Copy
View this email in your browser
aquaculture EWEAS mērķis ir uzlabot  ūdens un energoefektivitāti akvakultūras objektos, nodrošinot specializētu apmācību, kas ietver uzlabotu pārvaldības praksi un videi drošus un rentablus risinājumus. Lai to panāktu, EWEAS izveidos e-apmācības platformu,  kas paredzēta akvakultūras darbinieku kvalifikācijas celšanai ar zināšanām, kā samazināt pārmērīgu ūdens un enerģijas patēriņu, samazināt ekoloģisko ietekmi, izprast dažādus enerģijas piegādes rēķinu jēdzienus un veikt savu saimniecību pašnovērtējumu, “mācoties darot”. 
EWEAS laiž klajā e-apmācību platformu par enerģijas un ūdens efektivitāte akvakultūras sektorā

EWEAS e-apmācības platforma oficiāli tiek atvērta 31. maijā, lai palīdzētu akvakultūras profesionāļiem izprast galvenās enerģijas un ūdens efektivitātes tēmas un palīdzētu viņiem pielietot iegūtās zināšanas, lai palielinātu savu iekārtu ilgtspēju un ekonomisko dzīvotspēju. Eiropas Savienības ERASMUS + programmas finansētajā projektā EWEAS pēdējo 2 gadu laikā ir izstrādāta apmācībau programma, kas veidota apvienojoties galvenajām akvakultūrā ieinteresētajām personām partnervalstīs Īrijā, Itālijā, Latvijā, Slovēnijā un Spānijā. Brīvi pieejama tiešsaistes apmācības programma ir atvērta ikvienam visā pasaulē un ir pieejama angļu, itāļu, latviešu, slovēņu un spāņu valodās. Dalībniekiem, kuri veiksmīgi nokārto testus tiešsaistes apmācības platformā, tiek izsniegts e-sertifikāts, kas apliecina viņu zināšanu sasniegšanu šajā tēmā, tādējādi veicinot viņu pastāvīgu profesionālo attīstību.
E-apmācības platforma, kas ir brīvi pieejama vietnē https://eweastraining.eu, ir sadalīta 10 moduļos, kas aptver:

  • Pamatjēdzieni
  • Apgaismojums
  • Elektromotori
  • Sūknēšana un hidrauliskā sadale 
  • Apkures un saldēšanas sistēmas  
  • Saspiests gaiss  
  • Katli 
  • Izolācija
  • Atjaunojamās tehnoloģijas  
  • Ieguldījumu dzīvotspēja un atdeve  
EWEAS mērķis ir uzlabot ūdens un energoefektivitāti akvakultūras objektos, nodrošinot specializētu apmācību, kas ietver uzlabotu pārvaldības praksi un videi drošus un rentablus risinājumus. Lai to panāktu, EWEAS izveidos e-apmācības platformu,  kas paredzēta akvakultūras darbinieku kvalifikācijas celšanai ar zināšanām, kā samazināt pārmērīgu ūdens un enerģijas patēriņu, samazināt ekoloģisko ietekmi, izprast dažādus enerģijas piegādes rēķinu jēdzienus un veikt savu saimniecību pašnovērtējumu, “mācoties darot”. 
EWEAS noslēguma pasākuma atskaite

EWEAS projekta noslēguma pasākums ar nosaukumu “Enerģijas un ūdens efektivitāte akvakultūras nozarē: labākās prakses piemēri un e-apmācības platforma” norisinājās 2021. gada 12. maijā, kuru tiešsaistē vadīja AquaTT, Dublina. Sanāksme sākās ar akvakultūras pārstāvju uzstāšanos un prezentācijām: Energoefektivitāti recirkulējošās akvakultūras sistēmās (Maddi Badiola, Alpha Aqua A / S un HTH Aquametrics LLC); Ilgtspējība un resursu efektivitāte akvakultūras dīķu sistēmā Īrijā (Damien Toner, An Board Iascaigh Mhara); Ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana jūras velšu pārstrādē (Israel Muñoz, Lauksaimniecības pārtikas pētījumu un tehnoloģiju institūts, Katalonija) un EWEAS projekta pārskats (Mercedes Rodríguez-Caro de la Rosa, SGS Tecnos). Pēc tam saistošā diskusijaaptvēra virkni svarīgu tēmu, īpaši koncentrējoties uz to, kā vispārināt enerģijas un ūdens efektivitātes pasākumus, ja akvakultūras iekārtas ir tik mainīgas - gan to struktūras, gan funkcijas, kā arī ārējā spiediena dēļ, ko rada īpaši klimatiskie vai vietējie apstākļi. Tika identificēta energoauditu nozīme, lai saprastu sistēmu un projektētu pielāgotus risinājumus, kas ne vien ir viegli, bet arī universāls ieguvums, piemēram, apgaismojuma uzlabošana, sūknēšanas un apkures efektivitātes palielināšana vai vietējo atjaunojamās enerģijas paaudžu izmantošana; tie visi ir iekļauti EWEAS tiešsaistes apmācības programmā. Pēc neliela pārtraukuma noorisinajās pasākuma otrā daļa, kas paralēli ritēja angļu, itāļu, latviešu, slovēņu un spāņu valodās. Šajās sesijās tika demonstrēta un apspriesta jaunā EWEAS izstrādātā e-apmācības platforma.
Konference bija ļoti apmeklēta, un tajā piedalījās vairāk nekā 170 reģistrēti dalībnieki, kas pārstāvēja 32 valstis, kas aptver visus kontinentus (izņemot Antarktīdu!), No kuriem 50% bija no komercorganizācijām. Tas pierāda ievērojamo globālo un komerciālo interesi attīstīt ceļus ilgtspējības uzlabošanai akvakultūras nozarē, pievēršoties gan vides, gan ekonomikas motīviem.

Visi projekta jaunumi
Twitter
Website
mailto:martin@aquatt.ie
Vairāk par EWEAS
EWEAS projektu koordinē SGS Tecnos, un konsorcijā apvienojušies 5 partneri no 5 Eiropas valstīm (Spānija, Itālija, Slovēnija, Latvija un Īrija), kas aptver plašu tehnisko zināšanu un zinātības spektru akvakultūrā un e-apmācībā.
PIESAKIETIES EWEAS ADRESĀTU SARAKSTAM PAR PROJEKTU JAUNUMIEM UN SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR TURPMĀKAJIEM PASĀKUMIEM
Twitter
Website
mailto:martin@aquatt.ie
Copyright © 2021 EWEAS project, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp