Copy

Nieuwsbrief HTV
 

Kunt u dit bericht niet lezen bekijk deze email dan in je broiwser
Algemene ledenvergadering

Op 30 maart jl. werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van HTV. Met een opkomst van 66 leden was het drukker dan vorig jaar.

Er zijn een aantal bestuurs- en commissieleden afgetreden, te weten:
Pierre van de Vorst, Harrie van Kraaij, Truus Jansen, Jan van der Linden, Theo van Lieshout, Rob Jansen, Anne Akkermans en Bregje van Ekert.

Goed nieuws is dat er weer een voltallig bestuur is binnen HTV. Het bestuur bestaat nu uit:

Joep de Vries (voorzitter)
Lian van Berlo (secretaris)
Suzanne van Gerwen (penningmeester)
Hans van den Broek (voorzitter parkcommissie)
Cliff Kampers (voorzitter jeugdcommissie)
Marlie Kamp (voorzitter technische commissie)
Katja de Bruin (voorzitter barcommissie)

Naast nieuwe bestuursleden zijn er ook nieuwe commissieleden aangetreden:

Piet Claassen (ledenadministratie)
Willy van de Kruys (parkcommissie)
Jan van Aert (parkcommissie)
Wim Zegveld (parkcommissie)
Dieter Fende (parkcommissie)
Sander de Vries (technische commissie)
Pieter Hermens (technische commissie)

Tot vrijwilliger van het jaar is verkozen: Cliff Kampers

Truus Jansen is benoemd als Lid van Verdienste.

Verder is er besloten dat zowel de contributie als de consumptieprijzen niet verhoogd zullen worden.
 
Activiteitenkalender

12 juni barbecue voor alle leden
17 juli vrijwilligersfeest

Elke dinsdagavond tot en met maart kan er gekaart worden!
Elke woensdagavond is het tossen. De ideale gelegenheid voor nieuwe leden om andere leden te leren kennen.
 
Copy

Heb jij iets te melden waarvan je denkt dat het in de nieuwsbrief past? Mail het dan naar Judith van der Linden via judithvanderlinden@hotmail.com.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Helmondse Tennis Vereniging, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp