkallen@verkeerenmeer.nl
E-mail Lindy: l.vanscharrenburg@verkeerenmeer.nl
 
Copyright © 2022 Verkeer & Meer, Alle rechten voorbehouden.