Copy
Arctic Sport -uutiskirje 1/2020 | Lue selaimessa


Sisältö

  • Mihin Arctic Sport -verkostolla tähdätään?
  • Arctic Sport -verkoston kokous ja päiväkahvit 10.2.
  • Yritysseminaari Lapin urheiluopistolla 8.2.
  • Aktiivisesta ikääntymisestä ratkaisuja väestön vanhenemisen haasteisiin
  • Lapin liikunta mukana Buusti360-palvelussa kehittämässä työyhteisöjen hyvinvointia
  • Villamatoista tekonurmeen - kutomon uusi aluevaltaus
Jaa uutiskirje kaverille

Arctic Sport -uutiskirjeessä halutaan tuoda näkyväksi lappilainen liikunta-, urheilu-, ja hyvinvointialojen toiminta. Uutiskirjeessä lappilaiset alan toimijat voivat jakaa tietoa mm. toiminnastaan, onnistumisistaan ja tulevista tapahtumista.

Voit tilata uutiskirjeen tästä.

Onko sinulla sisältöä uutiskirjeeseen?
Lähetä juttusi osoitteeseen pirkko.sivonen(a)lapinliitto.fi

Seuraava uutiskirje ilmestyy 25.3.2020


Lisätietoa arcticsport.fi

Mihin Arctic Sport verkostolla tähdätään?


Arctic Sport -verkoston tarkoitus on toimia tiedonjaon foorumina liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialojen toimijoille, käsitellä kansainväliseltä ja strategiselta tasolta tulevia aloitteita ja herätellä yhteistyötä eri toimijoiden välille. Verkostossa voi olla mukana kuka tahansa omien resurssiensa mukaan, keskeistä on kuitenkin vastavuoroisuus.


Kuva: Santasport

Toimijoiden yhteen tuominen

Liikunta-alaa on kehitetty Lapissa jo pitkään. Monet matkailutuotteet perustuvat liikunnallisiin aktiviteetteihin ja Lapissa on oivat olosuhteet liikkumiseen ja urheiluun. Lapissa on myös lukuisia liikunta- ja hyvinvointialan yrityksiä ja yksi harvoista liikunta-alan koulutusta tarjoavista korkeakouluista Suomessa, puhumattakaan lukuisista arvokasta työtä tekevistä urheiluseuroista.

Viime vuosina on herätty entistä enemmän huomaamaan, että monet toimijat kehittävät samoja teemoja tai kamppailevat samankaltaisten haasteiden kanssa toisistaan tietämättä. Arctic Sport -verkostoa on lähdetty luomaan tähän tarpeeseen vastaten.

Myös kansainvälisessä yhteistyössä on noussut tarve tuoda paikalliset toimijat yhteen. Lappi on mukana mukaan eurooppalaisessa ClusSport -verkostossa ja sitä kautta Inno4Sports-hankkeessa, jota kautta on saatu resurssia myös paikallisen yhteistyön rakentamiseen.

Verkosto on nimetty Arctic Sportiksi, koska englanninkielen sana 'sport' kattaa monipuolisemmin liikunnan ja urheilun. Lisäksi nimi tuo näkyvyyttä kansainvälisissä verkostoissa ja on yhdenmukainen lappilaisten klustereiden kanssa.

Tiedonjaon foorumi

Keskeisenä ajatuksena Arctic Sport -verkostossa on tiedonjako. Kuten sanottu, Lapissa on paljon toimintaa liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin alalla, mutta valitettavan usein toimijat tavoittelevat jaettuja tavoitteita tai kamppailevat samojen haasteiden kanssa toisistaan tietämättä.

Tuomalla toimijat jakamaan tietoa halutaan edistää yhteistyötä ja saada lappilainen potentiaali täysimääräisesti hyödynnettyä. Avoimella sektorit ylittävällä yhteistyöllä halutaan myös löytää uusia ideoita eri alojen rajapoinnoista ja tuoda yhteen toisiaan tukevia toimiijoita, jotka eivät välttämättä muuten toisiaan löytäisi.

Yhteistyön muotoja voi olla yhtä paljon kuin toimijoitakin. Se voi olla kokemusten jakamista, yhteisten tapahtumien järjestämistä, yhteistä tuotekehitystä tai vaikkapa oppilaitosyhteistyötä harjoittelupaikkojen tai tutkimuksen muodossa.

Arctic Sport -verkoston on tarkoitus toimia myös foorumina, jossa pohditaan kuinka maakuntatason strategisia linjauksia ja kansainvälisiä aloitteita voidaan viedä käytäntöön. Verkoston kautta toimijat voivat myös yhdessä vaikuttaa tuleviin linjauksiin ja aloitteisiin.

Avoin verkosto

Verkostossa mukanaolo vaatii ainoastaan kiinnostusta, aikaa ja valmiutta vastavuoroisuuteen. Suunnitelmissa on järjestää verkoston tapaamisia säännöllisin väliajoin ja pitää verkoston toimintaa yllä vuosittain vaihtuvalla puheenjohtajuudella, jossa puheenjohtajana toimiva organisaatio toimisi kokousten koollekutsujana.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan toimintamallista ja ajankohtaisista asioista verkoston ensimmäiseen kokoukseen 10.2. Lapin urheiluopistolle.

 

Päiväkahvit 11-14

Ravintola leiripaikka, Santasport (Hiihtomajantie 2)

Päiväkahveilla pääset tutustumaan liikunta- ja hyvinvointialojen toimijoihin, kuten yrityksiin, seuroihin ja koulutusorganisaatioihin, ja kuulemaan yhteistyön mahdollisuuksista Lapissa ja kansainvälisesti.

Mukana mm. Rovaniemen kaupunki (European City of Sports 2020), Tornion kaupunki, Jukola 2020 (Ounasvaaran hiihtoseura), Lapin liikunta, Santasport Lapin urheiluopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin liitto.

Arctic Sport -verkoston 1. kokous klo 14-16

Ensimmäisen kokoontumisen tarkoituksena on avata keskustelu yhteistyön mahdollisuuksista ja keskeisistä kehittämiskohteista ja sopia yhteisistä toimintamalleista. Ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Mika Riipi.

Ilmoittaudu mukaan 5.2. mennessä TÄÄLLÄ. Molemmat tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Tapahtuman järjestäjinä ovat Liikunta-alan yrityslähtöinen kehittäminen EU-yhteistyössä: ympäristöt, tekniikat ja palvelut (Lapin AMK) ja Inno4Sports (Lapin liitto) –hankkeet.

Yritysseminaari Lapin urheiluopistolla 8.2.2020


Miten liikunta/urheilu ja liiketalous liittyvät toisiinsa? Tänä päivän vahvasti, ja meillä Suomessakin on hyviä menestystarinoista, miten SportBusiness teemaa rakennetaan pitkäjänteisesti. Urheilussa liikkuu kansainvälisesti isot rahat, mutta yleisesti meillä on ajatuksena, että urheilutoimintaa pyöritetään pelkällä talkoolaishengellä – onko se näin?
 
Tule kuulemaan Kärppien tarina, toiminnan ja imagon rakentamista myös liiketalouden silmin.
 
Lauantai 8.2. klo 15.30  - 17.00  paikkana Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi 
Osallistumismaksu mahdollistaa yhteisen ruokailun ja osallistumisen illan WoVo otteluun. Lisätietoa alla.

 

Aktiivisesta ikääntymisestä ratkaisuja väestön vanhenemisen haasteisiin

 
Lapin AMK:n liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma on mukana LifeAge –hankkeessa*, jossa selvitetään istumatyön ja ikääntymisen vaikutuksia eurooppalaisten terveyteen. Hankkeen rahoittajana toimii Eramus+ Sport.

Hankkeessa mitataan eri ikäisten ihmisten fyysistä toimintakykyä ja tarkastellaan tapoja edistää liikkumista ja liikuntaa keskeisenä välineenä terveeseen ja aktiiviseen ikääntymiseen (active ageing). Hankkeen kumppanimaita ovat Suomen lisäksi Espanja, Italia, Irlanti ja Latvia. Jokaisessa kumppanimaassa toteuttajana on jokin korkeakoulu tai tutkimuslaitos, joka vastaa tiedonkeruusta omalla alueellaan.

Liikunnanohjaajan AMK-tutkintoa opiskelevat ovat mitanneet eri ikäisten ihmisten fyysistä toimintakykyä testeissä marraskuun aikana. Testattavat henkilöt hankittiin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Testeissä kävi 106 henkilöä. Tältä erää testit ovat ohi.

Hankkeen seuraava vaihe on ”kohderyhmien” – tapaamiset. Tämä kerää yhteen ikääntyviä ihmisiä keskustelemaan aktiivisesta ikääntymisestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä, sekä tuo halukkaille tietoa hankkeen testiosuudesta ja tuloksista, jotka suoritettiin syksyllä 2019.

Aktiivisen ikääntymisen ohjelman kehittämiseksi ja parantamiseksi sekä hankkeen onnistumisen maksimoimiseksi prosessin arvioinnin välineenä käytetään kohderyhmämenetelmiä: kohderyhmäkeskustelu on arvokas työkalu projektissa suunnitellun työkalun optimointiin.

Lapin AMK järjestää kohderyhmätapaamisia Rovaniemen Kansalaistalolla talvella/keväällä 2020.
 
*Lyhenne sanoista Promoting the shift sedentary Lifestyle towards Active Ageing
 
Lisätietoa:
Leo Hokka
Projektisuunnittelija
leo.hokka@lapinamk.fi
044 478 0285

 

Liikunnan aluejärjestöjen Buusti360-palvelu tarjoaa työyhteisöille liikettä ja hyvinvointia valtakunnallisesti

Liikunnan aluejärjestöt ovat aloittaneet uuden toimintamallin työikäisten liikunta-aktiivisuuden kehittämiseksi. Buusti360 on koko Suomen kattava palvelu, jonka tavoitteena on lisätä liikettä ja hyvinvointia työyhteisöissä.

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja työpaikoilla on merkittävä rooli yksilön hyvinvoinnin kannalta. Viimeisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus suomalaisten liikkumisesta kertoi kuitenkin joulukuussa, että työikäisistä suuri joukko ei liiku ollenkaan.

”Päätimme vastata tähän haasteeseen ja perustaa valtakunnallisen Buusti360-palvelun. Kokoamme yhteen laajan joukon asiantuntijoita ja pystymme näin virittämään työyhteisöjen toimintakulttuuria uudelle tasolle”, kertoo Lapin Liikunta ry:n terveysliikunnan kehittäjä Iida Kallo.

Henkilöstön hyvinvointi on kilpailuetu

Buusti360-palvelu käynnistyy liikunta- ja hyvinvointiasioiden nykytilan kartoituksella, jonka pohjalta räätälöidään kunkin yrityksen tarpeisiin sopiva paketti. ”Helpot tavat kohdata työyhteisö, kuten kehonkoostumusmittaukset, ovat aina alku, mutta hyvinvoinnin huomioiminen on oltava koko yrityksen juttu. Johdon sitoutuminen ja työterveyden mukanaolo tuo tuloksia, jotka näkyvät viivan alla”, Kallo toteaa.

Liikunnan aluejärjestöt ovat toimineet valtakunnallisten hyvinvointiohjelmien paikallisina toteuttajina yli kaksikymmentä vuotta ja hyviä kokemuksia on jo eri alueilta. Laitilassa bussien ja työkoneiden laminoituja laseja valmistava Finn Lamex on ollut mukana vuoden ja yrityksen tekninen johtaja Seppo Kivimäki kertoo vaikutusten näkyvän arjessa. ”Työntekijämme ovat erikoisosaajia, joista haluamme pitää kiinni, siksi lähdimme mukaan toimintaan. Saimme henkilöstöltä hyviä nostoja, jotka olemme siirtäneet käytäntöön – ja kyllä toiminta näkyy myös sairauspoissaolojen pienentymisenä.”

Buusti360 kokoaa yhteen Liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijat 15 eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Tutustu toimintamalliin osoitteessa www.buusti360.fi.

Buusti360 faktaa:
  • Toimintaa järjestää 15 Liikunnan aluejärjestöä ympäri Suomen. Lapissa asiantuntijana toimii Lapin Liikunta ry.  
  • Hyvinvointiohjelma tarjoaa yrityksille monipuolisia ja räätälöityjä palveluja liikkeen ja hyvinvoinnin lisäämiseen 
  • Mukana on laaja asiantuntijoukko, josta löytyy osaajia eri työhyvinvoinnin osa-alueille.

Lisätietoja:
Lapin Liikunta ry
Iida Kallo, terveysliikunnan kehittäjä
puh. 040 8329 321
iida.kallo@lapinliikunta.fi

Villamatoista tekonurmeen – kutomon uusi aluevaltaus


Inno4Sports –hankkeen kumppanialueella Puolan Lodzissa toimiva tekstiilituottaja Dywilan S.A. on niittänyt mainetta yhteä harvoista kutomistekniikalla valmistetun tekonurmen valmistajista Euroopassa. Perheyritys aloitti keinotekoisen nurmen valmistuksen kymmenen vuotta sitten hyödyntämällä matonkudonnasta kerryttämäänsä osaamista. Tänä päivänä Dywilan toimittaa korkealaatuista kudottua tekonurmea urheiluseuroille ympäri maailmaa.Dywilanin historia ulottuu 130 vuoden päähän. 1900-luvulla se oli valtionomisteinen yritys, joka työllisti parhaimmillaan lähes 2000 työntekijää. Berliinin muurin romahdettua ja 90-luvun mullistuksissa yritys joutui hankaluuksiin ja teki lopulta konkurssin vuonna 1999. Vuonna 2000 Piotr Jakubiak perheineen osti tavaramerkin, tehdaskaluston ja oikeudet Dywilanin malleihin ja sai herätettyä toiminnan uudelleen henkiin.

Vuonna 2010 Dywilan teki uuden aluevaltauksen ja aloitti tekonurmen valmistuksen hyödyntäen mattojen valmistuksessa käytettyä teknologiaa. Euroopan unionin koheesiorahastoista saadun tuen avulla se käynnisti tekonurmenvalmistuslinjansa syksyllä 2010. Kaksi vuotta myöhemmin Dywilanista tuli ensimmäinen yritys, joka tuotti hybridinurmea kudontatekniikalla.
 
Euroopanmestaruuskisat ponnahduslautana kansainvälisille markkinoille

Dywilanin aluevaltaus sattui sopivaan saumaan, sillä kun Puola isännöi jalkapallon Euroopan mestaruuskisoja 2012 yhdessä Ukrainan kanssa, yritys onnistui saamaan näkyvyyttä tuotteelleen ja tekemään sopimuksen useiden jalkapallostadioneiden kanssa. Tänä päivänä yhtiön tuotannosta noin 70% on tekonurmea, jota toimitetaan asiakkaille ympäri maailman. Tunnettuja asiakkaita ovat mm. Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach ja Austria Wien.

"Nykyään keinotekoiset pinnat ovat urheilijoille aiempaa paljon suotuisampi ympäristö. Aiemmin ne olivat usein kovia ja liukkaita ja aiheuttivat enemmän vammoja. Tänä päivänä materiaalien taso on korkea ja takaa sen, että jalkapalloilijat voivat pelata mukavasti ja turvallisesti", kertoo Jakubiak.

Klusteriyhteistyöllä ja kansainvälisillä kumppanuuksilla uusia menestystarinoita

Dywilan on tänä päivänä menestyvä yritys ja tärkeä toimija Lodzin alueella. Jakubiak on aktiivisesti mukana Verde – Cluster for Sport Innovations -klusterin toiminnassa, ja toivoo sen kautta edistävänsä yhteistyötä liikuntapintojen kehittämisessä ja auttavansa muita alan yrityksiä kasvamaan.

Verde-klusterin kautta Jakubiak on mukana Inno4Sports –hankkeessa, jossa myös Lapin liitto on mukana yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin liikunnan kanssa. Klusterin edustajat vierailevat maaliskuussa 2020 Rovaniemellä yhdessä hollantilaisen Sport & Technology Foundationin kanssa. Inno4Sports -hankekumppanit matkustavat puolestaan Lodzin alueelle huhtikuussa.


Lisätietoa:
www.verde-klaster.eu
www.wovengrass.eu
www.interregeurope.eu/inno4sports

Lue lisää Arctic Sport -verkostosta osoitteessa arcticsport.fi
ja seuraa somessa #ArcticSportLapland

 

Arctic Sport -uutiskirje lähetetään lappilaisille liikunta-alan toimijoille kuten seuroille, yrityksille ja kunnille kerran kuussa. Arctic Sport verkoston viestintä tapahtuu 2019-2020 Inno4Sports -hankkeen johdolla.

Palautetta ja ideoita uutiskirjeeseen ja verkostoon liittyen voit lähettää osoitteeseen pirkko.sivonen(a)lapinliitto.fi


Tilaa uutiskirje | Lopeta uutiskirjeen tilaaminen


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Arctic Sport · Hallituskatu 20b · Rovaniemi 96100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp