Copy
Volg Pakhuis de Zwijger op Twitter & Facebook

Anders Denken Anders Doen #14

Buurtvisite Czaar Peterbuurt en Oostelijke Eilanden

dinsdag 4 februari | 17:00 - 19:30 uur | PDZ* kleine zaal
gratis entree, aanmelden via www.dezwijger.nl/adad14

Wie zich prettig voelt in zijn woning en leefomgeving heeft minder zorg nodig; een belangrijk gegeven in onze vergrijzende samenleving. Maar in de praktijk blijkt bij het ontwerp van (senioren)woningen en van de openbare ruimte niet goed rekening gehouden te worden met het welbevinden van de gebruiker en het realiseren van de condities voor de levensloopbestendige wijk. Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg van Publicarea vragen aandacht voor dit onderwerp. Ze schreven er enkele boeken over en startten zorgvisite.nl, een website waarop ze recensies plaatsen van hun onverwachte bezoeken aan verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Willemse en van den Klinkenberg beoordelen de omstandigheden van bijvoorbeeld het gebouw, de omgeving en de inrichting. Wat kan er verbeterd worden om tevreden oud te kunnen worden en prettiger je werk te kunnen doen? De website bevat inmiddels al meer dan 70 recensies en beschrijvingen van good en bad practices alsook honderden tips.

Op verzoek van Anders Denken Anders Doen hebben Willemse en van den Klinkenberg de Czaar Peterbuurt en de Oostelijke Eilanden onder de loupe genomen. Is het er aangenaam wonen voor senioren? De dames bezochten organisaties, bekeken woningen en wooncomplexen, spraken met buurtbewoners en inspecteerden de openbare ruimte. Tijdens deze editie van Anders Denken Anders Doen brengen zij verslag uit. Ze doen bovendien concrete en creatieve aanbevelingen hoe de wijk levensloopbestendig wonen kan stimuleren en verbeteren.

Dit programma is in het bijzonder interessant voor actieve wijkbewoners, buurtinitiatieven, instellingen en organisaties op het gebied van ouderen en zorg, ondernemers en winkeliers, woningbouwcorporaties en gemeente-ambtenaren. 

Moderatie door Ruben Maes.

Anders Denken, Anders Doen is een programma van Pakhuis de Zwijger, Ymere, Combiwel, Eigen Haard en de Gemeente Amsterdam (Wijkaanpak, ProjectManagement Bureau, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven).

Tip van onze programmamakers:

Tegenlicht Meet Up #10: Het Grijze Goud
di 4 februari | 20:00 | grote zaal

Waar de vergrijzing in Nederland door de meeste mensen wordt gezien als een groot probleem, zien sommige jongeren juist kansen.

Lees verder
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Share
Copyright © 2014 Pakhuis de Zwijger, All rights reserved.
Bepaal zelf welke nieuwsbrieven je wilt ontvangen