Copy
Schoon Water nieuwsbrief 39: Droge zomer, schoon water?
View this email in your browser
Droge zomer, schoon water?
Schoon Water deelnemers inspecteren de aardappels
tijdens de bijeenkomst op 17 juli in Oud Gastel
Afgelopen zomer was droog en de gewassen hebben het zwaar gehad. Waar niet meer beregend kon of mocht worden zagen agrariërs hun jaarloon verdampen. Voor degenen die konden beregenen zaten er toch nog positieve kanten aan het extreme weer: er hoefde in veel teelten minder gespoten te worden en er kon eerder geoogst worden. Het is nu de vraag wat de kosten van de beregening, de gestegen prijzen en de wat tegenvallende oogsten onder de streep opleveren.
 
Spuitapparatuur bleef in de schuur
Dankzij de droge omstandigheden kwamen schimmels als Phytophthora en Alternaria vrijwel niet voor. Deelnemers aan de bijeenkomst in Oud Gastel op 17 juli waren het erover eens dat spuiten dit jaar niet erg nodig was. Zij hielden allen hun velden goed in de gaten, maar hebben de spuitapparatuur zo lang mogelijk in de schuur laten staan. Er werd gegrapt: “We kunnen wel op vakantie van het geld dat we op middelen besparen”. Pas een maand geleden zijn de eerste buien van betekenis gevallen en steeg de luchtvochtigheid. Delphy adviseur Frendo van Heybeek geeft aan dat er hier en daar inmiddels wel Phytophthora is ontstaan. Dit is echter zowel bij weekspuiters als bij de mensen die weken gewacht hebben het geval. Een aantal weken de bespuiting overslaan was dus geen slechte keus.
Schoon Water bijeenkomsten
Afgelopen maanden zijn er weer veel bijeenkomsten geweest. Enkele voorbeelden:
- Zundert: mechanische onkruidbestrijding in boomkwekerij
- Afferden: insectenbiodiversiteit 
- Groeningen: biodynamisch bedrijf
Alle verslagen zijn te lezen op www.schoon-water.nl 
Op 15 en 16 september waren de demodagen bij van Beers Agro.
Het zonnige erf stroomde vol belangstellende bezoekers.
Voor het verslag en meer foto's, klik hier.
In de pers:
Toon en Twan van der Heijden in de Groene Amsterdammer
Vader Toon van der Heijden is Schoon Water deelnemer van het eerste uur, zoon Twan draait inmiddels ook enthousiast mee. De van der Heijdens hebben een passie voor techniek en zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om verantwoord te telen. In nr. 34 van de Groene Amsterdammer leggen zij samen met CLMer Peter Leendertse uit hoe ze proberen toe te kunnen met minder bestrijdingsmiddelen.
Twan vertelt over zijn nieuwste aanwinst, een drone. Met de gemaakte beelden kan hij een overzichtskaart van de hoeveelheid bladgroen in een perceel maken. -Waar minder blad is, hoef je minder te spuiten. Van der Heijden hoeft de gegevens nu alleen nog maar in te laden op zijn computer, in de cabine van zijn trekker. Die geeft door aan de spuit hoeveel bestrijdingsmiddel er op welke plek moet worden gespoten. Zo spuit Van der Heijden nergens te veel en rijdt hij toch in één rit exact zijn tank leeg.- 
Verder geeft het artikel vier gouden tips om chemiegebruik terug te brengen. Nummer vier is: "wees slimmer dan je adviseur'. De boodschap is dat je soms een beetje eigenwijs moet zijn; je kent je eigen perceel immers het best! -‘Het is nu [interview vond plaats op 28 juni] mooi weer, en de phytophthora heeft geen kans’, vertelt vader Van der Heijden. ‘Maar ik krijg nu al berichtjes, mails en telefoons van onze teeltadviseurs die waarschuwen dat ik preventief al moet gaan spuiten. Wij hebben hier ons eigen weerstation, ik weet zelf donders goed dat het nog niet nodig is.-
Lees hier het gehele artikel uit de Groene Amsterdammer
Veel teelttips gingen afgelopen zomer over de droogte; bijvoorbeeld over beregenen en schimmeldruk in de aardappels en asperges. Nu de zomer ten einde loopt is het tijd voor andere zaken, zoals het kiezen van de juiste groenbemester.

Eco tuintje: Bij kamerplantenleverancier Sprinklr wordt een bijvoet (ook bekend als artemisia) verkocht met luizen! Door de luizen mee te leveren met de plant, trek je snel natuurlijke vijanden (zoals lieveheerstbeestjes) aan. Die helpen daarna ook de andere planten beschermen. Dit scheelt weer in het gebruik van chemische middelen. De planten worden gekweekt door Schoon Water teler Casper Verhoeven.

Chemievrij bestrijden van algen op kunstgrasvelden goed mogelijk
De nadruk bij chemievrij beheer ligt op natuursportvelden, maar ook op kunstgrasvelden is chemievrij beheer mogelijk. Dit bleek tijdens een bijeenkomst op 21 juni jl. over algenbestrijding op kunstgrasvelden, georganiseerd door de BSNC. Zo kunnen slepen, borstelen en bladblazen helpen om problemen met algen, mos en onkruid te voorkomen. Daarnaast worden veelbelovende ervaringen opgedaan met bestrijding van algen met heet water.
 
aanmelden voor de nieuwsbrief
Schoon Water voor Brabant in een notendop
Doel van ‘Schoon Water voor Brabant’ is het verminderen van gebruik en emissie van schadelijke bestrijdingsmiddelen naar het water in Noord-Brabant. Oppervlaktewater is de leefomgeving van allerlei planten en dieren. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een goede ecologische kwaliteit. Grond- en oppervlaktewater zijn ook een bron voor drinkwater. Het is belangrijk om dit schoon te houden. Dan blijft het voor iedereen geschikt als bron voor drinkwater, nu en in de toekomst.
 
‘Schoon Water’ is zowel gericht op bescherming van het grondwater in 11 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden als op bescherming van grond- en oppervlaktewater in heel Brabant. Alle gebruikers van middelen doen mee: burgers, bedrijven, landbouw en gemeenten. De zestien Schoon Water gemeenten hebben jarenlange ervaring met het beheer van verhardingen en openbaar groen zonder bestrijdingsmiddelen. De helft van de gemeenten beheert de sportvelden chemievrij. Verder nemen bedrijven zoals Kempen Airport in Cranendonck en Bavaria in Laarbeek actief deel. Vanaf 2012 is het project verbreed en opengesteld voor loonwerkers en agrariërs in heel Noord-Brabant.
 
Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden zetten alle grondgebruikers een stap richting duurzaam beheer. Agrariërs bekijken samen met hun adviseurs hoe zij minder of geen schadelijke bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en worden ondersteund om met Schoon Water maatregelen aan de slag te gaan, zoals een Wingssprayer of luchtondersteuning. Gemeenten en bedrijven krijgen hulp bij certificering en gaan samen met hun adviseur na hoe de onkruidbestrijding duurzamer aangepakt kan worden. Alle bewoners van de 11 grondwaterbeschermingsgebieden worden met nieuwsbrieven en acties geïnformeerd en bewuster gemaakt.
 
Organisatie
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), RIWA Maas, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.
 
CLM, Delphy en Eco Consult verzorgen de uitvoering van het project.
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.schoon-water.nl of bij:
• CLM: Jenneke van Vliet: E jvanvliet@clm.nl T 0345-470753
• Provincie Noord-Brabant: Geert Thyssen: E gthyssen@brabant.nl T 06-27745242
• Brabant Water: Sandra Verheijden: E sandra.verheijden@brabantwater.nl T 073-6838514
• ZLTO: Johan Elshof: E johan.elshof@zlto.nl T 073-2173000
• RIWA Maas: André Bannink: Ebannink@riwa.org T 0620753157
• Waterschappen: Minke Lagerwerf (De Dommel): E mlagerwerf@dommel.nl T 0411-618487
Copyright © 2018, Schoon Water, Alle rechten voorbehouden

Ons postadres is:
Schoon Water
Gutenbergweg 1
Culemborg, GE 4104 BA
Netherlands

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?  Afmelden voor de nieuwsbrief   Pas uw gegevens aan