Copy
View this email in your browser
Twitter
Website
mailto:oxana@aquatt.ie
EWEAS je projekt ERASMUS +, ki se osredotoča na izboljšanje znanja in usposobljenosti strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vodnimi in energetskimi vprašanji v ribogojskem sektorju. Z velikim veseljem vam predstavljam prvo glasilo projekta EWEAS!

V skupini EWEAS sodeluje zelo dinamična skupina ljudi, ki deli isto vizijo, da bi zagotovila nenehen razvoj visoko usposobljene delovne sile za primerne za gospodarski evropski sektor ribogojstva.
V zadnjih desetletjih je sektor ribogojstva eksponentno rastel in sedaj proizvede več kot 20% vseh morskih sadežev, porabljenih v Evropi, in skoraj polovico vseh morskih sadežev, porabljenih po vsem svetu. Kljub temu se je v zadnjih letih rast v Evropi upočasnila, prizadevanja za doseganje ravni proizvodnje v Aziji pa so niso bila dosežena. Ribogojstvo je izredno raznolik sektor, ki se sooča s številnimi izzivi. Eno takšnih je učinkovito in trajnostno upravljanje virov. Poleg tega sta glavni oviri vplivi na okolje in pomanjkanje ustreznega upravljanja in spremljanja. Hkrati ostaja povpraševanje po visoko usposobljenem osebju še posebej veliko v majhnih do srednje velikih ribogojnicah. EWEAS priznava, da je krepitev zmogljivosti bistvenega pomena za okrepitev trajnostnega upravljanja ribogojnic. Naš cilj je zagotoviti visoko usposobljeno delovno silo, ki bo ustrezala prihodnji viziji sektorja.
EWEAS se namerava s temi izzivi spoprijeti z novim spletnim usposabljanjem o upravljanju virov. To usposabljanje se bo osredotočilo na praktični pristop, ki bo omogočil ustrezno in pravočasno odkrivanje in ukrepanje v zvezi z neučinkovitostjo, ki se lahko pojavi v ribogojnicah.
EWEAS sestavlja multidisciplinarna skupina, ki združuje različna strokovna znanja in načine e-učenja za doseganje ambicioznih ciljev projekta. Poleg strategij upravljanja za povečanje poklicnih veščin in znanja EWEAS skuša zagotoviti potrebno znanje za samoupravljanje in nadzor porabe vode in energije, da se zagotovi racionalna in učinkovita raba virov ter optimizacija ribogojnic. 
EWEAS bo deloval do maja 2021. Za redne posodobitve nas lahko spremljate na Twitterju, spletnem mestu ali se naročite na naš poštni seznam. Pridružite se nam do konca poti!
Na koncu bi se rada zahvalila članom konzorcija za njihovo nadaljnjo podporo in zavezanost projektu. Prepričana sem, da bomo skupaj z EWEAS dosegli velik uspeh.

Mercedes Rodriguez-Caro
Koordinator ESZD
Direktor oddelka za razvoj projektov R + D + i na SGS TECNOS
 
Cilj EWEAS je izboljšati vodno in energetsko učinkovitost v ribogojskih objektih z zagotavljanjem specializiranega usposabljanja, ki vključuje izboljšane prakse upravljanja ter okolju varne in stroškovno učinkovite rešitve. Da bi to dosegel, bo EWEAS ustvaril platformo za e-učenje, namenjeno izboljšanju usposobljenosti delavcev iz ribogojstva z znanjem o tem, kako zmanjšati prekomerno porabo vode in energije, zmanjšati ekološki odtis, razumeti različne koncepte obračunavanja oskrbe z energijo in opraviti samooceno ribogojnic na način učenja med delom.  
Več o EWEAS
Projekt EWEAS koordinira SGS Tecnos, njegov konzorcij pa združuje 5 partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Italija, Slovenija, Latvija in Irska), ki obsegajo široko paleto tehničnega znanja in znanja na področju ribogojstva in e-učenja.
Konzorcij EWEAS
Vse novice o projektu
Od začetka projekta EWEAS vsi partnerji tesno sodelujejo pri razvoju platforme za e-učenje, ki bo zagotavljala vsebine pod vodstvom strokovnjakov in spodbujala učenje na delovnem mestu v ribogojskem sektorju. Program usposabljanja naj bi koristil vodjem ribogojnic, kmetijskim tehnikom in drugim strokovnjakom iz ribogojstva ter jim zagotovil najnovejša znanja za samostojno upravljanje porabe energije in vode ter izboljšanje produktivnosti ribogojnic in trajnostno uporabo virov.
 
Program usposabljanja za EWEAS prihaja kmalu. Za pregled nad razvojem projekta nas spremljajte!
Pridružite se naši podatkovni bazi strokovnjakov
Twitter
Website
Email
Copyright © 2021 EWEAS project, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp