Copy
View this email in your browser
Twitter
Website
mailto:martin@aquatt.ie
EWEAS je projekt ERASMUS +, ki se osredotoča na izboljšanje znanja in usposobljenosti strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vodnimi in energetskimi vprašanji v ribogojskem sektorju.
Cilj EWEAS je izboljšati vodno in energetsko učinkovitost v ribogojskih objektih z zagotavljanjem specializiranega usposabljanja, ki vključuje izboljšane prakse upravljanja ter okolju varne in stroškovno učinkovite rešitve. Da bi to dosegel, bo EWEAS ustvaril platformo za e-učenje, namenjeno izboljšanju usposobljenosti delavcev iz ribogojstva z znanjem o tem, kako zmanjšati prekomerno porabo vode in energije, zmanjšati ekološki odtis, razumeti različne koncepte obračunavanja oskrbe z energijo in opraviti samooceno ribogojnic na način učenja med delom.
Več o EWEAS
NOVICE IN DOGODKI
3rd Project Meeting in Kranj, Slovenia
New Project Communications Manager - Martin Johnson AquaTT
Vse novice o projektu
OBVESTILO O RAZVOJU MODULA USPOSABLJANJA
Z veseljem sporočamo, da smo pred kratkim objavili osnutek vsebine modula za module usposabljanja, ki se razvijajo v okviru projekta EWEAS. Na podlagi razprave širše projektne skupine na 3. projektnem srečanju v Kranju v Sloveniji februarja 2020, osnutek razvija tehnična skupina v SGS TECNOS, Madrid.
 
Moduli bodo vsebovali bistvene podatke za strokovnjake iz ribogojstva, da se bodo naučili primerjati in izboljšati energetsko in vodno učinkovitost svojih sistemov ribogojstva, vključno z oceno gospodarske koristi takšnih izboljšav. Platforma e-učenja bo te podatke prikazala na privlačen način. Udeleženci tečaja e-učenja bodo po uspešno opravljenem tečaju prejeli potrdilo, s katerim bodo dokazali, da so pridobili pomembna znanja in spretnosti, pomembne za njihove organizacije iz ribogojstva. Spodnja grafika povzema vsebino modula in vrste učnih orodij, ki bodo na voljo na platformi za e-učenje. Cenimo vaše povratne informacije in komentarje.

VSEBINA IZOBRAŽEVALNEGA MODULA
VRSTE UČNIH ORODIJ

Projekt EWEAS koordinira SGS Tecnos, njegov konzorcij pa združuje 5 partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Italija, Slovenija, Latvija in Irska), ki obsegajo široko paleto tehničnega znanja in znanja na področju ribogojstva in e-učenja.
Konzorcij EWEAS
PRIJAVA NA NAŠO STROKOVNO BAZO PODATKOV
Twitter
Website
mailto:martin@aquatt.ie
Copyright © 2021 EWEAS project, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp