Copy
View this email in your browser
 Cilj EWEAS je izboljšati vodno in energetsko učinkovitost v objektih za ribogojstvo z zagotavljanjem specializiranega usposabljanja, ki vključuje izboljšane prakse upravljanja ter okolju varne in stroškovno učinkovite rešitve. Da bi to dosegel, bo EWEAS ustvaril platformo za e-učenje, namenjeno izboljšanju usposobljenosti delavcev iz ribogojstva z znanjem o tem, kako zmanjšati prekomerno porabo vode in energije, zmanjšati ekološki odtis, razumeti različne koncepte obračunavanja oskrbe z energijo in opraviti samooceno njihovega ribogojskega objekta z „učenjem skozi delo“
 
EWEAS je uvedel platformo za e-učenje za energetsko in vodno učinkovitost v ribogojskem sektorjutor

Platforma za e-učenje EWEAS se uradno začenja 31. maja, da bi strokovnjakom iz ribogojstva pomagala pri razumevanju ključnih tem na področju energetske in vodne učinkovitosti ter jim pomagala pri uporabi tega znanja za povečanje trajnosti in ekonomske upravičenosti njihovih obratov. EWEAS je v zadnjih dveh letih v okviru programa EU ERASMUS+ razvil program usposabljanja v sodelovanju s ključnimi akterji iz ribogojstva v partnerskih državah Irske, Italije, Latvije, Slovenije in Španije. Prosto dostopen spletni program usposabljanja je na voljo vsem po vsem svetu in je na voljo v angleškem, italijanskem, latvijskem, slovenskem in španskem jeziku. Udeleženci, ki uspešno opravijo teste na spletni platformi za usposabljanje, prejmejo e-certifikat, s katerim dokažejo svoje znanje iz te teme, s čimer prispevajo k njihovemu nadaljnjemu strokovnemu razvoju.
 

Platforma za e-učenje, prosto dostopna na eweastraining.eu , je razdeljena na 10 modulov, ki obravnavajo široko paleto energetske in vodne učinkovitosti v ribogojskih objektih. Vključujejo:

  • Osnovni koncepti
  • Razsvetljava
  • Električni motorji
  • Črpalna in hidravlična distribucija
  • Ogrevanje in hlajenje
  • Zračni kompresorji
  • Kotli
  • Izolacija
  • Tehnologija obnovljive energije
  • Uspešnost in donosnost naložbe
Končno poročilo o dogodkih EWEAS

Zaključni dogodek projekta EWEAS z naslovom Energija in vodna učinkovitost v ribogojnem sektorju: Primeri najboljših praks in uvedba platforme za e-učenje je potekal 12. maja 2021 v spletu z AquaTT, Dublin. Srečanje se je začelo z govorniškim dogodkom s predstavitvami, ki so zajemale energetsko učinkovitost v recirkulacijskih sistemih (Maddi Badiola, Alpha Aqua A / S in HTH Aquametrics LLC); trajnost in učinkovitost virov v sistemu ribnikov za ribogojstvo na Irskem (Damien Toner, An Board Iascaigh Mhara); zmanjšanje porabe vode in energije pri predelavi morskih sadežev (Israel Muñoz, Inštitut za raziskave in tehnologijo agroživilstva v Kataloniji) in pregled projekta EWEAS (Mercedes Rodríguez-Caro de la Rosa, SGS Tecnos). Sledila je interaktivna razprava, ki je zajela širok spekter pomembnih tem, zlasti o tem, kako izvesti ukrepe za energetsko učinkovitost in učinkovito rabo vodnih virov, posebej v primerih ko so akvakulturni objekti različni, ne samo glede na njihovo strukturo in delovanje, temveč tudi glede na zunanje vplive zaradi določenih podnebnih ali lokalnih razmer. Razprava je poudarila pomen energetskih pregledov za razumevanje sistema in oblikovanje rešitev po meri. Obstajajo tudi enostavne univerzalne izboljšave, ki jih je mogoče izboljšati z izboljšanjem učinkovitosti razsvetljave, črpanja in ogrevanja ali uporabo lokalnih regeneracij obnovljive energije. Vsa ta področja so zajeta v brezplačnem spletnem programu usposabljanja EWEAS. Drugi del dogodka je bil sestavljen iz vzporednih sej v angleškem, italijanskem, latvijskem, slovenskem in španskem jeziku za predstavitev in razpravo o novi platformi za e-učenje, ki jo je razvil EWEAS.
 
Srečanje je bilo zelo dobro obiskano, več kot 170 registriranih udeležencev iz 32 držav, ki so prihajali iz vseh celin (razen Antarktike!), 50% pa jih je bilo iz gospodarskih organizacij. To dokazuje velik svetovni in poslovni interes za razvoj na področju izboljšanja trajnosti v ribogojskem sektorju, kateri se naslanja tako okoljske kot gospodarske učinke.
 

Vse novice projekta
Twitter
Website
mailto:martin@aquatt.ie
Več o EWEAS
Projekt EWEAS koordinira SGS Tecnos, njegov konzorcij pa združuje 5 partnerjev iz petih evropskih držav (Španija, Italija, Slovenija, Latvija in Irska), ki obsegajo široko paleto tehničnega znanja in znanja na področju ribogojstva in e-učenja.
NAROČITE SE NA E-NOVICE EWEAS ZA INFORMACIJE O NADALJEVANJU PROJEKTA IN PODROBNOSTI O PRIHODNIH DOGODKIH.
Twitter
Website
mailto:martin@aquatt.ie
Copyright © 2021 EWEAS project, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp